مخابرات اینترنت ۱۶ مگابیت بر ثانیه ارائه می‌کند

Contacts Internet 16 Mbps offers

مخابرات اینترنت ۱۶ مگابیت بر ثانیه ارائه می‌کند

Contacts Internet 16 Mbps offers

شرکت مخابرات استان تهران امروز اعلام کرد که کاربران این سرویس در استان تهران می‌توانند از مزایای اینترنت 

پرسرعت با پهنای باند ۱۶ مگابیت بر ثانیه بهره ‌مند شوند. واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات با تشکیل کمپین فروش 

اینترنت ۱۶ مگابیت بر ثانیه آغاز شده است؛ این کمپین از تاریخ ۲۵ مرداد ماه جاری در استان های تهران و البرز در مراکز

 مخابراتی آغاز شده است.

متقاضیان خرید این کمپین می توانند علاوه بر تماس با شماره ۲۰۲۰ به یکی از مراکز مخابراتی مراجعه و سرویس مورد 

نظر را به صورت حجمی خریداری کنند.

مشخصات و ترافیک سرویس به شرح زیر اعلام شده است:

مشخصات سرویس ۱ سرویس ۲ سرویس ۳ سرویس ۴
سرعت سرویس ۲M ۴M ۵M ۸M
سقف سرعت UP TO ۵M UP TO ۸M UP TO ۱۰M UP TO ۱۶M
ترافیک ماهیانه ۳GB ۳GB ۵GB ۵GB
مودم WIFI چهار پورت رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه نصب رایگان رایگان رایگان رایگان
مدت قرارداد ۱۲ ماه ۱۲ ماه ۱۲ ماه ۱۲ ماه
مبلغ ماهیانه (ریال) پس پرداخت ۱۹۰ هزار ۲۳۵ هزار ۲۶۰ هزار ۳۴۵ هزار