تغییر نسخه php در xampp زمپ به نسخه دلخواه

تغییر نسخه php در xampp زمپ به نسخه دلخواه

تغییر نسخه php در xampp زمپ به نسخه دلخواه
🖌به منظور بهره‌وری بیشتر و بهتر و و امکانات و سرعت بالاتر میبایست نسخه php را ارتقا دهید، به این منظور برای دانلود نسخه مورد نیاز به آدرس زیر وارد شوید :
📥 دانلود فایل (https://windows.php.net/download)

 

پس از ورود به صفحه ، به باکس نسخه موردنظر مراجعه کنید سپس فایل zip نسخه مورد نظر را برای نسخه ویندوز خود ( ۳۲,۶۴ بیت ) دانلود کنید!
پس از دانلود فایل به پوشه نصب زمپ خود مراجعه نمایید ، وارد پوشه php شوید و نام پوشه را به php_5_6 یا هرنام دیگر تغییر دهید.
در این مرحله فایل دانلود شده را که نسخه مورد نظر شماست به پوشه زمپ منتقل کنید و نام پوشه را به php تغییر دهید.
سپس در کنترل پنل زمپ ، مقابل apache بر روی Config کلیک کنید و فایل httpd-xampp.conf را ویرایش کنید .
در این فایل ، php-module setup را جستجو کنید.
دستورات مربوط به نسخه ۵.۶ را حذف یا توسط # کامنت کنید.
و دستورات مربوط به نسخه نصب شده را بصورت زیر به آن اضافه کنید:

LoadFile “c:/xampp/php/php7ts.dll”
LoadFile “c:/xampp/php/libpq.dll”
LoadModule php7_module “c:/xampp/php/php7apache2_4.dll”

<ifModule php7_module>
PHPINDir “c:/xamp/php”
</ifModule>
<Directory “c:/xampp/htdocs/xampp”>
<ifModule php7_module>
<Files “status.php”>
php_admin_flag safe_mode off
</Files>
</ifModule>
AllowOverrite AuthConfig
</Directory>

فایل را ذخیره کنید ، سپس اپاچی را متوقف و مجدد استارت کنید.

اکنون از نسخه نصب شده جدید میتوانید استفاده کنید