اختصاصی نکافان | برترین وبلاگ ایرانی

×××××

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند،
خواب می مانند ،
کار نمی کنند ،
کوک نمی شوند ،...

عقب می مانند ،
و از رفتن خسته میشوند
این بلاها از وقتی به سر آدم میاد
که منتظر کسی باشی که
دوسش داری...

 

 

 

 

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

سڪوت دردناڪ است

                       اما در سڪوت است

ڪه همه چیز شڪل می گیرد

و در زندگی ما لحظه هایی هست ڪه

تنها ڪار ما، باید انتظار ڪشیدن باشد . .

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

چرا فلسفه ببـافم؟
ساده بگویم از نبودنت
حالم خوب نیست
خوب نیست
خوب نیست . . .

سـاده بگویم
سخت است

آدم جان میدهد
زیر آوارِ
دوست داشتنی که
بـرای همیشه نبودنی است .

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک “مرسی” خشک و خالیه…..!

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

شـایـد روزی بـیـایـد

کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!

زمـیـن خـوب شـود

هـوا خـوب شـود

“بـاران “خـوب شـود

عـشـق خـوب شـود

و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی

و مــــن خـوب شـوم... :

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

آدَمهـــا ..

 میتَـوانَند " آدَمــها " را

 دوســــت داشـته باشَنـد ..!!

  بـه شَـرطی کـه

  آدَمهــا ..

  بَعـد اَز

  دوست داشتـه شُدَن هَم

                       «آدَم  بِمــانَنــد ..!!

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

اونائی که ما عاشقشون هستیم


هیچ وقت از ما دور نمیشوند


هر روز کنار ما راه میروند اما


دیده نمیشوند … شنیده نمیشوند


و هنوز نزدیک و هنوز عاشق …


هنوز دلتنگ و خیلی عزیز . . .

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

★ ایــــــنــجـــــــانـــــب ★

ﺩﻳـــﮕــہ ﻫﻴـــﭽـــــﮯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗـــــــﻮ " ﺯﻧﺪﮔــــیم " .....

ﭼﻮﻥ ﺭﻓــــــــته ﺍﻭﻧــــے ڪہ ﺑــــهش ﻣﻴﮕــﻔﺘــﻢ :

               💔 زنـــــــــــدگیــــــــــــم 💔

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

حــــــــــال نڪردم با ســــــــــرنوشتــــــــــم✖️
✖️ خــــــــــدا نــــــــــہ،خــــــــــودم بَــــــــــد نوشتــــــــــم✖️
✖️ ڪلافــــــــــہ بــــــــــودم از تیــــــــــزیِ رفیــــــــــقایے ڪہ خــــــــــورد بــــــــــہ پُــــــــــشتم✖️
✖️ زخــــــــــم ها نــــــــــہ،اعتمادام مــــــــــنو ڪُشتَن✖️

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

. ╋شـــمـایـــے ڪھ تـادورت شـــلــوغ مـــیــشــھ╋


║↫جـــو↬║


╋مــیــگـــیـــرتـــت╋

╋حـواســـت بـــاشـھ ڪ تـــنــهـاشـــدے╋

║↫بــغــض↬║

╋نـــگـیــرتـت

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

ﺩﺁﺷﺘَﻢ ﺍَﺷـڪ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘَﻢ ﻭﺑﻬِﺶ ﻣﯿﮕُﻔﺘَﻢ :
ﻧَﺮﻭ

ﺗُﻮﺭﻭﺧُﺪﺁ ...

ﺗَﻨﻬﺂﻡ ﻧَﺬﺁﺭ

ﻣَﻦ ﺑﻪ ﻏِﯿﺮﺍَﺯﺗُﻮﺩﯾﮕِـﻩ ﮐَـﺴﯽ ﺭﻭﻧَﺪﺁﺭﻡ

ﺑـﻪ ﺧُﺪﺁﺧِﯿﻠﯽ ﺩُﻭﺳﺖ ﺩﺁﺭَﻡ

ﺑﺎﺍَﻧﮕﺸﺘﺂﺵ ﺍَﺷـڪَﻤُـﻮﭘﺂڪ ڪﺮﺩ

ﮔُﻔﺖ :

ﺑﻪ ﺧُﺪﺁﻣَﻨـﻢ ...

ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺁﺭَﻡ .

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه 󾮃میـــــدونه󾮈 ⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے 󾫳راستشــــــــــو󾫱 میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ 󾭉شــــــــــرف󾫺 داره به󾮔 اونے که مثـــــل󾬄 ســ󾆷ـــگ دروغ󾭅 میـــــگه...!!!

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

ایشالٰـا اونے کـِ...
                            بــٰـاعثـ مےشِہ
شَبـٰا بــِ یـــــٰـادِشـ ...
بـٰا بـُـــــــــــــــــغضـ بِـخـــوابم.......
                            تَـــــنِشـ سـٰالِــمـ
بــٰاشہ ...
مـٰا اَهـــلـِ نِــــــــــفرینــ نیــستیمـ ...
                              وَلے یــــــــٰـادِشـ
بـــٰاشِہ ...
دنـیــــــٰـا ... دارِ مُکــــــــٰـافـٰاتِـہ.........🍃🌸

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

ﺁﻫـــــــــﺎﯼ ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ!!

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﺕ ﺑِــ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﻓﺘﻦ!
ﻣَـــﺸﺘﯽ!!
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮎ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘَﺘﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ؟؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺳﺖ خوش
 ﺣﯿﻔﻪ،ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩه
ﻓﺮﺷﺘﺘﻮ ﺩﺭﯾــــﺎﺏ،ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺑـِــــ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺷﯿﻄـــﺎﻥ!!
ﺧــــــــــﺪﺍ

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

هـــرزه نیســـت..

اگـــر گـــذاشت اورا ببـــوســی...

خواســـت تا بدانــی حـــس دوس داشتـــنش

اینـــقدر قــوی بود

که از تمـــام اعتقاداتـــش گذشـت....

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

●●سلامتــــــیه فـــــهم و شــــعور اون بچــــــه ای کـــــ ⇝➘

×~>       وقتـــــــی بارون مــــــیومد ،،

●●سرشو بالا کرد و گفت : خــــــــُدایا دنــــــیایـــــیه ک خـــــودت ساختـــــی

×~>       گــــــریه  چـــِرا ؟؟؟ . . .

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

ﭘﺪﺭﻡ میگفت:
ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ!!!
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﻪ ﭼﮏ ﻧﻮﯾﺲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ!!!
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎﺵ ، ﻧﯿﺸﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ؛ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺪﻥ...
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺷﻮﻧﻪ ...
ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﺯﻟـﯿـﺨـﺎ ﺯﯾﺎﺩﻩ ،
ﺗﻮ " ﯾـﻮﺳـﻒ "ﺑﺎﺵ !!!
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ
ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﺳﯿﺦ ﺷﺪ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻡ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﻟـﯿـﺨـﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ؛
ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ " ﯾـﻮﺳـﻒ " ﺑﺎﺷﻢ
[[تو زندگیت مرد باش... نامرد زیاده ....]]

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

⇟حــــالــــم ⇞
مــــــــــثل ← ♚ گـــرگـــیہ⇨♚

ڪـــــہ
☜⇜ خــــــدا⇝

تــــــوبــــہ شــــو قبــــول ڪــــرده ،
ولـــــــے  مــــــردم

مـیگـــــــن :

تــــوبــہ 《گـــــــرگــــــ》

✘ مـــرگـــــہ✘

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

✔️از هرچی بترسی .....
✔️سرت نمیاد ....
✔️سرت میارن.....

 

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

ِِبِِہ ِِبِِعِِضِِیِِاِِم ِِبِِاِِس ِِگِِفِِت↯↯

ﺍَﺯ ِِدَﺳﺖِ ﻫَﻤِِـِِـِِـِِـِِہ ﺧَﺴِِـِِـِِـِِتِِہ ﺷُِـِِـِِـﺪِِے ؟¿

ﺧِِـُِـِِب ﺧِِـِِـِِـِِـﻮﺩِﺗﻮ ﺩَﺳﺖِ ﻫَﻤِِـِِـِِـِِـِِہ ﻧِِـِِـَِـﺪِﻩ ِِعَِزِِیِِزِِم

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

می گویند :

شاد بنویس…!!

نوشته هایت درد دارند…!!

و من یاد مردی می افتم ...

 که با ویالونش…!!

گوشه ی خیابان شاد میزد…!!

اما با چشمهای خیس…!!

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

♚ڪَثیف ٺرین⇚چاپلوســـے⇛ زَمانیستــ ⇣⇣

ڪه↞مَــ♂ـــرבے بِخاطِـر↡↡

⇜طَبیعـــے ٺرین نیـــازش⇝

بـا בروغ بــہ معصومــــے بِگـویـــَב⇩⇩

בوستَـتـــ בارم♚

 

فازسنگین شاخ هات اردیبهشت خرداد 95

جددیترین پست های شاخ امروز

جدیدترین متن های سنگین برای تلگرام 95

 

 

نظرات شما کاربران نکافان باعث تقویت روحیه ماست...

 

موفق باشید.

 

 

 

 

**********

 

 

جددیترین پست ها و اس ام اس درباره ی شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
جدیدترین متن ها و پیامک ها درباره ی شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   اس ام اس جدید 95 درباره ی شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   عکس نوشته های جدید درباره ی شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
جددیترین پست های تلگرامی برای شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   بهترین و پربازدیدترین پست هایی که موضوع انها درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   است
پست های تلگرامی جدید 95 شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   پست های لاین و وایبری درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   متن ها و دست نوشته ها درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
متن های خیلی جدید و قشنگ درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   جددیترین متن های عاشقانه زیبا درباره ی شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   اس ام اس میخام درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
عکس نوشته میخوام برای شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   اس ام اس و پست جدید میخوام برای شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
عکس نوشته هیا خیلی جدید و زیبا درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   عکس های عاشقانه جدید زیبا درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   متن های جدید تلگرامی لاین وایبری درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد  
اس ام اس میخوام برای تلگرام درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   بهترین پست های جدید 95 درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد   بهترین پست های سال 95 درباره شاخ سنگین هات داغ جدید اردیبهشت خرداد