تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95←←یه قلب {شکســـــــــته}√           
←←یه اتاق {دربســــــــــته}√            
↑↑یه لبخند مرده↓↓←←یه صدای {خســــــــته}             
←←یه نگاه {خیــــــس}               
←←خاطرات اونی ک٫ {نـیـــــس}
↑↑یه سیگار تو دست↓↓
←←حالا درداتو {بنویـــــــس}         
←↑یه غروری که {شکست}             
←↑برا اونی ک {دل نبست}         تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95


دِلتنگــے یَعنـــے:👀
هَـرچے پُستــ✍
 تَنهـایےو غَمگین؟😕
 و سَنگین بِزارے🙄
 تو مُحیطـ مَجازے🚶
 دِلِتــ وا نَشہ❤️
چون این دِل واموندَتــ💔
 اَز دنیاے واقعے گِرفتہ!!!😔

█عهـٍِـی چـٍِـه فازسنـٍِـگیـٍِ🚬ـنی█


●خر● تا هَنگ کرد ⇦ادعاے ♢فرهنگ♢کرد

دنیاے ■■مجازیست■■دیگر➣

گاهے از یک ▒ اوسکول▒ یک شاخ↻⇨ میسازد...

♚اینجا مجازییست ..........♚


♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛

نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧
⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨

اینجا ...
??فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک


✘اینجا خیلیا حرف از rell با یه نفر میزنن اما .......با صد نفر تو pv دارن حرف میزنن✘

اینجا◁اخر عشق Empty room ...

اینجا...
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭

??اینجا دنیای شکست خورهاست ※
اینجا
♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزش و بی معناست ??

اینجا فقط ⇦مجاز


تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95
↺خِیلے  سختِہ↺

✘واسِہ خوشْبَخْٺ شُدَنِ✘

          🚬ڪسے دُعا ڪنے ڪہ یھ روز🚬

⇙واسہ خوشْبَخْٺ 🎈
   
                کردنٺ قسم😒 میخورد😔تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95
قلبم میگه...
.♥️عشق یعنی . . .♥️
.♥️ﺍﻧـﻘـﺪﺭﺣـﺴــــــــــــــــــــــود ﻣـﯿـﺸـﯽ. . .♥️
.♥️ک ﻫـِﯽ میگـردی دنبـال یه بهــــــــــــــــونـــه ای. . .♥️
.♥️ﺗـﺎ قهـر😛 کنـی. . .♥️
.♥️اون نازتو بکشــه و حرصـش😠دربــیاد. . .♥️
.♥️بگـــه پـدرمو درآوردی تو. . .♥️
.♥️میدونی ک میخوامت. . .♥️
.♥️عشق منی دیوونه. . .♥️
.♥️منم بگم. . .♥️
.♥️دوست دارم همه زندگیم♥️تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95سلامتی‌ڪسی‌ڪه...
الڪی‌میگفت‌دوسـت‌دارم...
الڪی‌میگفت عاشقتم...
الڪی‌فـدام‌میشـد...
الڪی‌بـوسم‌میڪرد...
الڪی‌بغلم میڪرد...
الڪی‌هواموداشت...
الڪی‌روم‌تعصــــب‌داشت...
✘الڪی‌میگفت‌فقط ‌تورو دارم‌باکسی‌نیستم...✘
الڪــــــــــی میگفت...!!
میفهمــی...الڪــــــــــــــــــــی...؟؟تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95تو هـیـــــــچ وقت نفهمیدی...

 مـــــن برای داشتنت : دلـــــــــــم را نـــــه... عشقــــــــــــــم را نـــــــه...
رویاهایــــــــم را نــــــه...!!!

برای داشتنت...

"حســــــــی" را دادم که بدون آن دیگــــــر ، "من"  آن "منِ" سابــــــــق نیستم...!!!تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95
خســـــتم...✖️
خستـــــم از خــــــــــودم...✖️
از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم  ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖️

فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے
تفـــــاوتم...✖️

ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖️

نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖️
مـــــن فقط خستـــــم...✖️
بـــــے حوصلـــــم...✖️
حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖️
حـــــوصلہ هیچــــــــــیو...✖️
فقـــــط بعضے شـــــبا ڪہ دیـگہ ظرفیتـــــم تڪملیل میـــــشه...✖️
همہ خستـــــگیمو...دلتنــــــــــگےهامو...تنهــــــــــایے هامو...
سره چــــــــــشام خالے میڪنم...✖️

تهہ زندگیــــــــــم همینہ...✖️
دقیــــــــــقا مثہ هرشب..😔💔
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95به سلامتی اونی که هیچوقت نمیتونی بهش زنگ بزنی


اما.....


اما....


اما دلت نمیاد شمارش رو از گوشیت پاک کنی.....!!!!

سـلامـتـیــه اشـڪایـی ڪه

 یـواشـڪے تــو تـنـهـایـیـت ریـخـتے تــا خـدا بـبـیـنـه

و دلـش بــرات بســوزه

 تــا عـشـقـتـو ازت نـگـیـره
تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95سعی نکن◆◇◆خودت...و

به زوووور✔️

تو دل کسی جا کنی🔃

چون جا نمیشی...

مچاله میشی🔫
تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95خُــــــــــدایا جُــــــــــورِی دَســـــــــتَم را بِــــــــــگیر وَ بُــــــــــلَندَم ڪُــــــــــن ڪـــــِـــــہ هَمہ اَطرافــــــــــیانَم
یادِشــــــــــاڹ بِــــــــــمانَد مــــــــــَڹ هَــــــــــم خُــــــــــدایے دارَم....!!!
یادِشــــــــــاڹ بِــــــــــمانَد ژِســــــــــٺِ خُــــــــــدایے بَــــــــــرازَنده بَــــــــــنده ے خُــــــــــدا نــــــــــِیست...!!!
یادِشــــــــــاڹ بِــــــــــمانَد حَــــــــــرفهایــــــــــِشان تـــا هَمیشــــــــــہ دَر خــــــــــاطِرم خــــــــــواهَد مــــــــــاند....!!!
حٺــــــــــے اَگــــَــــــر بـــــِـــــہ رُویــــــــــِشان لَبخَــــــــــند بــــــــــِزَنم وَ هــــــــــِیچ نــــــــــَگویم...!!!
یادِشــــــــــاڹ بِــــــــــمانَد
هَــــــــــمانُگونہ ڪــــــــــِہ دِلمَ را شِــــــــــڪَستند
با حَــــــــــرف هایِشــــــــــاڹ.....!!!
تــــــــو آن بالا همــــــــــہ را شِــــــــــنیده اے....!!تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95
همه غصه هاےدلم،
یک طرف . . .
غمِ بےکسےهاےمن،
یک طرف . . .
در این شهرِ غربت،
در این تنگنا
کسےهم شبیه تو نیست! یک طرف . . .
تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95
✘حسود نیستم ✘
 👈   ولے 👉
← وقتے→
 📩 واسه رفیقم ✔️ sms✔️اومد📩
♚کجایے عشقم ؟
♚👌یه کوچولو دلم خواست👌
تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95●⇜بَعضی وَقتا خِیلی سَخته..... ⇨
 
•●⇜که پیش بقیه وانِمود کنی حالِت خـــــــــــــوبه....⇨
 
•●⇜در حالی که دوست داری از ته دِل فریاد بکشی⇨

•●⇜داغونــَـــــــــــــــــــــــــــــــم . . .تکست تیکه کلام استاتوس سنگین فازبالا هات داغ جدید 95

Slice-text-the-word-status-95