خارج شدن کاربر پس از مدت زمان مشخص

خارج شدن کاربر پس از مدت زمان مشخص

خارج شدن کاربر پس از مدت زمان مشخص از پنل کاربری بدون استفاده از افزونه

با استفاده از تکه کد زیر , میتوانید مشخص کنید که کاربر پس از چند دقیقه و یا ساعت بصورت خودکار از پنل کاربری خارج شود و یا بعد از بسته شدن تب مرورگر سیستم بصورت خودکار کاربر را از پیشخوان خارج شود.

 

function logged_in( $expirein ) {
return 20;
}
add_filter( ‘auth_cookie_expiration’, ‘logged_in’ );

 

📍در تکه کد فوق کاربر پس از ۲۰ ثانیه از پنل خارج میشود.
📍 اگر میخواهید که زمان را به دقیقه و یا ساعت تبدیل کنید کافیست مطابق مثال زیر اقدام نمایید :

برای قراردادن ۲۰ دقیقه کافیست بنویسید :
۲۰ * ۶۰
و یا ۱۲۰۰ ثانیه که برابر با ۲۰ دقیقه میشود.