پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

new-post-like-facebook-telegram-top-95اهاے دختر پسرا
جلوے من از عشقتون نگید
جلوے من دست همو نگیرید
جلوے من سر تو گوش هم
حرفاے عشقے نزنید
داغون میشم
میترکم
از جلوے من فقط رد شید
کرکره پایین
تا اطلاع ثانوے زندگیم  تعطیل 
            یِہ دلِ پـــُـــــــر
               یہ شیشہ الْکـــُـــــــل
              خـــْْداحـــافـِْظ دَرکــلُ


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞

ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜

ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ

ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞

⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…

⇉⇇خَـــــــــــری✘✘


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خورﺗﻨﻬﺎﯾــﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ..

ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺳﻌـﯽ ﻣﯿﮑﻨـﯽ

ﺍﺯ ﺗـﻮﯼ ﺭﻓﺘـﺎﺭﺵ ﻭ ﺣﺮﻓـﻬﺎﺵ

ﯾﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨـﯽ

ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨـﯽ
 
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯿﮑﻨﻪ .


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور👨🏻|• مرد

👔|• اگه

👣|• واقعا

🤘🏻|• مرد باشه

😿|• هم گریه میکنه

💔|• هم دلش میشکنه

💘|• هم عاشق میشه

💉|• حتی خودکشی هم میکنهپست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور چـیز در زنــدگی➥

★دل آدم هــــاست ★

⇦ اگــر کسی⇨

دلـــش را➫

به تــ❥ــو سپرد✓

╳↯امــــانتــــدار خوبی بــــاش↯╳


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور
|• مَگهـ چیـکـار کَـردَمـ

|• کهـ اینجـورى

|• وِلَـمـ کَردی نامَـرد؟

‌|• مَگهـ نِمیگُفـتـی زِنِـدِگیتَم؟

|• چهـ جورى زِنـدِگیتو وِلـ کَـردیـپست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞

ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜

ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ

ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞

⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…

⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور↑دَســـــــت خـــودِت↓↑

✘✘نَـــبــود عَــزیزَم✘✘

♥️↭قَــلـــــــــبِــت↭♥️
زیــــر⇜⇜ِ
←↯نـــافـــــِــت↯→
✘✘بــــود✘


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور-چرا همیشھ سینگلیـ؟🍃

+پسـ چیکار کنمـ؟😪

-رِلـ بزنـ,عاشقـ شو👫🌸

+رِلیـ کھ نمیدونمـ عشقمـ بھ چنـد نفر میگھ

 دوستـ دارمـ و عاشقتمـ؟😌

-همھ مثھ همـ نیسنـ😼

+ارھ یکیـ از یکیـ بدترنـ#:)💂پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور♬ﻭﻗﺘـــــــــﯽ ﺑﻬﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿـــــــــﺪم
          ﯾﻌﻨـــــــــــــــــــــــــــﯽ
ﺩﻟـــــــــم ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨـــــــــﮓ ﺷﺪﻩ
        ﺍﻣـــــــــــ✧ـــــــــــﺎ
♬ﻭﻗﺘـــــــــﯽ ﺑﻬﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻧﻤﯿـــــــــﺪم
         ﻣﻨـــــــــــــــــــــــــــﺘﻈﺮم
ﺩﻝ ﺗـــــــــﻮ ﺑﺮﺍم ﺗﻨـــــــــﮓ ﺑﺸﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓکر کن!!پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور✘◎◎حــــاجـــی◎◎✘

  ◁◀️اگـِ میبینــــ ـی دُختــــ♀ـرِ خوبــــ ـیـهِ ▶️▷

 ▲△تـو مَشـــتــــ ـی باش خـَرابـِـ ـــــشـ نکـــــ ـن△▲

خَـــــ ـراب زیــــ ـاده او نـــ ـا مـ ـالهـ  تـ ـــو.پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور- چرا ؟

+ چی چرا ؟

- چرا انقد گریه میکنی ؟

+ تو دستت بشکنه گریه نمیکنی ؟

- میکنم ؛

+ من قلبم شکست …💔پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور♚✔️ دلـــِت نـــخـــواســـت ❧
➰ بـــا مـــن بـــمـــونـــے ❧
➕ مـــرد بـــاش ❧
🔃 بـــگـــو نـــخـــواســـتـــمـــت ❧
✖️حـــــــــرف از ❧
🔚قـسـمـــت و حـڪمـــت نـــزن ♚پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور


برای خیــــانت هــزار راه هست

ولــے هیچکدام به اندازه

تظاهر به

دوســـت داشتـــن کثیف نیست...


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خورنامــرد !

بــعد از رفــتنت

زنــدگیم خــلاصه شــد در دو "اتــفاق"

سیــگار قبــل از چــای...

سیــگار بعــد از چــای...!


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خورجٍٍـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٍـٍـٍـٍـٍـٍواڹٍٰ نٍٍاڪٍـٍـٍـٍـٍـٍـٌٍـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌامٍٍ

⚡️بهـٍـٍـٍـٍـًٍـًٍـًٍـٍـٍـٍم میگـٍـٍـٍـًٍـًٍـًٍـًٍـٍـٍٍـٍفت: عـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍشٌـٌـٌـٔـٌـٔـٌـٔـٌـٌقـًٍـًٍـًٍـًـًـًـًم، بـًـًـًـًـًـًـًآ صـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍداۍ سیـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍنہ ی تًـٖـًـًٖـًٖـًٖـًٖـًـًٖو خوابـًـًـًـًـٍـٍـٍـٍـًـًـًـًـًم میـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌـٌبره.اݦـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍا حـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍالا صـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍداۍ خـِـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍس خـِـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍس سیـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍنہ ی دودیـــٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍم خـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍوابـــٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٌو از سـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍر خـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍودمـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍم پـَـٍـٍـٍـٍـٍـٍرونـٍـٍـٍـٍـٍده⚡️


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور✖️ بعَِضَِےَِ هَِاَِ اَِیَِڹَِـَِـَِـَِـَِـَِقَِدَِرَِ پَِسَِتَِڹَِ ✖️
َِ
َِ         ↯َِ ڪَِ تَِاَِبَِلَِوَِسَِٺَِ بَِاَِ چَِڹَِـَِـَِـَِـَِـَِدَِ نَِفَِرَِ هَِسَِتَِڹَِ ↯َِ
َِ
َِ⇦َِ بَِ اَِیَِڹَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِاَِ بَِاَِیَِدَِ گَِفَِٺَِ
َِآڂَِہَِ ڶَِآشَِےَِ ⇨َِ
َِ
َِ ‌َِ✔️ چرَِاَِ مَِڹَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِۅَِ مَِیَِدَِیَِدَِےَِ نَِاَِشَِےَِ ✔️
َِ
َِ↻َِ ڪَِ جَِرَِٵَِٺَِ ڪَِرَِدَِےَِ وَِقَِٺَِےَِ بَِاَِ مَِڹَِےَِ ↻َِ
َِ
َِ         ★َِ بَِاَِ بَِقَِیَِہَِ هَِمَِ بَِاَِشَِےَِ ★َِ
َِ
َِ           ☆َِ ݕَِ بَِعَِضَِےَِ هَِاَِ بَِاَِسَِ گَِفَِٺَِ اَِیَِڹَِـَِـَِـَِـَِـَِقَِدَِرَِ بَِاَِ اَِیَِڹَِۅَِ اَِۅَِݧَِ نَِڸَِآسَِ ☆َِ
َِ
َِ            ♢َِ ڪَِ یَِهَِۅَِ دَِیَِدَِےَِ شَِدَِےَِ وَِاَِسَِہَِ  هَِمَِہَِ مَِخَِاَِطَِٻَِ خَِاَِصَِ ♢َِ
َِ
َِ              هَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِhehـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِهَِپست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور⚠️ سـ➴ــــخت تـــــــ✺ـــریـن  ⚠️        
       ⚠️  رابــــ❤️ــــــطۂ ⚠️

 ⚠️اونیــــ➣ــــــۂ ⚠️

⚠️کہ دوتــــ✏️ــــــا مَغـிــــرؤر ⚠️

⚠️عـــــــ✎ـــاشقِ ⚠️

⚠️هـــ﹌ـــــــم باشَــــ✍ــــن!!⚠️
پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور✔️ دلـــِت نـــخـــواســـت ❧

➰ بـــا مـــن بـــمـــونـــے ❧

➕ مـــرد بـــاش ❧

🔃 بـــگـــو نـــخـــواســـتـــمـــت ❧

✖️حـــــــــرف از ❧

🔚قـسـمـــت و حـڪمـــت نـــزن ❧پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور✔️⇦اونْ موقِــعْ کِــہْ⇨➣

➰مــا تــوْ خیابــونا بودیـــم➣

➕بــا فــازِ مَسْتــــی ➣

🔃☜ شُمـــــــا ☞ ➣

✖️بنــدِ کـَفشـتــو➣➣➣

🔚واسِــہْ مدرسـِــہ میبَسْتــے➣پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خوراوڹ چیـــــزی ک تـــورو ✖️مـــــردکـــــرده✖️
⇦سَـــــگمـ نــــَـر کـرده⇨
اوڹ دختـــــر اوڹ روز خونـــــریزی داشـــــت از《 درد فشـــــار‌‌‌》
هنـــــوزمـ صدای تـو⇦ توگـــــوششه⇨
کِ میـــــگفتی تمـــــومـ شد تا✖️10✖️
بشـــــمار➣
مـــَــشـــــتی دنـــــیاشو خـَــــراب کردی
واســـــه⇦20⇨دقیقـــــه⌛️عشـــــق و حـــــال√
➣خـــــواهر تـــــوهمــ میـــــزنه توبغـــــل یکـــــی دیـــــگ دســـــت و پـــــا➣پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خورپیرِمــــ👴🏼ــــــرد

مَرا نَصیحَت نَڪُن🤐

اِشتِبِاه میڪُنے✅

من دَر جَوانـــ👦🏻ـــے دُورانـے را دیـدم

✖️ڪہ تــو حَـتّے دَر جَهَــــــ🔥ــــــنَمِ خُدایَتـ  نَخـواهے دید


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور


ته سیگار هایمـ🚬
پوکه هایـ خاطراتـ استـ🙃
کـ شلیکـ میکنمـ🔫
وسطـ مغزمـ💥
می کُشد مرا☠
اما شاید تو را😓
فراریـ دهد از ذهنمـ🏃
همهـ را خـط زدمـ🖍
پاکتـ بعدیـ👽
خشابیـ دیگر 💥پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور


روے دیـوار کـافـه ها بـنویـسیـد

اگـر روزی دو نفـر آمـده ایـد

از آن بـه بعــد از پـذیـرفـتن هـر کـدامـتان

بـا فـرد دیـگـری یـا تنـهـــا معــذوریـمپست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خوردر من کوچه‌ای است
که با تو در آن نگشته‌ام
سفریست
که با تو هنوز نرفته‌ام
روزها و شب‌هاییست
که با تو به سر نکرده‌ام
عاشقانه‌هایی
که با تو هنوز نگفته‌ام


پست لایک خور شبکه اجتماعی فیس بوک تلگرام 95

جدیدترین پست های 96 + عکسی نوشته های 96 سنگین باحال لایک خور