۰

پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا 2016 95 جدید

پست جدید

Image result for ‫فاز بالا‬‎

یادش بخیر ....

ی روزایی منو عشقم همین جمله هارو میگفتیم و حسودا رو  "جرررررررر" میدادیم...

اما الان ....حیف شد...خیلی....

khaaaaasssss=>z...


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


با چند نفر بودن خیلی وقته¤خز¤شده
آدم یا باید فقط ماله〖یه نفر〗باشه
یا 【تنها】
پس اگه یکیو داری که داره واسه با تو بودن به همه【نـــNaـــه〗میگه

لطفا『ل*ا*ش*ی』نباش
☆خاص☆باش
بین ورق ها※آس※باش...


(...mehdi => khaaaaaaaaaaaaas)


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


ھـــــ ـــــہ

میگـ ـن کسـ ـےکـ ـہ
☜دوسـ♥️ـت دارھـ☞
مثـ ـہ♛سـ ـایـ ـہ♛بـ ـاھـاتـ ـہ

ولـ ـے...بـ ـقولـ ـہ
[مرتضـ ـے پـ ـاشـ ـایـے]

مـ ـن اونـ ـیم کـ ـہ ♛سـ ـایـ ام ـہ♛
نـ ـداشـ ـت...


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


مَـن : دُکتـر من چِرا خوب نمیشَمـ ؟
دُکتـر : سُکـوت
مَـن : دُکتـر چِرا جواب نمیدی ؟
دُکتـر : سُکـوت
مَـن : دُکتــ لـالے یا کَری ؟
دُکتـر : تمومـ شُـد .. میتونیـن بِبَرینِـش سَـرد خونهـ


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


مهـــربونیمــــو

با

ضــعفــم

اشـتبـــــاه نگیـــر

ســـرد بشم

حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی

گـــــرم نمیشم


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


⇦ لاشی بازی ﻧــَه ﺍِکتِســــــــــابیِ ﻧـــَه ﺍِنتســــــــــابی،⇨

✖️ ﺑلکـــــه ﻣِﺜﻞِ ﮔــُــــه ﺧـــــُﻮﺭﺩَنه✔️

⇦کـــﺎﻣِﻠَﻦ ﺍِﻧﺘِﺨﺎﺑﯿــــ⇨


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


ﺗﻘﺼــــٓٓـٰٓـٓـٓــﯿﺮ ﺧﻮﺩﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮنہ↬
☜ﺑﻌﻀــ⊙̯͡⊙ـﯿﺎ
 ✘ﻋــ⊙̯͡⊙ـﺪﺩﯼ
ﻧﺒــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﺩڹ✘
✋ﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــا ﺧــــٓٓـٰٓـٓـٓــوﺩﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــوڹ
اﻭﻧــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺎ ﺭﻭ
↙️ﺍﻟڪے↘️
✘ ﺑﻪ
 تـــــ⊙̯͡⊙ــواڹ
 ﺭﺳــــٓٓـٰٓـٓـٓــوﻧﺪﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓــم✘
 ✘هــــــــ⊙̯͡⊙ـــــه✘
☜ولــــٓٓـٰٓـٓـٓــے مــــٓٓـٰٓـٓـٓــڹ
✘ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻤﻮڹ ﺷــــٓٓـٰٓـٓـٓــڪلے
ڪہ ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺮ ڪســــٓٓـٰٓـٓـٓــے ﺭﻭ
بہ ⇶
✘ﺗــ⊙̯͡⊙ـﻮﺍڹ
 میــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺭﺳــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﻧﻢ;✘
 ↙️بہ ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻤــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮڹ
شــــٓٓـٰٓـٓـٓــڪلم↘️
✘میــــٓٓـٰٓـٓـٓــبرﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺶ
 ﺯﯾـﺮ
 رﺍﺩﯾـــڪــ⊙̯͡⊙ـﺎﻝ✘
✘ پــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺲ
 ﺟﻮﮔﯿـﺮ
 ﻧـﺸــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮ ﻟﻄــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻔﺎ ✘پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


دِل یسریــــــــــــــآ مِـــــــــــــثـل ✘سُــــــــــــرسُــــــــــــره✘ میمونـــــــــــــــــﮧخُودتـــــــــــــم
جــــِـــــــــر بــــِــــــــــدے نمیتونــــــــــــــــے تــــــــــــــوش وآســــــــــــــــــــے
آویزونشــــــــــــــــم بِشــــــــــــــــــے بَعـــــــــــــدے هولـــِــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــــــده


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 newﺩِﻟَﻢْ ﺗَﻨْﮓْ ﺷُﺪِﻩ ﻭٰﺍﺳِﻪ☜ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ

 ﻫٰﺎﻣُﻮﻥْ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻭٰﺍﺳِﻪ ﺍﻭﻧﻴﮑِﻪ☜ ﺍَﺯْ ﻣَﻦْ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ

 ﺁﺳﻮﻥْ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻧِﻤﻴﺪوﻧَﻢْ ☜ﻧِﻔْﺮﻳﻦْ ﮐُﻨَﻢْ ﻳٰﺎﻧَﻪ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻟَﻌْﻨَﺖْ ﺑِﻪ☜ ﺧٰﺎﻃِﺮِﻩ ﻫٰﺎﻳﯽ ﮐِﻪ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ ﺑٰﺎ ☜ﺍﻭﻥْ...✘⇡


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new♚خب♚
 ♚خـــــب♚
 ♚خــــــــب♚
⇊خــــــوب گوشاتونو واکنیــــــد⇄
❕✔️°☜اوْنایی کِـــه با مٰاحــال میْکُنَن☞°✔️❕
✖️خیـــــــــلی خوبِه فٰازِشونْ✖️

♤اوْنایـــی کِـــه بَد میْگن♤
✌️ بیـــــــــــخیــال ✌️
✘......خــــارشوْن✄
 1
 2
 3
 "گــــوشْ کُــن ببین چی میـــگم"
 ★⇅نمیــدونــم...⇅★
♚°↔️شاخـــی،لاتـــی،دافـــی،پافـــی↔️°♚
◀️↭خلاصه هر چی هستــی واسهـــ خودتـــی↭▶️
✘°⇦مــن کــه اومــدم بایـــد پاشـــی ⇨°✘
⇄↧بعــدجلــوم تاشــی⇊⇄
❕✔️°☜بعدم هِــــــــررررری...☞°✔️❕پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new

⇦جٰــــالبه⇦
 هـــــِِـــــہ...!!
♚☜ﺑَﻌﻀــــﯿﺂ ﻓَﻘَﻂ ﻣـــــﻮﻗِﻌﯽ ﯾــــــــﺂﺩِ ﻣﺂ ﻣﯿُﻔﺘَـــن ﮐـِﻪ ‏【ﻏَــــــــــم】 ﺩﺁﺭَن✘ ﻣَﻨَــــــم ازین به بــــــــــعد ﻣُـــــــﻮﻗِﻌﯽ ﯾﺂﺩِﺷـــــــﻮن ﻣﯿُﻔﺘَــــم ﮐـِﮧ ‏ﻋَــــــــــــن】ﺩﺁﺭَم
............
مَن تُخصْ نیستَم☜تُخص مَنٍه ♚

 دورَم پُرِهْ دُشْمَـــــــــــــــــــــنِهْ

 ⚡️خنجَر رِفیقْ پُشــــــــــــــْـتَِمه⚡️

 ✌️ولی پیروزی تو مٌشْـــتَمِه ♛ْپست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 newاینو بہ افتخار دخیا گـــذاشتمـــــ...
وَقتے⇜ ناراحَتہ ⇝
وَقتے⇜ دلش شِکَستہــ ⇝
وَقتے⇜ داغونہ ⇝
وَقتے⇜ بُغضِ لَعنَتیش ⇝
داره⇜ خَفَش میڪـُنہـــ ⇝

✘نِمیتونہ اَز خونــــہ بِزَنہ بیرون چون
 ⇇دُختَره⇉
✘نِمیتونہ سیـــگار بِڪـِشـــہ چون
 ⇇دُختَره⇉
✘نمیتونہ با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنہ چون
 ⇇دُختَره⇉
✘بایَد غُرورش رو حِفظ ڪُنہ چون
 ⇇دُختَرہ⇉
✘نمیتونہ شَـــب نیاد خونہ چون
 ⇇دُختَره⇉
فَقَط میتونہ یَواشَڪـے
 ◣ تو اتاقَــش ◥
 ◣ گریہ ڪـُنہ ◥
 ◣ بِشڪـنہ◥
 ◣ بُغض ڪـُنہ ◥
 ◣ دَستش رو زَخمے ڪـُنہ ◥
◣ آخــــَرِش هَم یا اَز خَستِگے خوابش میبَره ◥
◣ یا با قُرصِ خواب آوَر و مُسڪـِن ◥

✧ڪـآآآآآآآش یِڪـے بُود که فََقط میتونست دَرڪـشون کُنہ....


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


هـِی پــــسر!

مـَ ن زنــم

امـــآ زخـمی کـ ه بـ ه دلـَمـ گــذآشتی
...
خــیلی عمیق تـــر از پــُک هـــــآیِ مـردآنه ای سـت

کــ ه تو هـــرروز بـ ه سـیگـآرت می زنـی


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


❌❌خیانــــَــــت قَشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْد......❌❌

☑️☑️ تهیه کُنَنده:رَفیـــــــــــــــــــــــــــــــقَم .....☑️☑️

✔️💔کارگَردان:عِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَم.....💔✔️


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new" تـــــــღــــــــو "
همانی که همیشه دوستش دارم!!
همانی که تا غصه ام می گیرد
سر و کله اش پیداش می شود!!
همانی که تا مرا نخنداند دست بر نمی دارد!!
همانی که تا طپش قلبم را بالا نبرد ول کن نیست!!
همانی که تا اغوشم نگیرد آرام نمی شوم!!
همانی که همیشه پر است از شادی و شور زندگی!!
باور کن!!
گاهی انقد دوستت دارم که دلم میخواد بهت فش بدم!!
اره تو همانی !!
یه عوضیه دوست داشتنی!!
یه دیوووونه ی خواستنی!!


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 newازیہ ج‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــایے بہ ب‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــعد..

ب‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـــــــــاورت می‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــشہ ڪس‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـــــــے واسہ تنه‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــــا ب‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــــودڹ ت‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــو ن‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــمیاد ...


اگہ ڪ‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــسے ه‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــم می‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــــاد....

واس‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــہ تنه‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــــایہ خ‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــودشہ ..

این‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــــــو ب‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــفهم رف‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــیق...پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new◀️یہ قانون هَست ڪہ میگہ▶️

❌رفیقت رِفــــــیقِْ جَدید پِیدا ڪَرد❎
ْ
🔙خودِت بــــــُـــرْو تا حُرمَتِت نَشڪَستِہ

ســــــــــر ایڹ متڹ قســـــم میخــــــــــورم حکایت خیلیاس🔚


پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new↯✘ناراحتمـــــا ✘ ⇜

 ✘هـــــ heh✘ ـــــه
ولی بازم خـــــل بازیام ســــــــــر جاشه

گــــــــــوربابای✔️
همه چــــــــــی......👎

✞قـَــــبلنا فـِـــک میـــــکردم تَنْهــــــــــایی✘خیلی ســـَـــــــختِه✘خیلی نَحســِـــــه✞

❄️امـــا الان میـــــفهمم تنـــــــهایی یه حِسـِــــه 【خیلـــــــی خاصــِــــه】❄️

❄️که خـــُـــــــدا داده اونــــــو به کَســـــی که【خیلـــــــی خواســْـــــــتِه】ツپست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new


ھـــــ ـــــہ

میگـ ـن کسـ ـےکـ ـہ
☜دوسـ♥️ـت دارھـ☞
مثـ ـہ♛سـ ـایـ ـہ♛بـ ـاھـاتـ ـہ

ولـ ـے...بـ ـقولـ ـہ
[مرتضـ ـے پـ ـاشـ ـایـے]

مـ ـن اونـ ـیم کـ ـہ ♛سـ ـایـ ام ـہ♛
نـ ـداشـ ـت...
پست مطلب متن استاتوس جمله سنگین فاز بالا

سنگین فاز بالا 95 2016 جدید

Post status text content, including heavy high phase 2016 95 new
نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">