حذف و غیرفعال سازی فیلد آدرس در نظرات سایت وردپرس

حذف و غیرفعال سازی فیلد آدرس در نظرات سایت وردپرس

گاهی اوقات کاربرانی وارد سایت میشوند و قصد ثبت نظر دارند و نمیدانند این فیلد اجباری نمیباشد و به همین علت بیخیال ثبت نظر میشوند امروز قصد داریم به شما آموزش دهیم تا بتوانید این فیلد را غیرفعال یا حتی آن را حذف نمایید. دقت نمایید کد زیر مخصوص سایت های وردپرس میباشد

 

حذف فیلد ادرس سایت از قسمت نظرات :

کافیست کد زیر را در functions.php قالب خود قرار دهید

add_filter('comment_form_default_fields', 'md_unset_url_field');
function md_unset_url_field($fields) {
if(isset($fields['url']))
unset($fields['url']);
return $fields;
}
 
 

غیرفعال سازی فیلد ادرس سایت از قسمت نظرات :

 
کافیست کد زیر را در functions.php قالب خود قرار دهید
 
if(!function_exists("md_disable_comment_author_links")) {
function md_disable_comment_author_links( $author_link ) {
return strip_tags( $author_link );
}
add_filter( 'get_comment_author_link', 'md_disable_comment_author_links' );
}