انتقال کاربر بعد از لاگین شدن به صفحه خاص در وردپرس

انتقال کاربر بعد از لاگین شدن به صفحه خاص در وردپرس

توسط کد زیر شما میتوانید کاربری در سایت وردپرس شما لاگین شده را به صفحه دیگری منتقل کنید .

کد انتقال کاربر بعد از لاگین شدن :

کد زیر را باید در Functions.php قالب خود قرار دهید.

 

 

در کد بالا باید بجای custompage صفحه ای که دوست دارید کاربر منتقل شود را تایپ نمایید