اس ام اس خداحافظی غمگین

جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95

اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95 برو ای خوب من هم بغض دریا شو خداحافظ

برو با بی کسی هایت هم آوا شو خداحافظ

تو را با من نمی خواهم که ما معنا کنم دیگر

برو با یک من دیگر بمان ما شو خداحافظ

**

**** 

اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95

 ****

**

ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

خدا لعنت کند بر واژه ها حتی خداحافظ !

که یعنی آتشی افتاده در من با خداحافظ !
سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوانهایم
شبیه موج سرد ساحل دریا خداحافظ
نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم
نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم
از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم
باشد قبول لااقل این نکته را بدان
آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید دلم بود
نا مهربان خداحافظ
تو آمده بودی که بروی اصلا!
تو چه می دانی چه ترسی ست
ترس از کوچه ی بعد از خداحافظ؟
مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ
مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را
برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ
اشتباهِ من بود.
باید وقتِ آخرین خداحافظی
من اول شلیک می‌کردم!
گاهی جای بوسه‌ای که هنگام خداحافظی نکردی ، تا ابد درد می‌کن . . . !
برو استاد خوبی ها ب من درس وفا دادی و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی
خداحافظ
بدون هیچ نگاهی
بدون هیچ التماسی
که بیشتر بمانیم
اما من ….
سر همان قرار همیشگی
منتظرت ماندم
تا بار دیگر از دور
نظاره کنم
گامهای مردانه ات را
در من سال‌هاست دیگر
پنجره‌ای روو به خیابان باز نمی‌شود!
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی
برو استاد خوبی ها ب من درس وفا دادی و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی
خداحافظ
مقصد من شهر آرزوهای آبی ست.
بهار که بیاید شکوفه ها ناخواسته میشکفند
و من با چمدانی پر از برف به سوی خورشید می روم.
لحظه ی ناب دل کندن از نداشته هایم
و خداحافظ ای داشته های من

**

**** اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95 ****

**

خدا حافظ گل مریم گل مظلوم و پر دردم

**

**** اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95 ****

**

التماس مال دیروز بود ! مال وقتی که ساده بودم !

امروز . . .

می خواهی بروی ؟

هیس !

فقط خداحافظ . . . !

**

**** اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95 ****

**

حالا که رفتنی شده ای !

**

**** اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95****

**

 بیخودی متاسف نباش

دستم را برای وداع با آرزوهایم

**

**** اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95****

**

ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ

**

****اس ام اس خداحافظی غمگین
جدیدترین اس ام های عاشقانه ناراحت کننده جدایی 95
اس ام اس های جدید عاشقانه شکست عشقی 95****

**

 اس ام اس خداحافظی غمگین

 ماندن

همیشه خوب خداحافظی کن !

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

  گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدا نمیکنی !

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

 میان حرفهایت می نوشتی :زندگی زیباست و من هم زندگی را در تو میدیدم

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

وقت رفتن فقط رفتی

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

 باران باشد، تو باشی

یک خیابان بی انتها باشد

به دنیا می گویم خداحافظ

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

می‌گذری. دست تکان می‌دهی. نمی‌بینم.

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

  چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار

منو از خاطره کم کن تا ابد خدا نگهدار

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

میان حرفهایت می نوشتی :زندگی زیباست و من هم زندگی را در تو میدیدم

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار

توی تردید شب خدا نگهدار، اگه خوابم اگه بیدار

تو ی این فرصت تکرار، بگو عاشقی برای آخرین بار

**

**** اس ام اس خداحافظی ****

**

 بهار که پرستوها می آیند من کوچ میکنم.