• مقایسه ی سریال پایتخت با شمدونی

   مقایسه دو سریال پایتخت و شمعدونی


   هر دو سریال طنز هستند این کجا آن کجا؟؟؟؟


   💅مقالات موجود در پست ها توسط جنبش سایبری صامدون تهیه و پخش شده لطفا از کپی بدون ذکر منبع خودداری کنید💅   🔔در این مقاله سعی شده تفاوت محتوایی و شخصیتی این دو سریال ذکر شود🔔   کودکان:


   در سریال شمعدونی کودک خانواده احترامی برای والدین خود قائل نیست☜افراد بزرگتر را با نام های کوچک صدا میکند☜لوس و بی ادب☜دائما خبر چینی میکند☜

   اما در سریال پایتخت کودکان


  • پست های فیس بوکی 94

   پست سنگین 94

   گرگ عاشق آهویی شد,

   تمام دندان هایش راکشیدکه اورانخورد,آهوی اورفت·حالااومانده وبره هایی که به اومیخندند····

    این است رسم زندگانی ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

   ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!

   ﻫﻴﭽﻜﺲ,ﺩﻳگرﯼ ﺭﺍ,ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ

   ﻧﺪﺍﺭﺩ !

   ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ,ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ,

   ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪﺭﻭﺯﯼ,ﺁﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ,ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯼ

   ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


  • خدایا خسته شده ام

   خدایا...میوه کدام درخت باغت را گاز بزنم....که از زمین رانده شوم؟


   ﺧﺴــــــــــﺘﻪ ﺍﻡ ...

   ﺍﺯ ﺻـــــــﺒﻮﺭﮮ ﺧﺴــــــــﺘﮧ ﺍﻡ ...

   ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫــــــــﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺩﺭ ﮔــــــــﻠﻮﯾﻤـ ﺧــــــــﻔﮧ ﻣــــــﺎﻧﺪ ...

   ﺍﺯ ﺍﺷـــــڪ ﻫــــــﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﻗــــــﺎﻩ ﻗــــــــﺎﻩ ﺧـــــــﻨﺪﻩ ﺷﺪ ...

   ﻭ ﺍﺯ ﺣـــــﺮﻑ ﻫـــــﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺯﻧــــــﺪﻩ ﺑﮧ ﮔـــــــﻮﺭ ﮔﺸـــــﺖ ﺩﺭ ﮔــــــﻮﺭﺳـــــﺗﺎﻥ ﺩﻟــــــﻢ !!..

   ﺁﺳﺎﻥ ﻧـــــﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﮮ ﻣﺼــــــﻨﻮﻋـــــــﮯ،،ﮔﺮﯾﮧ ﻫـــــــﺎﮮ ﺩﻟـــــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑـــــــﮯ ﭘـــــــﻨﺎﻫﯿـــــــﺖ ﭘـــــﺸﺖ

   ﻫـــــــــﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﭘـــــــﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨــــــﮯ !!...

   ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــــــﺎ ﻣﻌـــــــﻨﮯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔـــــﮯ ﺣﺬﻑ ﮐــــــﺮﺩﻩ ﺍﻡ ..

   ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻓﺮﻗــــــﯽ ﻧﻤـــــﯿﮑﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﭼــــــــﮕﻮﻧﮧ ﻗﺮﺑـــــــﺎﻧﮯ ﮐــــﻨﻢ !!!...

   ﺧــــــــــــــــــــــــــــﺲﺗﻪ ﺍﻣـ !!!

  • بغض


   من یاد گرفته ام........ وقتی بغض می کنم.......

   وقتی اشک می ریزم........ منتظر هیچ دستــــــــــــــی نباشم.......!!!!!

   . وقتی از درد.... زخم هایم به خودم می پیچم......

   مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم...... ! . من یاد گرفته ام......

    که اگر زمین می خورم.... خودم برخیــــــــــزم......!!!!

   . من یاد گرفته ام راهی را بسازم به صداقت........!!!!

   . من یاد گرفته ام.......... که همه رهگذرنــــــــد......... همـــــــــــه......... !!!


  • سیگار

   چی شد که سیگاری شدی ؟

   یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم…


   چی شد که ترک کردی؟

   یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم…


   چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟

   یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم…


   چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟

   یه شب بارون میومد…خیلی تنها بودم…تو خیابون دیدمش…

   اون تنـــــــها نبـــــــود…….

  • تقدیم به عشقم


   آهــــــــــــــــــــای  اونایی که میخواین من وعشقمو از هم جدا کنین؟؟


   خوب گوش کنین...


   من وعشقم درسته باهم لج میکنیم،


   دعوامیکنیم،همو اذیت میکنیم،


   ولی اینو یادت باشه،


   شبا باصدای هم میخوابیم،


   وقتی ناراحتیم با دلداریه هم اروم میشیم 


   نه غریبه،وقتی خوشحالیم باهمیم


   وقتی ناراحتیمم باهمیم...


  • فقط واسه بچه های لاین


   مغزتو أرضا کن ....


   اینجا..

   صفحه ای بی فروغ ،

   از صفحات بیشمار لاین است!


   اینجا شهری ست که لایک ها را میپرستند..، 


   حتی ناخوانده..!


   اینجا متون بلند..، تنها اندک نگاهی را به خود می‌گیرد!


   اینجا پر از ادمین های شاخ شدهء مغرور و خندان که تا سلام میگویی بادی در غبغب می اندازد و با فریاد:    هــــــــــــــــــــــای منم مالک فلان پیج محشر و صدهزاران عضو و ده هزاران لایک پس "" بــــــــــــــــنــــــــــــــــال تا 


  • پست عاشقانه 94

   ﻭﻗﺘﯽ مال منی ... ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ... ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔذﺍﺷﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ...

   ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ... ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ... ﺩﻭﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ... همه اینا تعطیله ..

   فقط من و تو ..

   ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ . . 

   ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﺕ . . . 

   ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ . . . 

   ﺍﺧﻤﺎﺕ ...

   ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ 

   ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪﺍ...

   ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧــــــــــــــــــــــﻮﺩم .

   .

   افتاد؟

  • پست مخصوص لاین 94

   پست سنگین لاین 94


   (پست ویژه نکافان)   ♚میـگن مـــــَرد گـِریه نِمیـکنه ♚


   ♨سیگـــــار میـکشه . . .♨


   🌟وااای ازون شَبـی ک مَـردی با گــِریه سـیگار بکشه...   پست سنگین لاین 94   ✘یه شب که خیلی دلتنگش بودم بالشموبغل کرده بودم ✘


   ✘داشتم خاطراتمونو مرور میکردم..✘


   ✘باخودم گفتم الان باکیه؟؟✘


   ✘کجاس؟✘


   ✘چی پوشیده؟.✘


   ✘به عکساش خیره شدم...✘


   ✘دیدم پیام دارم...✘


   ✘نگاه کردم خواستم نخونده پاک کنم چون حوصله ی هیچکی ونداشتم...✘   ادامه مطلب...


  • عاشقانه دردناک+ توروخدا بخون

   عاشقانه های دردناک

   bipfa_297368_400053620058563_886810072_n.jpg - پسر : چرا گریه میکنی‌ گلم؟ دختر : هیچی‌ ،همینطوری پسر عشقشو بغل می‌کنه و میگه ،ببخشید. دختر: چرا ؟ تو که کاری نکردی.......... پسر : چرا .من اونجا نبودم که ازت حمایت کنم جلوی کسی‌ که باعث ناراحتیت شد

   پسر : ضعیفه! دلمون برات تنگ شده بود...اومدیم زیارتت کنیم!
   دختر : تو باز دوباره گفتی ضعیفه؟؟؟
   پسر : خوب... «منزل» بگم چطوره !؟
   دختر : واااای... از دست تو!!!
   پ: باشه... باشه...ببخشید «ویکتوریا» خوبه ؟
   ... د: اه... اصلا باهات قهرم.
   پ: باشه بابا... تو «عزیز منی»، خوب شد؟... آَشتی؟
   د: آشتی، راستی... گفتی دلت چی شده بود؟
   پ: دلم ...!؟ آها یه کم می پیچه...! از دیشب تا حالا .
   د: ... واقعا که...!!!
   پ: خوب چیه... نمیگم... مریضم اصلا... خوبه!؟
   د: لوووووووس...
   پ: ای بابا... ضعیفه! این نوبه اگه قهر کنی، دیگه نازکش نداری ها !
   د: بازم گفتی این کلمه رو...!؟؟؟


   برو ادامه مطلب...


  • عاشقانه های من

   عاشقانه جدید    بعضــے حَقایٍْقـْ خِیلے سادَســــْ


   وَلے دَرْکِشــْ خیلے پیچیــــــــدهه و سَختهـ!


   مِثْلــْ کِنارْ اومــــدن با جُمْلهـ


   خُبــْـــ دوسْتِتـْــ ندارهـ دیگهـ مَگهـ زورهــ ؟!  • حرف اخر کوروش کبیر


   نکافان


   سه حرف آخر کوروش :


   1 - تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلو مرگ را بگیرد .


   2 - تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد. 


   3 - دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت ...

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   و چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید:


   ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم

   و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم

   که مردم خدا را برای خودش بپرستند

   نه برای  بهشت و جهنم...!!!!!!!!!!


  • پست لاین 94

   پست جدید لاین


   عجب مناجات قشنگیه ...


   بارالها…

   از کوی تو بیرون نشود

    پای خیالم 

   نکند فرق به حالم ....

   چه برانی،

   چه بخوانی…

    چه به اوجم برسانی 

   چه به خاکم بکشانی…

    نه من آنم که برنجم


  • زیباترین باغ‌های جهان + تصاویر

   باغ "هلیگان" به واسطه تندیس‌های غول پیکری که در آن وجود دارند، یکی از مرموزترین اماکن انگلیس محسوب می شود.
    
    باغبانی سرگرمی خوبی محسوب شده و لذت ویژه‌ای را برای علاقمندان به گل و گیاه در پی دارد. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان باغ‌هایی را با هدف جذب گردشگر و بازدید از آنها ایجاد کرده و می کنند.


   من دوست دارم حداقل ی بار به یکی از این باغ ها سر بزنم...

   فقط  یک بار...خییییییلی محشره...


   باغ گریت دیکستر
   باغ "گریت دیکستر" در ساسکس شرقی انگلیس قرار دارد. "کریستوفر لوید" حدود 50 سال است که مالکیت این باغ را در اختیار دارد. مسیرهای آن به صورت هندسی ساخته شده و دارای باغ سنگی و گونه‌های مختلف گیاهی در رنگ‌های متنوع مانند کلمباین‌های صورتی است.

   زیباترین باغ‌های جهان,زیباترین باغ‌های دنیا


  • وصیت نامه


   وصیت نامم. ازکجاشروع کنم؟


   ازعشقم؟؟؟نه..

   ازدوستام؟؟؟نه..

   آها اول ازمامانم...


   مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟

   دیدی تو جوونی رفتم؟

   یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟

   دیدی دعات گرفت؟؟؟

   پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو...

   مامانم صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم...


   رفقا؟؟؟

   توروخدا شماها دیگه بخاطرمن گریه نکنین...

   بخاطر منی ک ارزشی واستون نداشتم...


  • جوک لاین 94

   جوک جدید لاین 94 


   اصفهانیه کرم معده میگیره خود کرمه تو معده اصفهانیه زخم معده میگیره!!!   جوک جدید لاین 94 
   قبلنا باباها ٧ تا دختر شوهر می دادن همشون هم خوشبخت می شدند،الان: یه دختر را ٧ بار شوهر میدن آخرش برمی گرده خونه !!!   جوک جدید لاین 94    ترکه میره عیادت مادر زنش.میگه بهتری؟ میگه تبم قطع شده ولی گردنم هنوز درد میکنه..میگه انشاالله اونم قطع میشه.   جوک جدید لاین 94    به لره علامت هلال احمرنشون میدن میگن چیه؟؟لره:خطرنزدیک شدن به ماه رمضان


   جوک جدید لاین 94   • هی پسر باتو هستم..بخون


   ↙بخون مشتی↘


   ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﮎ ﭘﺴﺘﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺭﻭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺱ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼﮐﺶ ﻧﮑﻨﻦ ﯾﻮﻗﺖ .....


   ﻭﺍﺱ ﭘﺴﺮﯼ ﮎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ

   ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺬﺍﺭﻩ :ﻭﺍﺍﺍﯼ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﻩ ﻧﺎﺯﺯﺯﺯﯼ ﺧﺎﻧﻮﻭﻭﻭﻣﯽ !..؟


   ﺑﺮﺍ ﭘﺴﺮﯼ ﮎ ﺍﮔﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺎﺷﻪ، ﺣﺎﻟﺸﻮ

   ﻧﻤﯿﭙﺮﺳﻪ... ﺍﻭﻧﻮقت ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﺬﺍﺭﻩ : ﻭﺍﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﭘﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ ! !!! ﻣﯿﺮﻩ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ :ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺑﺮﺍﺕ، ﮐﺎﺵ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﯿدم.


  • پست خند ه دار

   جوک جدید لاین 94   از این ور فشار میارن که بچه دار شین !
   .
   .
   .
   .
   از اون ور با جنس مخالف ببیننت میگیرنت !
   خو لامصصصصصب با دعا که نمیشه بچه درست کرد!   جوک جدید لاین 94   دیروز رفتم سوپرمارکت به صاحبش گفتم سلام خسته نباشید نوشابه دارید؟
   – آره
   – پپسیه؟
   – آره
   سیاهه؟
   – آره
   خنکه؟
   – آره
   – پس بی زحمت یه دوغ بدید
   هیچی دیگه دقیقا ۵ کیلومتر دنبالم کرد آخرشم نتونست بگیره!
   مردم اعصاب ندارن!!!   جوک جدید لاین 94