۰

پست های فاز بالا شاخ گروه تلگرام فاز سنگین جدید

پست جدید


♨️⇦✘ اَگـہِ مـانْدهِْ گـارے نــَْـْداریْْـْـْد ✘⇨♨️

 

 👋👈 یـادِگـارے نَـزاریْـْـْـْـْد 👉👋

 

 🙇 بخٌدا دَرْدْ داره 🙇

 

 ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ 


 

 ✔️✔️✔️✍وَقـتـی ◎◎◎ مـیــدونْـی ✅✔️✅

 

 ❌🔚 مـونـدَنــی ✖️ نیسـتــی✖️

 

 ⬅️الَکْــی 웃💮 تنه‍ــاییِ 💮유 کَسیــو➡️

 

 ✴️ ▒🃏❌ خــرابْ نَـکُــن❌🃏▒ ✴️

اکنون دیگر "در دسترس" بودنت مهم نیست چون دیگر نه "مشترک" هستی
 و نه "مورد نظر" ...!
هوا سرد است 
اما نگران نباش سرما نمیخورم ،
کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده...!
هرکس ک سراغت را میگیرد ،
نمیگویم وجود نداری ،
میگویم وجودش را نداشتی...!
فکر نکن تو فوق العاده بوده ای ،
قطع به یقین من کم توقع بوده ام...!
حالا هم که اتفاقی نیفتاده ، حادثه ی بین ما ، فقط یک زد و خورد ساده بوده !
تو جا زدی ، من جا خوردم....!
زمانی "نبودنت" همه هستی مرا نابود میکرد ولی حالا "بودنت".......!
میشود که نباشی؟؟؟
راستی!!
سلام مرا به وجدانت برسان...
البته اگر بیدار بود.عاشقـــــم..... 😍 
اهل همین کوچه ی بن بست کـناری 😒
 که تو از پنجره اش👧
پای به قلب منِ دیوانه نهادی😑
تو کجــــــــــــــــــــــــــــا ؟ 😑
کوچه کجـــــــــــــــــــــــا ؟ 😑
پنجره ی باز کجــــــــــــا ؟🏡
من کجــــــــــــــــــــــــــا ؟😔
عشق کجــــــــــــــــــــــا ؟😘😍
طاقتِ آغاز کجــــــــــــــا ؟😒
تو به لبخند و نگاهــــــی ،😄
منِ دلداده به آهــــــــــی😞
بنشستیم👫
تو در قلب و👈❤️
منِ خسته به چاهـــــــــی.....😶
گُنــــــــــــه از کیست ؟😴
از آن پنجره ی بــــــــــــــاز ؟😑
از آن لحظه ی آغـــــــــــــاز ؟😑
از آن چشمِ گنه کــــــــــــار ؟😑
از آن لحظه ی دیـــــــــــدار ؟😑
کاش می شد گُنهِ پنجره😑
و لحظه و چشمت ،😑
همه بر دوش بگیرم👨
جای آن یک شب مهتاب👨
تو را تنگ در😑
آغـــــــــــــــــــــوش💏
بگیرم....😔
ماشـــــــــالا ملـــــــــت لبنیاتــــــــــــــــــے شـــــــــدن


همـــــــــہ حـــــــــرفا از دمـــــــــ


کشــــــــــــــʘ͜͡ʘـــــــــــــکـــ!! 💯🔞✋قیافه👈ندارَم 
 ✋اخلاق👈ندارَم
✋هیکل👈ندارَم 
 ✋صدا👈ندارَم
✋پول👈ندارَم 
 💯🚫أعصاب که کلا ندارم🚫💯
 
 ❌خلاصه بگم آدم👌چـــِرتـــیم👌

👈دم اونایی گرم👌 که ⇦👏همین جوری👏⇨ دوسَم دارَن وگَرنه از ما بِهتَرو که همه دوست دارَن خـــــــ💔ــوش بـه حاڸ اونـــایــــے
ڪــہ️
شــ🕐ــبُ بـا خَـــنـــــده👫
مـیــخـوابــن 😴
نـــــه با👎🎧 مـــــوزیـــــــڪ🎵 ... :)←ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ 

♝ﺧﻴﻠﻰ ﺻﺒـــﻮﺭ♝ 
☆ﻭ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻬﺮﺑـــﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻴــﺪ ...☆ 

★ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨــﺪ ★ 
♚ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ هستند♚ 

⇦ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﻧـﺪ 

✘ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﻧــﺪ ...!
ما آدما وقتے عاشق میشیم...
بہ جای اینڪ از بودن با عشقمۏں لذت ببریم...
ترس از نبودنش داغونمۏں میکنہ...
شکاکمون میکنہ...
بدخلقے میکنیم...
دعوا میکنیم...
بی احترامے میکنیم...
قهر میکنیم...
و سردو سردتر میشیم
اینا همش ب خاطره ترسہ از دس دادنه...
کاش تضمینے برای این نرفتن بود..


همـــــــه میــــــگن گوشی زیاد دستـــــتــــــه یکـــــم بذار کنــــــار...

امــــــّا هیـــــشکے نمیــــــگه چــے بہ روزت اومده ڪه

⇦گوشی⇨

شده.... همدمت.....

‏ﺩﻳﺸَﺐ ﺧــــــﺪﺍ آﺭﻭﻡ ﺻِﺪﺍﻡ ڪﺮﺩﻭ ﮔﻔــــــﺖ : ﺧــــــــــــﻮﺍبــــــــــــــــے!؟ 
 ﻋِﺸــــــﻘِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺸــَــــﺐ ﻗﺮﺑﻮڹ یِڪــــے ﺩیـــــــگـــــہِ ﻣﻴــــــﺮﻩ ! 
ﺩﺍﺭﻩ بہ یڪـے ﺩیگـــــــہِ میگـــــــہِ ﺩﻭﺳﺘــــﺖ ﺩﺍﺭَﻡ!! ﺍﻭڹ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺭﺍﺣــــــﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴــــــﺪے؟ 
 
 ﻟﺒــــــﺨﻨــــــﺪے ﺯﺩَﻡ ﻭ ﮔﻔﺘـــَـــﻢ : 
 
 ﺧـــــٌﺪﺍ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍبــــــــــے ﺧَـــﺒﺮ ﺍﺯ ﺭَﺳــــــﻢ ﺩﻧﻴــــــﺎے خودِتَم ﻧَﺪﺍﺭے !!!هیـــچ میـــدانی ؟؟
که تــــــــــــو . . .
تنـــــــــــها عشــق . . .
هـــر دو دُنیـــــــای منی . . .
حســــــــــودم . . .
حتـــــــی . . .
آرزویِ داشتـنــــــت را هم . . 
بــــه کســــی نمی دهــــــــــــم . . .
فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند . . .
آخ اگــــــــر بــاشـــــــی . . .
بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد . . .
میدونم دوسم داره و
میدونه دوسش دارم
اینم میدونیم که نمیتونیم که با هم باشیم
دیگه بحث قسمت و سرنوشت نیست
یه وقتا
دو نفر
هر چقدرم که همو دوست داشته باشن
شرایطش نیست که با هم باشن
انگار که دنیا ، با بیشترین زورش
اونا رو از هم دور میکنه
داسنان ما ام همینه
الان ، اندازه ی یه اقیانوس بینمون فاصلست...
اون الان مال کسی دیگست
کسی از من شاید خیلی بهتره
و میتونه خوشبخت و راضیش کنه
آرزوی منم خوشبختی اونه
و همین برام بسه
که میدونم شبا
گهگاهی
با یه موزیک... یه عکس... یه حرف...
منو به یاد میاره
و شاید حس کنه که هنوز دوسم داره و لبخند به لباش بیاد
اما خب... من خیلی دلتنگ میشم
خیلی...
اونقدر که قلبم توی سینه داغ میشه
میسوزه
اونقدر که چشمام تر میشه
اما بازم لبخند میزنم
به یاد خاطره های شیرین
به یاد تموم لحظه هایی که با هم داشتیم
من...
خیلی دوسش دارم.. بیشتر از خودم
و میدونم تا ابد، تا روزی که نفس دارم
قلبم خونه ی اونه
چون عشق حقیقی، عشق پاک رو باهاش تجربه کردم
حالا روحم، تمام وجودم اسم اون رو فریاد میزنه
میدونم یه روز میرسیم به هم...
باور دارم که یه روز میاد
دستامو میگیره و برای همیشه با همیم
شاید حتی توی یه دنیای دیگه...ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ .......
ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ......!
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ......
ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ !
ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺍﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ !
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻢ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ !
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍﯼ ﺩﺭﺩﻡ ﺗﻮﯾﯽ
ﭘﺲ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟؟ !!!
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ......
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ...

نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">