متن فاز سنگین پست شاخ اس ام اس کوبنده فازبالا معنی دار جدید امروز 2016

پست جدید

متن فاز سنگین پست شاخ اس ام اس کوبنده فازبالا معنی دار جدید امروز

اس ام اس های تیکه دار مغرورانه و شاخ 

اس ام اس پست پیام متن جدید سنگین شاخ تیکه دار 95 2016

✘مــن فقط↙️3تا↘️رفیق دارم...✘

✔️رفیقایـــےکــہ هیچ وقـت تـــنـهام نذاشتن و همیشه باهام بودن؛

📲گوشیم...📳

🎧هدفونم...🎧

🎶آهنگام...🎶

⚠️دوســــت عزیز این حـوالـے ادعـاے.. 👈رفاقت👉ممنوع❌..!⚠️ﺧُـــﺪﺍﯾـــﺎ … 🙏🏽

ﯾِـــﻪ " ﺑُـــﺮ " ﺑِــﻪ ﺍﯾـﻦ ﺯِﻧـﺪِﮔـﯿـﻤـﻮﻥ ﺑـِﺰَﻥ …♠️♦️♣️♥️

ﺷـــــﺎﯾَــــﺪ ﺩٌﻭ ﺗــــﺎ " ﺣٌــڪـﻢ " ﺍُﻓــﺘــﺎﺩ ﺩَﺳﺘِـﻤـﻮﻥ ،♥️

ڪِــــﻪ ﻫَـــﺮ ﻧـﺎﻣــﺮﺩﮮ " تکش " ﺭُﻭ ﺑِـﻪ ﺭُﺧِــــ ﻣـﺎ ﻧَـڪِـﺸِـﻪ ...♠️ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮑﺮﺩ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ
.........ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﮐﺮﺩ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ
ﻭ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ .........
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ❌[[➰مخٰاطٓبْ خْاٰصْ...🔚‍]]❌

🔗🎈مــــَـــــردونـِگـــی ایــــــــن نیـــــــست🔗🎈

🔗🎈کـِــه بــــادَستـــــــهای سَنگیــــــن و🔗🎈

🔗🎈بـــُـــزرگـِــت بــِـــــه روی یــــِـــک زَن🔗🎈

🔗🎈ســـــــــــیلـی بــــــــِــــــــزَنـــــی🔗🎈

🔗🎈مــــــَـــردونــِگــی ایــــــــــنــه کــِـــه🔗🎈

🔗🎈بـا دَستـــهایِ سَنگیــن و بــــُــزرگـِت🔗🎈

🔗🎈قـَلـــــــبِ 󾬌کـــوچـــــیـکِ یــــک زن رو🔗🎈

🔗🎈بــــِـــــدَســت بـیـــــــــــاری ....🔗🎈

🔗🎈کـــــــآش بـِجـــایِ جـــــُــــدا کـَــردن🔗🎈

🔗🎈دختـــَـــــــرا اَز پــِســَـــــرا🔗🎈

🔗🎈یــکـــــی میــــومــَـد مــــَــردهــــا رو🔗🎈

🔗🎈از نامــَـــــردهـــا جـــــُـــدا میـکــــَـــرد🔗🎈↶این خط†این نشؤن↷✘
��به والله قسم��..
دیگه هَمـْه رو شناختـَم.... ✘✘✘
✘اگـه یـه روز یڪـے بغضـتــو شڪستـــ
✘گــریــه نڪنیـــا...
✘جمــع ڪـטּ تـوבهنتــــ?تفـــ ڪטּ تـو روش?

اینم واسه کسایی که ادعا میکردن خیلی پشتمونن...ولی دیدیم رو پشته بومن . 
خـــοــــوﺷــِــــــ❥ــﺶ ﺑﯿــــــــــηــــــﺎב ﺧـــــιــــــــﻮבﺵ ﻣـــ��ـــﯿـــــــــــــﺎב√√ ✘✘٭مِنـــــــــــــَت ٭نَکِـــــــــγــــــش✘✘?ســــــــــعے✖️ڪــــــــــڹ✖️


ارزوے✖️ڪــــــــــسے✖️


نــــــــــباشے✗آدمـــــــــا

آرزوهــــــــــاشوڹ✗قیــــــــــیمت

داره✗✗جــــــــــاےگزیڹ

داره✘تاریــــــــــخ✘مصــــــــــرف

داره✘تــــــــــاریخت✕ڪــــــــــہ

تمــــــــــوم✕شد✕بــــــــــایس✕

عوض✕شے✕
⌛️ بے ﺣـﻮﺻﻠـگــــــــــے ﯾﻌﻨـے: 
هـﺪﻓــﻮڹ •••
 ﻗﻔــ🔒ـــﻞِ ﺭﻭ ﯾـــہ ﻣــــﻮﺯﯾــ🎶ـــڪ •••
 
 [⏪][◀️][■][▶️][►►]

بغض ڪــــردڹ وسط خنــــــــــツــــــــــده •••

ﯾﻌنے یڪے ﺑﭙــــــﺮﺳـــہ •••

دردت چیہ

 بگے: 

نمیدونم و لبخنــــــــــد بزنـــے


↭ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ↭

♚ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛ ♚

✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ ,,✘

👈ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐﻪ 👉

←ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـﻔـﺘــﯿـــﻢ →😏
ای غصه مرا دار زدی " خسته "نباشی
آتش به شب تار زدی " خسته " نباشی

ای غصه دمت گرم که در لحظه شادی
با رگ رگ من تار زدی " خسته " نباشی...

ای غصه عجب زخم زدی بر دل زارم 
با شوخی و با خنده زدی " خسته " نباشی

یِـــــــکــــــے اِنْــــــفِــــــرآدــ‌ــے شُــــــــــــ‌ده زِنْـــــــــدِگْـــــــــیْـــشْ⇖

♞یِــــــــکْــــــــےْ بــــــآخْــــت دآده پـــآــــےْ ســــآدِگْــــــیْـــــشْ♜

♀یِــــــــکْــــــــےْ هـَــــــــــرچــــــــےْ هَــــــســــــتْ بــــآدلـــــــــشْ صـــــــــآدقِـــــــہْ♂

◥یِـــــــکــــــــےْ عــــــــــآشــــــــقہْ عِـــــشْــــقــِـشَـــ‌ـم عــــــــــآشــــــقہْ◤

√⇛خُـــــــــــــــــــدا⇚√ٓ
 
☜چـــــــــــــوبْ لآـــــےْ چَــــــــــــرخْ کـــــــــــآرم نَــــــکُــــــــنْ☞

√↝خُـــــــــــــــــــدا↜ٓ√

⇣↸گـــفــــتـــــم خَـــــــــــــستہ اَم صـــــــــــــبْـــــــــــــحْ بـــــــــــــــیـــدآرَم نـــــــَـــــــــــــکُـــــــنْ↸⇡

"" مولانا ""

ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺸﻖ ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ! ...
ﻻﻑ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﯽ! ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﺵ !
ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ... !
ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺵ!
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ! ...
ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ، ﺩﻛﺎﻥﺩﺍﺭﯼ ﻣﻜﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻜﻦ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎ!
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺭﻑ ِ ﺑﯽ ﺧﺮﻗﻪﺍﯼ!
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﻩﯼ ﺑﯽ ﻓِﺮﻗﻪﺍﯼ! ...
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،
ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﻛﯿﺴﺘﯽ! ...

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ☞
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️

✶ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ،ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ✶
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

قابل توجه بعضیا.....

گُـــــــــــفت: 

 ⇦بـه خُـــــــــــــــــــــــــــــــــدا تَنهـــــــــات نِمیـــــذارم ....!!

󾭓امــــا رَفــــــــــت󾭓....!!!

 خُـــــــــــــــــــــــــدایا مَــن بـــه "اعتبـــــار تـــــو" 

󾭓بـه او اعتِــــــــــماد ڪــــردم󾭓...!!!

 ⇦ایـــــن بــــــــــود جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابَـــــم؟؟!!

وَقـْــتے گـَنـْـد زَבےْ بہ زنـدِگــــِے طـَــرفْ ،

حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ ،

בَهــــنِتو بــــِــــبَنْد ،

نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُـــــد !!!

خداوندا تو میدانی........................
منم ، دلتنگ دلتنگم.................
 منم ، یک شعر بیرنگم...............
منم ، دل رفتـه از چنگم...........
 منم ، یک دل که از سنگم............
 منم ، آواز طولانی..........
منم ، شبهای بارانی............
 منم ، انسانیم فانی...........
خداوندا تو میدانی ...........
 منم ، در متن یک دردم...........
 منم ، برگم ، ولی زردم
 منم ، هستم ، ولی سردم
منم ، مُرده م ، منم مُرده م
 منم ، یک بغض پر باران
 منم ، غمهای بی سامان
منم ، هستم دراین زندان
منم ، زخمهای بی درمان،
منم ، دارم تب و تابی
ز تنهائی ، ز بیتابی،ز درد بی درمانی ،...


******************

تهیه یک پست قشنگ : حداقل 30 مین طول میکشه....

کامنت : 10 ثانیه ....

واقعا دل میاد کامنت نزاری ؟؟....
نظرات (۴۸)

  • پاسخ:

   قربونت عزیزم...
  • پاسخ:

   مرسی
  • پاسخ:

   مرسی دوست عزیز ...چشم حتما ...
  • پاسخ:

   خواهش ...
 1. دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ت گرم عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی داداش
  • پاسخ:

   فداتشم ...
 2. خیلی مرسی از مطلبات ممنون میشم بازم بزاری اگه میشه به ایمیلم ارسال کن
 3. دلم نیومد نگم که همه پست هایی که 30 دقیقه وقت بردن جای خسته نباشید دارن مخصوصن اون آخریه
  • پاسخ:

   عشقید...قربون شما...
  • پاسخ:

   مشکلی نیس

   فقط منبع ذکر بشه اگه زحمتی نیس
 4. عاااااااااااالی
  ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ☞
  ♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️

  ✶ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ،ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ✶
  ♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
  ☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

  قابل توجه بعضیا.....


  ✌️🗣 https://t.me/nekafun_blog_ir 🗣✌️
  • پاسخ:

   مخلصم برادر
 5. خیلی قشنگ بود اما تکراری هم داش 
  بازم خوب بود موفق باشین 
  • پاسخ:

   درست میشه ایشالله | فداتشم
 6. حذف تبلیغات در گوگل کروم

  ممنون از اطلاعاتی خوبی که در
  مورد این سرویس قرار دادید
 7. 🔥ببین...🔥
  ما اینیم
  💥نه بچه پولدار
  نه بچه مایه دار
  نه خبری از کافه و دستورانای گرون قیمته🍮🍰🥧
  نه خبری از ماشین لوکسو اخرین مدله 🚙🚗
  منمو خودمو خودمو خودم
  پول دار نیستم✌️
  اما
  دلم مهربونه ❤️
  خونه ندارم🏢🏬
  اما
  جور میکنم
  ماشین ندارم🚙
  اما تاکسی پره🚕
  خلاصه اینیم
  میتونی باشی👇
  علی یارت
  نه🖕
  خدافظ✋
 8. فوق العاده بودن مخصوصاً اون که گفت : وقتی یکی مثل نوک پرگار پات وایساده 😍❤

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">