جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95


❂✘⇜بمــــــــن میــــــگی لاشـ‍ــــی...✘✘✘
بــابــا شکســــــــته نفســــــــی نکــــــــن اســـــــــــتاد⇜✘♀✘
✘✘✘⌒✘✘✘بـــاشــه مــَن لــــاشــی...✘✘✘⌒✘✘✘
◀️▷◀️◀️شـــمــا هــَم مــیــتــونــی شــاگــِرد مــَن بــاشــی▷◀️▷▷
დდ
ტبه بعضـــیام باید گفتტببخشـــید فهم ✘ما در حدტ نفهـــمه✘ یه شما نیســـت..ტ
✘◇◆↘️
اسمِت تو دهنـــا می چرخــــه ؟
تُفَم تو دهنــا می چرخـــه آخَرِش مینـدازیش دور...✔️
 پس جَـــو نَگیرتت..✘◀️✘
↘️↘️↘️
ب بعضیا باید گفت...
اونیکه توشدی عشقش
ما بش میگیم کشمش
↗️→ツ↗️↘️↘️↘️
بِ بَعضیام باس گُـفـت:
 هَر وَقت حِس کَردى خیلى بالایى☜↑↑↑
✘✘✘بِگو دَستمال بِدم ←پَــــــــرچَــــــــمِ→ ما رو تَمیز کُنی......!✔️✔️✔️→
Dar akharam ink ☜☜☜
←♣️سقــــوطــ♣️↓
تــــاوانــ  پــــریــــدن بــــا✘ بعضــــی هـــاستــــ✘↓

 ✔️←✘←      پســـــ اعتمــــــــآد ممنــــــوع√✘✘✘
☜✔️←✘زیـاد ﮐـــہ لـــے لـــے  ﺑـــہ لآ لآش بـِــــزارے✘
ⁿ↘️مـﯿﺮﻩ ﯾﮑـے ﺩﯾﮕــہ ↙️ﻟــولــو ﺑــہ لآ ــاش میــزاره✘❂↭
▽▼△▲▽▼△▲▽▼△
  هـــheـــہ عاآاااااره گلـــــــم⇝.
彡彡彡پس نشو لات ↭↭↭
که میره لات 彡彡彡↭


جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95
◎بِتـ گُفتَمـ بِیبی کِـ دآوَر تُوییـ🗣|•
⊙بآیَد قضاوَتـ کُنـیـ🙃|•
◎بِزآ فُوشـ بِدَنـ🖖🏻|•
⊙دُورِ مَنُـو خَــطـ بِکِشـ⭕️|•
◎نِمـیتُـونِـ تُـوجـیـهـ کُنِـهـ مُـدِلَمـو|•
°|➰منطِقِـتـ➰|°


جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95
       🌿🏴فـــازســـنـگـــیــــنـــ🏴🌿

☜هَــمــیــشه
        ↓↑حَــرفـایی کــه↓↑
                          ⇦♥️عــشـقِـــت♥️⇨
مـوقِــع⇩⇩⇩
     ↯↯عَــصَــبانیَـــت↯↯
                           بِـهِـت مــیزَنه رو⬇️
        ✘✘فَـــرامـــوش نکن
چـــون ⇩⇩⇩⇩

⇦⇦♝حَـــقــیـقَـــته♝⇨جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95
بعضیـ از آدمهـا
زیر سنگینیـ حجاب هم
وقیحنـد🖕🏻
بعضیـ از آدمـ ها
با پریشانیـ موهایشانـ هم نجیبـ🌸
وقاحتـ و نجابتـ در ”ذاتـ” آدمـ هاستـ :جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95


قرارنیست همیشه
باتفنگ واسلحه آدم کشت ..
گاهی قاتل
کسی ست که دربحبوحه ی وابستگی
بی دلیل میرود...!
جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95


وَقتے ﺍَز ﮐِﺴـے ﮐِ دوســـش دارے ↺
 ↻ ﻧَه اس میـــاد ↺
 ↻ ﻧَه مــیزنــگـہ ↺
 ↻ ﻧَه حالے ﺍَﺯت میــپرســہ ↺
 
 ↻ نگرانــش نـــباش ↺
 ↻ چـــون آروم و رو ﺑِراهــہ ↺
 ↻ حالـــشم خوبـــہ ↺


 ✘واســہ همــینـہ فراموشت ﮐَرده✘
☜【خــــــــــدایا 】 
  
                                 قُربون دَستتْ مَشتے

                              یا کســـــے رو بهمـــــون ندہ❌
        
       یا وَقتــــے دادے دیگہ پســـــِش نَگـــــیر با مَرام✔️
ْ
           آدمـــــا همـ هِــــــــــدیہ ھاشـونو پَس نمـــــیگیرن

                                تو کِہ دیگہ ↙️خــــــــــدایے↘️نوکرتم


جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95

تَنهــــام چـــُون حُوصــِـله یهِ رابِطِـــه بَـچـــگونـــه رو ندارم…
 
وَگرنــــَـه کجُـــو کُــــلِه نیستـــم که کســـی منـــو نخـواد !! ✘
 
♬↓↓ﻋِﺸْﻘــﺎﯼِﺑـﮯْ پایهﺑـﮯْ ثباتﮐَﺸْــــــــﮑﮯ⇃⇂↹ْ ⚁⚂
 
♪⇓⇓ﺩﻭﺳتﺩﺍﺭَﻣــﺎﯼ چرﺕ،ﻣَﺼُﻨﻮﻋــﮯْ،ﻣَﺸْــــــﻘﮯْ⇊↻
 
⚃⚅ ♩⇟⇟ﻫﻴﭽــﮯْ ﺟز ﻏصّه و غم،ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪْ ﺗَــــــﺶْ ﻧــﮯْ↯↯↺ ⚄⚀
 
♬↧↧ﻋِﺸْـﻖْ ﻓَﻘَﻂْ خانِوادمُ و ﺍﻭﻥْ °•ﺑﺎﻼﻳــﮯْ•° ﻣَﺸْـــــﺘـﮯ
جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95دِلـگـــــیرَم

       اَز ڪَـســـــے ڪـہ

                   مَـــــرا

     غَـــــرق

          خـودَش ڪـرد

                امّــــــــــا

     نِـجـــــاتَـم نـداد...جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95
از چه بنویسم؟؟

از قلبی که مرا نخواست؟!

یا قلبی که او را خواست؟!

از دلم که شکست؟!

یا از نگاه غریبه اش که با غریبه

آشنا شد؟!

شاید هم گناه به گردن چشمان او

 باشد!
که  ندید مرا!

یا ندیده گرفت...جدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95
بگو بینم اونم مثل منه؟
به خاطرت خط میکشه روهمه؟
بهش گیر میدی الکی سرش دادمیزنی؟
بگی جایی نروروحرفت حرف نمیزنه؟
بهت وفاداره مثل من برات گل میخره؟
از رو تعصب سرت هی غرمیزنه؟
وقتی حواست نیست وقتی توحال خودتی
مثل من میشینه یه ساعت بهت زل میزنه؟
یاکه نه دنبال چیز دیگس
تورو داره تو زندگیش یکی دیگم هستجدیدترین متن استاتوس های اردیبهشت خرداد 95

پست های جدید بهار 95