نمایش پیغام به خریداران بعد خرید کالا

نمایش پیغام به خریداران بعد خرید کالا

نمایش پیغام به خریداران محصول و یا شخصی سازی صفحه محصول برای خریدار و…
🖌برای حرفه ای تر نشان دادن سایت و یا استفاده از برخی خدمات برای خریداران محصول و یا حتی شخصی سازی صفحه محصول ، بعنوان مثال، نمایش دکمه افزودن به سبد خرید برای کاربران عادی و حذف دکمه سبد خرید برای کاربری که محصول را خریده است و نمایش پیغام شخصی ، میتواند بسیار سایت شما را حرفه ای تر جلوه دهد!
بنابر این با استفاده از تابع و یا توابع مشترک زیر میتوان این امکان را برای یک سایت فروشگاهی اضافه کرد!
با استفاده از تابع ( توابع مشترک ) زیر :

is_user_logged_in()
wp_customer_bought_product()

 

این توابع را میتوان به شکل زیر توضیح داد :
تابع اول : همانطور که قبلا در رابطه با این تابع صحبت کردیم ، شرطی برای ورود کاربر است که در اینجا ما برای مثالمان از این تابع استفاده میکنیم که اگر کاربر وارد شده بود.
تابع دوم : این تابع با مقادیری که در خود جای میدهد ، مسئولیت بررسی خرید های کاربر را دارد که پردازش کند آیا محصول توسط کاربر وارد شده، خریداری شده یا خیر!
برای درک بهتر ، به مثال زیر توجه کنید :

if(is_user_logged_in()){
global $product;
$current_user = wp_get_current_user();
if(wc_customer_bought_product($current_user->user_email, $current_user->ID, $product->id )){
echo ‘کاربر گرامی، شما این محصول را خریداری کرده اید’;
}
}

در این مثال، در شرط اول گفتیم که اگر کاربر وارد شده بود و درون این شرط یک شرط دیگر را برای بررسی محصول قرار دادیم ، در این مثال اگر کاربر محصول را خریداری کرده باشد با پیغام فوق مواجه میشود !
📍این کد را در محلی که میخواهید پیغام را نمایش دهید بنویسید.
📍این کد در فایل فانکشن جای ندارد( برای موارد دیگر میتوان این کد را به عنوان یک اکشن به فایل فانکش اضافه کرد )

نمایش پیغام به خریداران بعد خرید کالا