بابک زنجانی از زندان آزاد می شود؟ 6وکیل به دنبال خلاص کردن موکل

جامعه > قضایی - اعتماد نوشت:شش وکیل در تلاش برای خلاص کردن زنجانی از زندان هستند؛ این خبری است که دیروز امیرعباس سلطانی درباره پرونده بدهکار بزرگ نفتی اعلام کرده است.

یکی از همین شش وکیل اما همزمان حرف‌های دیگری می‌زند از جمله اینکه نه تنها تلاشی برای رهایی وجود ندارد بلکه اگر دادگاه زنجانی به صورت علنی برگزار شود، مشخص می‌شود «برخی اتهامات واقعیت ندارند.» این دو روایت کاملا متفاوت از یک پرونده واحد است. پرونده‌ای که تا حالا روایت‌ها درباره آن بسیار بیش از اینها بوده است.

زوایای پنهان پرونده زنجانی اگر بیشتر از اموال پیدا نشده او نباشد، کمتر هم نیست. حالا اما امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از موردی جدید در پرونده می‌گوید که تا پیش از این حرفی درباره آن زده نشده بود؛ احتمال آزادی بابک زنجانی تا دو ماه دیگر. این اتفاق می‌تواند با استناد به قانونی بیفتد که مصوبه خود مجلس بوده است. قانونی که تاکید دارد یک متهم نمی‌تواند بیش از دو سال در بازداشت باشد. 

تا اینجای کار بابک زنجانی ٢٢ ماه را مهمان اوین بوده و نمایندگان پیگیر پرونده او بیم آن دارند در صورت سپری شدن دو ماه باقیمانده، بزرگ‌ترین بدهکار دولت ایران با اوین وداع کند، بی‌آنکه پرونده‌اش جلو رفته باشد.


منبع : خبرانلابن