حذف منوهای پیشخوان وردپرس

حذف منوهای پیشخوان وردپرس

آموزش حذف منو های پیشخوان وردپرس با قطعه کد
🖌 برخی مواقع لازم هست تا یکی از منو های پیشخوان را حذف کنیم! اما تمایلی به استفاده از پلاگین نداریم
بنابر این میتوان با یک تکه کد ساده ، هر کدام از منو های پیشخوان وردپرس را حذف کرد😊

function cleanup_admin_menu(){
remove_menu_page(‘edit-comments.php’);
}
add_action(‘admin_menu’, ‘cleanup_admin_menu’);

📍در این تکه کد ما منو دیدگاه ها را از پیشخوان حذف کردیم
📌 نام فایل مربوط به منو موردنظر را بجای edit-comments.php قرار دهید.
✅ این تکه کد را در فایل فانکشن قالب خود قراردهید.