عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر ۹۶

عکس پروفایل های جدید مخصوص تلگرام محرم ۹۶

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر ۹۶

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

از داغ حسین اشک نم نم داری

در خانه سینه تا ابد غم داریم

پیراهن و شال مشکی آماده کنید

چند روز دگر تا به محرم داریم

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

دمید روح غم اندر تن مه غم عالم

تو نوحه سر بده چون شد عزای اشرف آدم

لباس تیره به تن کن، ز داغ نوحه تو سر کن

که گشته ماه عزا و دوباره گشت محرم

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

رمز قرآن از حسین آموختیم

ز آتشش ما شعله ها افروختیم

ای صبا ای پیک دور افتادگان

اشک ما را بر مزار او رسان

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

چه کسی دیده لب آب بسوزد جگری ؟

روی دست پدری جان بسپارد پسری ؟

چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش

آب در دست و ننوشد به هوای دگری ؟

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین

این چشم تهی نگشت از آب حسین

عمری است نیازمند این درگاهم

یک لحظه گدای خویش دریاب ! حسین

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

آنان که به گوش دل شنیدند تو را

رفتند و به پای دل رسیدند تو را

آن کور دلان که بر دلت تیر زدند

دیدند تو را ، ولی ندیدند تو را

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

تا کرب و بلا هست، زمین را عشق است

آه دل همواره غمین را عشق است

هر چند که هیچ است همه ارزش ما

مجنون حسینیم، همین را عشق است

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند

با سرور آفتاب بیعت کردند

رفتند و به دریای ابد پیوستند

چون رود، به اصل خویش رجعت کردند

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

عکس پروفایل های جدید تلگرام مخصوص ماه محرم مهر 96

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم

جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم

از عمق درون ناله و فریاد نمودیم

با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم