دیدار ظریف و موگرینی به روایت تصاویر+عکس

دیدار ظریف و موگرینی به روایت تصاویر+عکس

دیدار ظریف و موگرینی به روایت تصاویر+عکس

دیدار ظریف و موگرینی به روایت تصاویر+عکس

اخبار,اخبارسیاست  خارجی  , دیدار محمد جواد ظریف وزیر  با موگرینی