جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻪ!!!

ﺍﮔﻪ ﺷﺒﯿﻪ " ﻋﮑﺴﺎﺕ "

ﻧﯿﺴﺘﯽ ، ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ .....                                      

                                          
حداقل شبیه حرفات باش...


جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﻯ  ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ..

ﺭﮔﻬﺎﯾﻢ ، ﺑﻮﻯ ﺩﻭﺩ ..✘جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


....ﺑﺎﺧـﺘـﻢ ﻣـــــﺎﺩَﺭ ....

ﺍﯾـﻦ ﺑـﺎﺭ ﻧـَﻪ ﺩَﺭ ﺑــﺎﺯﯼ ﺑـﺎ ﮐـﻮﺩَﮐـﺎﻥ ﮐـﻮﭼِـﻪ....!

ﺩﺭ ﺯِﻧـــــﺪِﮔـﯽ ﺑـﺎﺧـﺘـَﻢ..

ﻣـــــﺎﺩَﺭ

ﺯِﻧـﺪﮔـﯿـَﻢ ﺭﺍ ﺑـﺎﺧـﺘـَﻢ...✖️...

ﭼـــــﺎﺩُﺭ ﺳِـﻔـﯿـﺪ ﻧـَﻤـﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺳَـﺮ ﮐـُﻦ ﻭ

ﺳـَﺮ ﺳَـﺠـّــــﺎﺩِﻩ ﺑـِﺸـﯿـﻦ..

ﺗـﻮ ﺑَـﺮﺍﯾـﻢ ﺩُﻋـــــﺎ ﮐـُﻦ..

ﺧـُــــﺪﺍﯾـَﺖ ﺭﺍ ﺑـَﺮﺍﯾَـﻢ ﺻِــــﺪﺍ ﮐـُﻦ ﻣَـﻦ ﺑـﺎﺯ ﺑـَﭽـِﻪ

ﻣـﯽ ﺷـَﻮﻡ ﻭ

ﺑَـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺑـﺎﺧـﺘَـﻦ ﺩﺭ ﭘَـﻨـﺎﻩ ﭼـــــﺎﺩﺭُﺕ ﻣﯽ ﮔـِﺮﯾَـﻢ...


جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafunبہ سلامتےپسرے کہ شب عروسےعشقش با بغض رفت

توساندویجیہ کنارتالار گفت امشب شب عروسیہ

عشقمہ پس یہ بندرےبزارجدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


فقط برای خودم هستم " مـــن "

نه زیبایم و نه مهربـــان

و نه محتــــــاج نگاهی...!

برای تو که صورتــ ـــهای رنگ شده را می پرستـــی

نه سیرتــــــ آدمها را

 هیــــــچ ندارمــــــ...

راهت را بگیر و برو...

حوالی من توقفـــ ممنـــــــــوع استـــ !!!جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafunمــــــــــن!
چیز زیادی از دست ندادم !!!
کـــمـــــی دلــــــــــم شکست
 شب ها گریه کردم
 یادگارش
 سردردِ هرشبم شد
یـــــکـــــم !!!از آرام زندگی کردن فاصــــــــــله گرفــــــــــتم
چیز زیادی نــــــــــشد!
 بــــــــــاور کــــــــــن
 تــــــــــــــــــــو
بیشــــــــــتر از من باخــــــــــتی
 تــــــــــــــــــــو
 عاشق ترین قلب دنیارا
بــــــــــاخــــــــــتیجدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafunخُدایـ ـا🙏
اَگہ باز اِحساســـ ـ👼
میڪنے یـ ـہ سِرے 👁‍🗨
مُشڪلات هَست🕯
ڪہ بہ مَن نَدادے🕳
بِدہ میزارَمـــ ـ 🕸
روے حِساب بُزُرگیتجدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafunخَندھ ام میگیــــرَد

وَقتی پـَـــس از مـُـدَت ها بی خَبری

بی آنکھ سرآغی از این دِل آوآره بگیری

میگویی : دِلم بَرایت تنگــــ است ..

یا مَرا بــھ بازی گرفتھ ای

یآ مَعنی وآژه هایَت را خوب نِمیدآنی

دِلتَنگی ات ارزانی خودَت !!


جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun
گفـتی دیگـه کسـی رو
مـثل مـن پیدا نمیکنـیـ
هه
فـکر کـردی بعـد از تو
دنبال یکــی مثل تو میگــردمـ.
جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


 اَمّــ ـــا نَـــ ــه اونــْـقَـــ ــدْری کِـــ ــه پـــُشـْتَــ ـم زِر میزَدَنـــــ⬅️🔪
ایـنـجا ↯✦ مـادَر بـُـزُرگـامـون✦↯
قـِـــصـه ⇣⇡⇣ نـــمـیگـَن . . .
آخــه ✘↡ بــَـچـه هـا ↡✘ دیـگـه
تــهِ 󾮃 قـِـصه 󾮈 رِسیــدَن . . . !جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun


☜↑↓تـَــٌـنـْــہـٰـا بٰـــاش وٰاسـَـــتْ

                ♣️ مـُـــفــٌــیـْـدِه♣️

♚⇦مِـــــثـِــہ مــَــنْ ڪــَــسـٌـے

 ڪــِــہْ ســٰـایـَــشْ ســِـفـْـیــدِه⇨♚جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun⇜فانتِــــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْــزی هــٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـایِ

شُمــــِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْــا...✖️


⇱زِندِگــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْــیِ عـــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْــادّیِ

مــــــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـ ــاس.جدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafunِِثــــــــــــل بَقیــــــــــــــــــﮧ نیسـتـَـــــــــــــــــــم بِگـــــَــــــــــــم زِنـدگـــــــــــــــــے زیـــــــــرت زآیـــیـــــــــدم
تــــــــــو چشـــــــــات نیگــــــــــاهـ میڪــــــــــنم و میــــگَــــــــم ✘مـــــآدَرِتـــــــــــــو✘ گــــــآیـیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمجدیدترین پست متن تکست شاخ سنگین هات فازبالا تیکه دار 95

Latest post text text heavy horn-up phase of 95 pieces

nekafun