۴

پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیکه دار طعنه دار جدید 95 2016 Post text text up phase Horn

پست جدید

پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94

پست های جدید لاین و فیس بوکی

✘سَلامَتــــــــــی✘
   ✘غُصِہ خوردَنـــاش✘

...

     ✘سَلامَتــــــــــی✘
       ✘دوسْتَت دارَمــاش✘
        ✘سَلامَتــــــــــی✘
       ✘دَسْتایِ گَرمِــــش✘
      ✘سَلامَتــــــــــی✘
   ✘نَرمی لَبـــــــاش✘
 ✘سَلامَتــــــــــی✘
 ✘غِیرَتی شُدَنـــاش✘
   ✘سَلامَتــــــــــی✘
     ✘نِگَران شُدَنــــاش✘
        ✘سَلامَتــــــــــی✘
          ✘طَرزِ صُحبَتـــــاش✘
           ✘سَلامَتــــــــــی✘
        ✘روزایِ خوبو بَدِمون✘
       ✘سَلامَتــــــــــی✘
    ✘قول دادَنــــــاش✘
  ✘سَلامَتــــــــــی✘
✘حَرفِ آخَــــــرِش✘
✘سَلامَتــــــــــی✘
 ✘قَهر کَردَنِــــــش✘
   ✘سَلامَتــــــــــی✘
     ✘خَندِه هــــــــاش✘
        ✘سَلامَتــــــــــی✘
          ✘گِریِہ هـــــــــام✘
          ✘سَلامَتــــــــــی✘
        ✘اِتْمامِ حُجَتِــــــش✘
     ✘سَلامَتــــــــــی✘
   ✘خُداحافِظی آخَرِش✘
✘سَلامَتــــــــــی✘
✘بُغضِ تو گــــَلوم✘
  ✘سَلامَتــــــــــی✘
     ✘خـــــــــــــودَم✘
        ✘سَلامتــــــــــی✘
           ✘خــــــــــــودِت✘
          ✘سَلامَتــــــــــی ✘
         ✘رِفیقـــــــــــپست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94


چیــــزِ ✖️بــــدے✖️ کــہ از آدمـــــاےِ

✓خــــوب✓ یــــاد گـــــرفتــم…

ایـــن بــــود کـــہ فـهـمـیـــــــدم همـیـــشـھ↭

خــــــوبـــے ☜بـــَــــــــده☞
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94خـــدایآ...؟؟󾮈󾮈
     󾫿بـــــآوڕ ڪـــُڹ دیگـہ نمــیخـآمـ هــیچــے دُڕُســـــتـ شِہ󾫾
                  󾫿فَقــطـ جٌـوڹ هَـر ڪَس دٌوســتـ دآڕے󾫾
                          󾫾اَزیــڹ خَڕابتَـــڕنَشـہِ ...󾫿
                                     󾭶باشہِ؟؟󾭶
                             󾠏دیـگہِ ڪَم آوڕدَمـــ
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
����ﺑَـــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـﺮﺍﻢْ ﻣــُﻬـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِــﻢِ ﻧــﯿـــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِسٰت

ﭼِــــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِــﻪْ ﮐَﺴـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِــﯽْ ﺟــٰـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِﺎمْ ﺭُو

تــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـوُ ﻗَﻠــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـﺒِــتْ مـیـگیـرِهْ ��

ﭼُـــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـﻮﻥْ ﻣـﯿــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِدونَـم‌ْ ��

ﭘـَــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِﺲ ﻣـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـٰﺎﻧـﺪﻩْ ﻫٰـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِﺎﯼٖ ﮔُـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِــﺮگــْ
ﺭُو ��

ﻓـَﻘـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـﻂْ ﺳـَــَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِﮓْ ﻫٰـﺎ ﻣﯿـﺒـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِـﺮ‍َﻧـﺪ ْ ����

بعلـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِہ اینجـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِوریـَِـََـ̰̭ـ̰̭ـٍِـَِـَِـَِاس
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94

گاهے اوقاٺ حالٺ خیلے بد میشہ😓
میخواے با ڪسے صحبٺ ڪنے ٺا خالے شے😪
میرے بہ دوسٺاٺ Pm بدے📲
اما یهو یہ فڪرے ٺو سرٺ میاد...😱
میگے نڪنہ اونا ام ازٺ خسٺہ شدڹ..😫
نڪنہ اونا ام از شنیدڹ حرفاٺ بیزار😣ݧ
فقط روشوڹ نمیشہ بہٺ بگڹ..😶
بیخیاڸ میشے.😏
هـَندزفرےرو میزارے ٺۅ گۅشِٺ🎧
یہ آهنگ میزارےشروع میڪنے گریہ ڪردڹ😭
 ٺا صُب گریہ میڪنے😭😭
اینجوریہ ڪه ٺخلیہ میشی(-_-)پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94بعضی وقتا اونقدر دلت گرفتهــ
کهـ کل آرزوهـات میشــه خنـدیدن
بهـ هـر دری میـزنـی که خوشحال بشـی
دوســت جدیــد
زنـدگی جدیـد
عشق جدیـد
مـن جدیـد :)
امـا نمیـشه ـ
 یک چیـزی همراتـهــ..
چیـزی که هـر لحـظه میخـواد خفـت کنـه 💔
بغــض لعنتـی ✨
یهـو دلـت میگیــره
دل کـه نمیفهمـه
یـک عکـس
یـک حـرف
یـک نوشـتـه
کـــل خوشـــی مصنوعیـــتـو داغون میکنـــه
میـشـی یکـ دیوونــه :)
کـه خـودتـم نمیـــدونــی لبخنــد رو لبـات واقعیــه یا بغــض تـو گلـــوت
سلــامتی کسـایی کـه میفهــمن چــی میگـــم :)) 🌹
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94خدایا  ، ، ،  !
                    صبر ''  ایوب '' را به رخم نکش .........!!!
 
من ، ، ،

               ''عشقم ''
  
                            را در کناره . . . ، ، ،

                                           دیگری دیدم و دم نزدم...! ...

پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94●✦ گاهــــــــــــــــــــــی ✦●

●✦ حتـــــــی با شنــــــیدن اســـــم تــ❤️ــو ✦●

●✦ قـلبــــــــم تــند تنـــد میزنــه ✦●

●✦ بدنـــم گـرم میــــــشه ✦●

●✦ تــ❤️ــو با مــــــن چـیکار کـردی عشـــــــقم ؟ ✦●

●✦ این هــــمه شــیـــــدایی فــــــقط با شــــنیدن یه اســــم ✦●

●✦ به اســـــــــمت قســــــم ✦●

●✦ تـــو واسـه من یــه حـــــــس دیـگه ای ✦●

●✦ یــه حـس تکــــــــرار نـشدنی ✦●پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
فـَس هایِ آخَـرم را  میڪـشــم...
نِمیــدانَــم فــَردایی بَرایَم هَــسـت...
تَـــمااااامِ عُـــمرَم رَفــت....
بـِه ڪُــــجا؟!نـمیــدانَــم...
دلگـیرم:از دنـیــا...از آدمـهــــا...
از خــودم...از سایـــه ام...
از سَـــر نِوِشـــتـــَـــم...پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
↯↯ از ایــــــن بـه بـعـــد ↯↯

            �� فـقــــط��

 منـــو√تــــنــهایـی ��

☜گـــــوربـــابــــای✘فــــکـرای رویـــایی...پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94وقــتــی آدم نــتــونــه احــســاســشــو بــگــه ســکــوت مــیــکــنــه...حـرف نـمـیـزنـه...فـقــط نـیـگـاه مـیـکـنـه...
تــا شــایــد یـکــی حـرفــه دلــشــو بــزنــه...
ایـن هــمـــون وقــتــایــیـه کــه آدم چــوبــه دلــشــو خـورده...مـیـتـرســه دوبــاره بـهــش اعـتـمــاد کــنــه...
ســخــتــه دلــت بــخــاد امــا خــودت نــخــوای...
ســخــتــه دلــت بــخــاد امــا مـنــطــقــت اجــازه نــده...پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
مـــــــــ↻ـــــن با ↯ سایہ ↯ خودمم لجــــــــــم ڪہ ڪے جلوتر باشہ عمــــــــــو ツ

تو ڪــــــــــہ جاے خود دارے


من
شاید کامل نباشم
اما..
کاملا خودمم..       
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94󾮃مـے خـــوام بِـزَنـَم󾫻زیـــــرِ هَمـــــه چـــے󾀚

اَز گــِ󾠦ـــریـه هـام گِـرِفتـــــه󾭺

󾫽تـــــا زِنــدِگـــــے󾌵?پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94مشترک مورد نظر \r
خطشو ,✘ \r
تـــورو ,✘ \r
احســـاستو ✘ \r
عشـــقتو ✘ \r
\r
وجـــــــــودتو ...✘ \r
\r
به یـه پسر دیگه \r
که کارای بهتر بلد بود \r
\r
فروخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتپست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
ﺍﻟــــــــــــــــــــــﺎﻥ ﻧــــﻪ
    
هنوز زوده
    
          صبرکن   
  
                         ﻓﻌﻠــــﺎً ﺩﻭﺭﺕ ﺧﯿـــــﻠﯽ ﺷـــــــــﻠﻮﻏﻪ ...      
  
ﺗﻨــــــﻬﺎﺕ ﮐـــــــﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘــــــــﻦ

ﺑــــــﺎﻫـــــــﺎﺕ          ﺧﯿﻠــــــــــــــــــــﯽ          ﺣــــــــــــــﺭﻑ ﺩﺍﺭﻡ....          ﺧﯿﻠــــــــــــــــــــﯽ!..پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94

⇦تُــووے روزِگـــــــــارے کِــہ:

یہ ِ پِـسَـر ۱۸سالِـہ با مُوهـاےِ اُتـو کِشـیـدِه✂️

و اَبـروهــاے مِـــــــداد کشیده ✏️
و صـــورَت شـــــیــش تـیغ شُـــده👉
با مــا‌شـــین' شاسـے بُـلـنـد بـابـاش🚘
با ۴تا آمپولــــــــــو قرص💉💊
زبون چَرب و ....لیصـــــے 👅
مـیشـِه مـَــــــــرد رُؤیـــاهـــــا🌟✨

ما هَـمـون نامَـــــرد بِـمـونـیـــم✋
         بـِهـــتَــره رفیقپست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94※پاس بـــــــــــ👣ـــــــــده یــــــــ①ـــــه کـــــــــــام✘
                        ※صـــــــــ⇡ــــــاف مثه ↳ ☜بــــــــــــ🚶ـــــــکام☞
                      ※اونقــــــــــــــــدر بکشـــــــــــ🚬ــــــم ✘
  ※خـــــــاب بره ⇠چشـــــــ๏๏ــــــــــــام✘پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
⊙【ﻣَﻨـــــﮓ】↫ﯾﻌﻨــــے
ﻣﺴﺘــــــے ﺗــــۅ ﺩﯾـــــــۅاﺭ↬

⊙【 ﻧَﻨــــــﮓ 】⇜ﯾﻌﻨــــے
ﻣَــــــــﺮﺩ ﺭۅ ﺳﯿــــــ✔️ـــــﺎﻩ⇝

⊙ 【ﺟــــــــــۅ】↞ﯾﻌﻨــــــے
ﻋڪــﺲ ﺭۅ ﺳﯿــــــ★ــــــﮕﺎﺭ↠

⊙【ﻣــــــــﺮﮒ 】⇜ ﯾﻌﻨـــــــے
ﺯﻧﺪﮔـــــــے ﺑﯿﻤــــ��ــــﺎﺭ⇝پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
✖️تــــــــــــنش بــــــــــوی غریــــــــبه گرفـــــــــــته !★★
ســــــگهای محــــــــل بــــــــــی دلــیل پـــارس نمـی کننــد★★
                           ✔️هــــــــــــــــــــ↯↯ـــــــــــــــہ✔️
پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94آگهِ کســـے دِلُـتٌــــــۆ شُکستٌ
      غصٍهِ نْخـۆرٍ!!!               فَقطُ بْهِشُ بْگۆ:
آحٍــــــــــــــسآس مِنْ قیــــــــــــــمِتٌی دِآشُتٌ
     کهِ☚ تٌـــــــــــۆ☛ بْرٍآی پرٍدِآخـتٌ آۆنْ
          خـیلُی فَـــــــــقیــــــــرٍ بْۆدِی!!


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~پست متن تکست شاخ فازبالا سنگین تیمه دار طعنه دار جدید

پست های شاخ متن جدید سنگین 94
نظرات (۴)

  • پاسخ:

   خواهش...
  • پاسخ:

   ما ک شاخ نیسیم...خواهش ...
  • پاسخ:

   خواهش میکنم عزیزم...اشک چرا ؟؟ شاد باشید...


ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">