مرجع اصلی پست های فازسنگین باحال تیکه دار 95 96
جدیدترین پست های امروز 
پست های جدید برای تلگرام گروه تلگرام
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95آهاے هواااااا ؟¿؟!¡!


بیخودے✔️ دونــفـــره ✔️نشو......

⇄جَووناے اِمروزے⇄

تو کار ⇠⇡⇠تیمـــے⇢⇡⇢ انــ...


نه احساس ↺دُونـَـفـَـرِهــ↻.نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95בنــْبــًَـًَـًَإل כخــْـتــًَـًَـًَـًَڔے  بـــًَـًَـًَـًَـًَـًَـًَـًَآش

  ڪــٍِـٍِـٍِـٍِـٍِـٍِـٍِـٍِـٍِہ  ســًَـًَـًَـًَـًَـًَـًَڔ ِ ســٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـفـڔه 

 خـُۅنــٍِـٍِـٍِۅإבش  نـِشـَســْـتـٍِـٍِـٍِـٍِہ 

نــًَـًَـًَـًَہ כخـتــًَـًَـًَـًَڔے ڪـٍہ بـٌْـٌْـٌْـٌْآ هــًَـًَـًَـًَڔ 

 ڪـَســِـِـِـِـِـِـِـِـِے  تــٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـٌُـٌُۅ  سـُفـــْــڔه

 خـُونــِـِـِـِه نـِشـَسـْتــٍِـٍِـٍِـٍِه ؏ــًَمــــٌونکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
– آرزوم مرگــه :)
+ چـــــرا؟!!!
–چـون مـرگ حَـقـه
+ میـگم چـررراااا؟؟؟؟؟؟؟
– چون وجودم اهمیت نداره 
+پ من چیم؟؟
– :))توعم مث بقیه تظـــاهــر میکنی
+ [ســــکـــــوت]نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95

✌دیـگــه✌♞ 

⇈⇈⇇ نِمیـخوام☜ 

هـیچ کـــسـی 

تو خَلـــــوتم پا بزاره 

مــِثــل تـــو 

عاشـــــــــــــقم کُــــنــه 

بَــــــــعــدش مَــــنـــــو 

☞جــــــــــا ✘بــــــــــذاره✘
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95

❥ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ..

ﻳـــﻪ ﻗـــــــﺎﻧﻮﻥ ﻣ❥ــــــﻬﻢ ﻫـــــــﺴﺖ ﮐـــﻪ❥
ﻣﻴﮕــــﻪ❥

ﻫﻤﻴﺸـــــــﻪ ﺍﻭﻧــــــ❥ﻲ ﮐــــﻪ ﺗـــﻮﺧﻴــــﺎﻟﺘﻪ❥

ﺑـــــــــﻲ ❥ﺧﻴــــــــﺎﻟﺘﻪ ..❥نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
★✔️ هر دو خیانت ڪردیم 

➕مــــن شـــــــب هــــــــا ✑

✖️بــا گـریہ مے خوابیـدم 

🔚 و تــــــــو بـــا غریبـــہ ★
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
♚چرا ھمیشه به سلامتی؟؟؟

 ایندفعه توروح اونایی

 که آدمو وابسته میکنن

 بعد ول میکنن...!!!♚
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌↜امروز ↝یہ پوڸے בیدم👀 پشتش↷ نوشتہ✍ بوב
اڸاڹ ساعت۳۰: ۰۰شب... 
♔تو↯ پادگاڹ↯ نگهبانم♔
امشب عروسے ♡عشقمہ♡
الاڹ اوڹ↫ داره از هوس مےلڕزه ↭
↭مڹ از سڕما ↭
خدایا انصافت ↷ڪجا↶ ڕفتہ
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95دِلتَنگ ِ کَسیَم 

کِه نَه طَعم لَباشُ چِشیدَم...

نَه خیاٰبوناٰ رو 

تاٰ تَهِش دَست تو دَست راٰه رَفتَم

فَقَط دِلَم واٰسَش تَنگ شُده.
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95هــِــه فِـکـــر کَــردی 
شــــــاخی⇨
《 هِـــــهــ 》
بُــز کُـوهـی هَـم شــاخ دارهِ 
وَلی مِـث سَــگـ اَز گُـ...ــرگــ مـیـتَرسـه 
هَنوزم میـخوای ⇦ شـاخ باشی ⇨
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
دیوانه منم...

بی آنکه باشی

بی آنکه "حست" کنم...

هنوز هم دوست دارم

بی هیچ بودنـــــے😔
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
ﻻﺳﺘﯿڪِ ﺻﺎﻑْ،

                           ﺑِﮧ ﺩَﺭْﺩِ ﻫﯿْﭻ ﻣْﺎﺷﯿﻨْﮯ ﻧﻤﯽ ﺧُﻮﺭِﻩ !!

ﺣﺎﻟْﺎ ﻓَﻬﻤﯿْﺪﮮ ﭼِﺮﺍ ﻫَﻤﯿﺸِﮧ ﺗَﻌْﻮﯾﻀِﺖ ﻣْﮯ ﮐُﻨَﻦ؟؟

                          ⇦ چونْ ﺧِﯿﻠْﮯ ﺻْﺎﻑ ﻭ ﺳْﺎﺩِﻩ ﺍﮮ⇨
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95

اون پسرے ڪه قــــــــــــــــــــراره

ع.ا.ش.ق.....

رژ لبت شما بــــــــــــــــــــشه......

مطمعن باشــــــــــــــــــــین.......

عاشق خــــــــــــــــــــط چــــــــــشم...

یڪے دیگم میــــــــــــــــــــشه‍نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95


♚هــــــے پســـــر حـــوآســــت هــَـس ؟!

 دِلــــم واســـــﮧ مَــــرد بـــودنـــت تَـنــــگ 

شـــُـده ⇝‍ ↩️ حـــــــآلم اَز نَــ✘ــر


 بــُودنـــت بــَــهم میـخــُـــوره ⇝نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95پیری میگفت . اگه میخواهی همیشه جوان بمانی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوست داره. گفتم پس چرا خودت جوان نموندی ؟ پیر آهی کشید و گفت . دوسش داشتم .

. اما دوسم نداشت
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95کـــــاش بـــودی و میــدیـــدی

چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ

تمـــــام بیخیالــی هایـتـــــــــ

را پـــــس میدهنـــــد ..
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
ﻫــــﻤــــﻪ ﻣـــﯽ ﮔــــﻮﯾـــﻨـــﺪ :⇜

" ﺑــــــــــﯿـــــــﺨـــــــــﯾـــــــــﺎﻟــت "

ﺷــــﻮﻡ ...⇜

ولی....⇜

ﺍﯾــــــــﻦ ﻫـــــﺎ ﭼــــــــﻪ ﻣـــــــﯽ ﺩﺍﻧــــــﻨــــــﺪ⇄

ﺑـــــــﺎﺧــــــــــــﯿـــــــﺍل ﺗـو

" ﺑـــــــﯿـــــﺨـــیال همه شدمنکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95

هــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـے لعنتــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـے بیــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـا

 بــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـاهم بــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـازى کنــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـیم

تــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـو پاکــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـت هــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـاے

 خالــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـے سیــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـگارم را بشــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـمار

مــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـن هــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـم شــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـماره

 غریبــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـہ هاى توى گوشــْْـْْــْْـْْـْْــْْـْْ‍ْْـْْــْْـْْـے أت را”نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
♚مُنْتـَ ـظـِـرِ روزیَـ ـــمْ کـِ ـہ 

بیـــــ ــــادْ بِـہــــِ ـــم بـِـ ـگـِ ـہ 

■سـیـگـ ٰـــارْ دارــےْ؟ 

بِـگَـ ــمْ آخ آخ 

⇜ وِلِــ ــتْ کَـ ــرْد؟ْ♚نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95هـــــمیشِه 🔙

⇦⇦اُونـــی که شیطـــون تـــره⇨⇨ 

↯↯هَـــــواے قَلــــ♥️ـــبِش↻↻ 

•○●بـــ"""ـــارونــی تــره●🔜نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
 بیشَتر پسرآ دیگہ شدטּ سوسول و بے غیرت ! 
  
 ✍ جآلب اینجآست دُخترآ هم عآشق اونآیے میشَن ڪہ نَدآرטּ غیرت !نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95ﭼﻪ روز ﺳﺎڪــﺘﯿﺴﺖ"

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﯿﭽﮑــــــــــــــــﺲ

 ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴـــــــــﺖ ! ! !

ﯾﺎ ﺷﺎﯾــــــــــــﺪﻡ ﻣـــــــــــــﻦ

ﺩﺭ ﺩﻧـــــــــﯿﺎﯼ ﮐـــــــﺴﯽ

 ﻧﯿﺴــــــــــﺘﻢ😞😔نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95

★🔚بــــــهـــــش گـــــــــــفـــتــم دســتــتــو✋ بـــــزار رو قــــــــــــــرآڹ و بـــگو تـــا اخــــــــــر با مـــــنــــــــــــۍ ...,

.!دســـتــشـــــو✋ گـــذاشــــــت رو قـــــــــــــــــرآڹ و زد زیـــــــر گــــریـــه گــــفـــت بـــــخــــــدااا عـــــاشـــــــق یــــکـــــے دیــگـــــــــــــــــــه ام.....!🔃❗️💯


"بسلامتیه صداقتش"★


نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
★دو روز کِه پیـــــــــــــشِش نَبودَم
شُــــــــــدَم
❕غــــــــریبـِــه❕
یِکــــــی هَم جامو گِــــــــــرِفت
کِه اِسمِــــش
❕رقــــــــــــیبِه❕
کُـــلًا رَســــــــمِ عـــاــشِقی ایــنْ روزا
خُیــــــــــــلی
❕عجیـــــــــــبِه❕
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95بگو بینم°°° ♝بالاتر از سیــــــاهی..رنگی هست؟♝
 نه..نیــــــــست°°°

 پس بذار بــــــگم..برای منم☞

 ♝بالاتر از خیــــــانت..دردی نیستنکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
★✔️ هر دو خیانت ڪردیم 

➕مــــن شـــــــب هــــــــا ✑

✖️بــا گـریہ مے خوابیـدم 

🔚 و تــــــــو بـــا غریبـــہ ★


نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ✔️ ﺗﻮﺳﺖ ✔️ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ...

ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ...

ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻦ ﮐﻪ ✘ﺗﻮ✘ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﯽ...نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
خــــدا جــــون...؟

یـــه ســـوال...

تـــو از همــــــون

اول 

تنها بـــودے

یا مــث

بنده ت

تنهــــاگذاشتنت؟؟؟نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
-چرا همیشہ #سینگلیـے؟😕

+پـس چیکار کنم؟🔫😒

-رِل بزن عاشـِق شو

+رِلے کہ نمیدونم بہ چنـد نفر میگہ
 دوست دارمـ و عاشقتم!😏


-همہ مثل هم نیسن☹️

+اره‌یکےاز‌یکے‌بدترنـ 🙂نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
بہ حــرمـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــتـــــ رفـــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍاقــــت       
       
   هیســـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــ ...
عشقــــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـم تـــو بغــــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــل
 رفیقـــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍم
 
         خـــوابـــــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـــش
 بــــــــــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـردهنکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
. ‌‌بـُزرگ تَـرین  غَـــلـطِ  زنـدگیـم 

عـٍاشـقِ ❀ تـو ❀ شُـدن بـُود ✔️

  حـالا هـی زر بـزَن بـگُـو 

  تُـو هیـچ ✨غــلـطی✨ نمیتـونی  بُـکنی ⇒⇒

هـــhξhــــــه‼️نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
کـــــے گفـــــته خواســــــتن توانســـتنه؟
 اینجـــــــورے نیســـ
خــــواستمش
 نشــــــد
 خــــواستمش
 تنهـــام گذاشت 
خـــواستمش
بهمـــ خیانـــت کــــرد 
خــــواستمش 
دلــــمو شــــکستــ
 خـــواستمش 
جلـــو چشـــمم رفــــ با یکے دیگــــهـ
 خواستــــن توانســــتن نیســــ
 دیـــــگــهــ هیــــچے نمیـــــخوام:)

نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
⇜حــکآیتـــــــ قلبـــــــ♡ــــ بعضیــــا 

شــــــده حکآیتـــــــــــ تبلیغــــــ

املآکـــــــــ倫ـــــــ

⇦◇فروشـــــــ✘⇨

⇦◆رهنــــــــ✘⇨

⇦◇اجـــــاره✘
نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95-چِــــــــرا؟?

+چی چِـــــــــرا؟😓

-چــــــِرا ایــــــــنقَد ِگریِہ میکُنیــ؟😭

+تو دَستِت بِشَکنِہ گِریِہ نِمیکُنیــ؟😒
-آرِہ خُبــــــ😞

+مَن قَلبَم شـــــــــــِکَست💔😔


نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
هِــه دُنیــا شُـده این⇣
.
مرد بودن " دَرد " دارد ..... نامرد بودن " کـِـیـــف " !!
خوبی " تــاوان " دارد ..... بدی " احترام " !!
پاک باشی " تـَـنهایی " ....... خیانت کنی " با کلاســی نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
مــــــٌـــردن لازم نیســـت...😔

کافیست عاشــــــــــــــق شــــــوی!!!💔😊

آنگاه هر لحظـہ خواهـــی مـــُرد...
😔💔نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95
حـــاجـــے...

اعتمـــاد ڪـــه شنـــاسنـــامه
نــــیســــت

گــــم شــد المـــثنــے بگـــیرے

حـــاجــــے...

←اعتمــــاد→

←المــثنــــے→

←نــــدارد→ـ


نکافان
سایت جدید پست های شاخ 95 جدید

پست های جدید تیکه دار برای گروه تلگرام 95