دانلود گام به گام درس ادبیات فارسی پایه هشتم

دانلود pdf گام به گام درس ادبیات فارسی

دانلود رایگان گام به گام ادبیات پایه هشتم

دانلود گام به گام درس ادبیات فارسی پایه هشتم

دانلود گام به گام درس ادبیات فارسی پایه هشتم

 ************

حجم فایل : ۷ مگا بایت

تعدا صفحات : ۳۰ صفحه

پسوند فایل : پی دی اف  pdf

مطابق با آخرین تغییرات درسی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

***  Download  ***

گام به گام به شرح زیر میباشد :

 • معنای واژگان صفحه ۹ تا ۱۰ درس اول
 • معنی شعر به نام خدایی که جان افرید صفحه ۱۰ درس اول
 • معنای واژگان صفحه ۱۲ و ۱۳ درس اول
 • معنی شعر پیس از این ها صفحه ۱۲ و ۱۳ درس اول
 • خودارزیابی صفحه ۱۴ درس اول
 • دانش ادبی صفحه ۱۴ درس اول
 • گفت و گو صفحه ۱۵ درس اول
 • درباره زمینه فکری شهر ستایش در گروه ها گفت و گو کنید
 • فعالیت نوشتاری صفحه ۱۵ درس اول
 • نکته املایی صفحه ۱۵ درس اول
 • واژگان حکایت به خدا چه بگویم صفحه ۱۶ درس اول
 • واژگان درس خوب جهان را ببین صفحه ۱۷ تا ۱۹ درس دوم
 • معنی شعر صورتگر ماهر صفحه ۲۰ درس دوم
 • خودارزیابی صفحه ۲۰ درس دوم
 • دانش ادبی صفحه ۲۱ درس دوم
 • گفت و گو کنید صفحه ۲۲ درس دوم
 • درباره شگفتی های اسمان از منابع مناسب مطالبی را فراهم کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۲۲ درس دوم
 • نکته نگارشی صفحه ۲۲ درس دوم
 • فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۲۸ درس دوم
 • درباره ارتباط محتوایی این داستا با مصراع از محبت خار ها گل میشود توضیح دهید
 • به نظر شما چه عواملی سبب گردید از دل سنگ چشمه پاک و زلال جاری شود
 • تاریخ ادبیات درس دوم صفحه ۱۷ تا ۲۸ کتاب درسی
 • خودارزیابی صفحه ۳۳ درس سوم
 • واج گرایی صفحه ۳۳ درس سوم
 • گفت و گو کنید صفحه ۳۳ درس سوم
 • شعری از فردوسی درباره عظمت و بزرگی ایران را بیابید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۳۴ درس سوم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۲۹ تا ۳۵ درس سوم
 • خودارزیابی صفحه ۳۶ درس چهارم
 • یاداوری اجزای جمله و معرفی اسم صفحه ۴۰ درس چهارم
 • گفت و گو کنید صفحه ۴۱ درس چهارم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۴۱ درس چهارم
 • نکته املایی صفحه ۴۱ درس چهارم
 • معنی شعر خوانی شوق مهدی صفحه ۴۲ درس چهارم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۴۲ درس چهارم
 • معنی شعر راه نیک بختی صفحه ۴۹ درس ششم
 • خودارزیابی صفحه ۴۹ درس ششم
 • دانش ادبی ، ادبیات اندرزی یا تعلیمی صفحه ۵۰ درس ششم
 •  گفت و گو کنید صفحه ۵۰ درس ششم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۵۰ درس ششم
 •  نکته املایی صفحه ۵۰ درس ششم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۴۸ تا ۵۰ درس ششم
 • واژگان مهم املایی درس ششم
 • واژگان درس آداب نیکان صفحه ۵۱ و ۵۲ درس هفتم
 • خودارزیابی صفحه ۵۵ درس هفتم
 • دانش زبان گروه اسمی صفحه ۵۶ درس هفتم
 • گفت و گو کنید صفحه ۵۶ درس هفتم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۵۷ درس هفتم
 • نکته املایی صفحه ۵۷ درس هفتم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۵۱ تا ۵۸ درس هفتم
 • معنی شعر ازادگی صفحه ۵۹ و ۶۰ درس هشتم
 • خودارزیابی صفحه ۶۱ درس هشتم
 • دانش ادبی صفحه ۶۱ درس هشتم
 • دانش ادبی صفحه ۶۱ درس هشتم
 • گفت و گو کنید صفحه ۶۲ درس هشتم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۶۲ درس هشتم
 • واژگان روان خوانی آقا مهدی صفحه ۶۳ و ۶۴ درس هشتم
 • فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۶۶ درس هشتم
 • در دوران دفاع مقدس دانش آموزان چگونه نقش خوذ را در جنگ ایفا میکردند
 • خودارزیابی صفحه ۷۳ درس نهم
 • دانش زبانی صفحه ۷۳ درس نهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۷۳ درس نهم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۷۴ درس نهم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۶۷ تا ۷۴ درس نهم
 • خودارزیابی صفحه ۷۸ درس دهم
 • دانش ادبی صفحه ۷۸ درس دهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۷۸ درس دهم
 • درباره تاثیر دو نامه میرزای شیرازی و سید جمال گفت و گو کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۷۹ درس دهم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۷۵ تا ۸۰ درس دهم
 • معنی شعر ای وطن صفحه ۸۳ درس یازدهم
 • خودارزیابی صفحه ۸۳ درس یازدهم
 • دانش ادبی صفحه ۸۴ درس یازدهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۸۵ درس یازدهم
 • نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر و استان خود را بیان کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۸۵ درس یازدهم
 • تاریخ ادبیات صفحه ۸۱ تا ۸۸ درس یازدهم
 • معنی شعر شیر حف صفحه ۹۰ درس دوازدهم
 • خودارزیابی صفحه ۹۰ درس دوازدهم
 • دانش ادبی صفحه ۹۱ درس دوازدهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۹۱ درس دوازدهم
 • درباره راه های درست مبارزه با خشم نابجا با دوستان خود گفت و گو کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ درس دوازدهم
 • نکته املایی صفحه ۹۲ درس دوازدهم
 • خودارزیابی صفحه ۹۷ درس سیزدهم
 • دانش ادبی صفحه ۹۷ درس سیزدهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۹۸ درس سیزدهم
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۸ درس سیزدهم
 • معنی شعر یاد حسین صفحه ۹۹ درس چهاردهم
 • خودارزیابی صفحه ۱۰۰ درس چهاردهم
 • دانش ادبی صفحه ۱۰۰ درس چهاردهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم
 • نمونه دیگری از شعر عاشورایی را بیابید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم
 • فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۰۶ درس چهاردهم
 • نثر روان و معنی شعر پرنده آزادی درس شانزدهم
 • معنی شعر کودکان سنگ صفحه ۱۱۴ و ۱۱۵ درس شانزدهم
 • خودارزیابی صفحه ۱۱۶ درس شانزدهم
 • درباره ادبیات پایداری تحقیق کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۷ درس شانزدهم
 • خودارزیابی صفحه ۱۲۱ درس هفدهم
 • گفت و گو کنید صفحه ۱۲۱ درس هفدهم
 • درباره راز موفقیت یکی از بزرگان در کلاس گفت و گو کنید
 • فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۲۲ درس هفدهم
 • فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۲۴ درس هفدهم
 • معنی شعر نیایش

 

برای دانلود گام به گام روی Download کلیک کنید

***  Download  ***