ساخت یوزر ادمین بدون ورود به پیشخوان وردپرس

ساخت یوزر ادمین بدون ورود به پیشخوان وردپرس

ساخت یوزر ادمین با استفاده از چند خط کد و فایل فانکشن قالب
برای ساخت یک کاربر با سطح کاربری مدیر درصورت عدم دسترسی به پیشخوان وردپرس ، میتوانید از کد زیر در فایل فانکشن قالب استفاده کنید.

 

function create_admin_account(){
$user = ‘Username’;
$pass = ‘Password’;
$email = ’email@domain.com’;
//if a username with the email ID does not exist, create a new user account
if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
//Set the new user as a Admin
$user->set_role( ‘administrator’ );
} }
add_action(‘init’,’create_admin_account’);

خب در قسمت $user بجای کلمه Username میتوانید نام کاربری خود را وارد کنید و بجای password رمز عبور خود و در قسمت email هم پست الکترونیک خود را وارد کنید سپس کد فوق را در محلی مناسب از فایل فانکشن قرار دهید.