دانلود گام به گام کامل درس ریاضی پایه هشتم

دانلود pdf گام به گام ریاضی هشتم

دانلود گام به گام کامل درس ریاضی پایه هشتم

دانلود گام به گام کامل درس ریاضی پایه هشتم

***********

حجم فایل : ۱۵ مگا بایت

تعدا صفحات : ۶۳ صفحه

پسوند فایل : پی دی اف  pdf

مطابق با آخرین تغییرات درسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

 

به شرح زیر میباشد :

 • فعالیت صفحه ۲ فصل اول
 • کار در کلاس صفحه ۳ فصل اول
 • تمرین صفحه ۵ فصل اول
 • تمرین صفحه ۹ فصل اول
 • تمرین صفحه ۱۳ فصل اول
 • تمرین صفحه ۱۷ فصل اول
 • تمام فعالیت های صفحه ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ فصل اول
 • تمرین صفحه ۲۳ فصل دوم
 • تمرین صفحه ۲۷ فصل دوم
 • تمام فعالیت های صفحه ۲۰ – ۲۱- ۲۲ – ۲۴- ۲۶ فصل دوم
 • تمرین صفحه ۳۳ فصل سوم
 • تمرین صفحه ۳۷ فصل سوم
 • تمرین صفحه ۴۱ فصل سوم
 • تمرین صفحه ۴۵ فصل سوم
 • تمرین صفحه ۴۹ فصل سوم
 • تمام فعالیت های صفحه ۳۰ – ۳۱-۳۴-۳۵-۳۸-۳۹-۴۲-۴۳-۴۶-۴۷-۴۸ فصل سوم
 • تمرین صفحه ۵۵ فصل چهارم
 • تمرین صفحه ۵۹ فصل چهارم
 • تمرین صفحه ۶۳ فصل چهارم
 • تمرین صفحه ۶۷ فصل چهارم
 • تمرین ترکیبی صفحه ۶۸ فصل چهارم
 • تمام فعالیت صفحه ۵۲-۵۳-۵۶-۵۷-۶۰-۶۲-۶۴-۶۶ فصل چهارم
 • تمرین صفحه ۷۳ فصل پنجم
 • تمرین صفحه ۷۶ فصل پنجم
 • تمرین صفحه ۸۰ فصل پنجم
 • تمرین های ترکیبی فصل پنجم
 • فعالیت های صفحه ۷۰-۷۱-۷۳-۷۴-۷۵-۷۸-۷۹ فصل پنجم
 • تمرین صفحه ۸۷ فصل ششم
 • تمرین صفحه ۹۱ فصل ششم
 • تمرین صفحه ۹۵ فصل ششم
 • تمرین صفحه ۹۹ فصل ششم
 • تمرین های ترکیبی فصل ششم
 • تمام فعالیت های صفحه ۸۴-۸۶-۸۸-۹۰-۹۲-۹۴-۹۶-۹۷-۹۸ فصل ششم
 • تمرین صفحه ۱۰۴ فصل هفتم
 • تمرین صفحه ۱۰۸ فصل هفتم
 • تمرین صفحه ۱۱۲ فصل هفتم
 • تمرین صفحه ۱۱۷ فصل هفتم
 • تمرین های ترکیبی صفحه ۱۱۸ فصل هفتم
 • تمام فعالیت های صفحه ۱۰۳ – ۱۰۶-۱۰۷-۱۱۰-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶ فصل هفتم
 • تمرین صفحه ۱۲۳ فصل هشتم
 • تمرین صفحه ۱۲۷ فصل هشتم
 • تمرین صفحه ۱۳۱ فصل هشتم
 • تمرین صفحه ۱۳۴ فصل هشتم
 • تمرین های ترکیبی صفحه ۱۱۸ فصل هشتم
 • تمام فعالیت های صفحه ۱۲۱-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۲ فصل هشتم
 • تمرین صفحه ۱۴۱ فصل نهم
 • تمرین صفحه ۱۴۵ فصل نهم
 • تمرین صفحه ۱۴۸ فصل نهم
 • تمرین های ترکیبی فصل نهم
 • تمام فعالیت های صفحه ۱۳۸-۱۳۹-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۶-۱۴۷ فصل نهم

برای دانلود گام به گام روی Download کلیک کنید

***  Download  ***

 

منتظر انتقادات و پیشنهادتان هستیم