دلیل حذف خودکار نرم افزار های تلگرام طلایی و هاتگرام از روی گوشی

علت حذف نرم افزار بصورت خودکار از روی گوشی در اردیبهشت 98