مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95


◀️اعتِراف می کُنَم که«باختَم»❢▶️
               ⚅تاسَم«جُفت»بود وَلی«جور»نَبود⚅
            ♠️برگه هام«آس»بود وَلی«حُکم»نَبود♠️
          ❎آخَرِش شُد یِکی«بود»⬅️یکی«نابود»❎
                    🔙اینَم«سَرنِوِشتِ»ما بود...🔚


Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95


اینَم بآشہ سَلآمَتے ⇦پِسَرا⇨
                     

٭دختر٭وقتى ٭ناراحته ٭میره ٭بغل ٭باباش
 
                               ✘✘✘٭ولى ٭پسر
 
      ٭میره ٭خیابون ٭واسه ٭خراب ٭کردن ٭ریه ٭هاش
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95⇦" گـرگ"
       --_-- باش!
                     تا دیگه
.                                           ????مُحتاجِ ؟؟؟؟
   
                      °نوازش•°•°°کسی نباشی°‘‘‘‘ …

 ♕ """""""گرگ """"""" ♔

             یــَــعــنی:
   ((( اَرتـــِــش تـــَـــکـــ نـــَــفـــَـــره))) …
❣❢
       --------تـــَـنـــــــهــا-------- …

                           ولـی ✠ ...وَحــشی... ✠
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
?~√• فآزْ لش •√~?

✙هــِْـــــــْــِـــʘ͜͡ʘــــــِـْــــــِْـه✙       
✙هــِْـــــــْــِـــʘ͜͡ʘــــــِـْــــــِْـه✙       

     ❂✘↺شُــــمــــْـا  عٰــــْـادَتِْـــــتـِـــْـہ↻✘❂
 
♬ ❣❣ هــــــْر روْز بــــْـا چَـــنـــْد تـــْا بــــْاشـــے ❣❣ ♬

 ✍..⇊مَــــنـَـــمْ یٌــــْہ بـَـرْچَــسْــبْــْـ زَدَمـْــ رْوتْــْـ⇛⇊

✘⇇♝ بـِــْہ اِسْـــــــمِ ¨ لاْ شْــــــــْــــــْے  ¨ ♝⇉✘.

Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
☜ﺣــﺎﺟـﮯ☞ ↺ﻣﻴﻔَﻬْﻤـﮯْ ﻣﺎ 【ﺑﮯ ﺭَﺣْــﻤﻴـﻢْ】

↺ﺩَﻫَﻦِ ﺑَﺪْﺧــﻮﺍﻩُ 【ﻣــﮯ ﺑَﻨْﺪﻳــﻢْ】

↺ﺳــﻮﮊﻩ ﻣـﮯ ﮐُﻨﻴﻢْ 【ﻣــﮯ ﺧَﻨْﺪﻳﻢْ】

↺ ﺍﮔــﻪْ ﻻﺯِﻡْ ﺑِﺸِﻪْ 【ﻣــﮯ ﺟَﻨْﮕﻴـﻢْ】

↻آره ایــنــجــوریــاس↺ ☞
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
✘ﺑـــﺎﺷــــِــــہ ﻣــــﺎ ﻻﺷـــــــــے
ﺷــُــﻤـــــﺎﻡ ﺑِــــہ ﺩﺍﺩَﻧــِـــﺖ👌 ﺑــــــﺮﺱ ﺑــــﯿـﺸــــــــــــتَــﺮ ﻭﺍﺷـــــــــے✘

.                      /¯ )
                     /¯  /
                   /    /
             /´¯/'   '/´¯¯`•¸
          /'/   /    /       /¨¯\
        ('(   (   (   (  ¯~/'  ')
         \                 '     /
          \                _.•´
            \              (
              \             \ 

✓ایــــــــنَم ☜ تــــــــَــــقدیم با عِشــــ❤️ـــــق بـــِــہ اونایــــــے کــــِـــہ چِشــــــــــم دیدَنِمـــــــــــونــو نـــــَـــــدارن
ﻋَـﺰﯾـــــــــﺰَﻡ ﺫِﮐﺮ ﺧـــــــیر شـــــُـــــما ﻫَـﻤـــﯿﺸــــــِــــــہ ﺭﻭ ﺍَﻧﮕـــــــــﺸﺖ ﻭﺳَﻄـــــــــــــﯿـــِـــہ ﻣـــﺎﺱ✓☜👌 🔜🆗🔚
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
♤☜بهتـــــــــرینامــــــــــــــو

می پوشــــــــــم
بــــــــا یــــه
هـــــــــــدفــــــــــون تـــــــویِ
گـــــــــــوشـــــــــــم

راه مــــــــــــی اُفتــــــــم
تـــــــــویِ
خیـــــــــــابـــــــــون
شـــــــایــــــد بـــــــــــــــا "تــــــــــــــــــــــــو"

روبـــــــــــــرو شَـــــــــــــــــــــم☞♤
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

↭ ب بعضیا باس بگی:

✔️✔️ریــــــــــدیـــــم    بـــــِـِــــتـــــ ✔️✔️

   ❤️❤️رشــــــــــد کردیღ
✘ﻓِـﮑـــــــﺮ ﻧَـﮑُـــﻦ ﺑــﺎﺕ ﺗــﺎﺏ ﻣـﯿـﺨــــــﻮﺭﯾـﻢ ﺧَـﺒـﺮﯾـــﻪ !
ﻧَــــﻪ ﻋــــــﺰﯾـﺰم ﻣــﺎ ﺧَــﺮ ﺳـﻮﺍﺭﯼ ﺗَـﻔـﺮﯾـﺤﻤـــﻮﻧﻪ
ﺗﻮﯾﯽ ﮎ ﭘُﺸﺘـــــﻢ ﻣﯿــــــﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻟــــﺎﺷﯿﻪ |:
 ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳــﻼﻡ ﺭﺳﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﻨــــَـﺖ ﺧﯿﻠﯽ  ﻧﺎﺷـــــــﯿﻪ😆😆 ((:
❂✘⇜بمــــــــن میــــــگی لاشـ‍ــــی...✘✘✘
بــابــا شکســــــــته نفســــــــی نکــــــــن اســـــــــــتاد⇜✘♀✘
✘✘✘⌒✘✘✘بـــاشــه مــَن لــــاشــی...✘✘✘⌒✘✘✘
◀️▷◀️◀️شـــمــا هــَم مــیــتــونــی شــاگــِرد مــَن بــاشــی▷◀️▷▷
✘◇◆↘️
اسمِت تو دهنـــا می چرخــــه ؟
تُفَم تو دهنــا می چرخـــه آخَرِش مینـدازیش دور...✔️
 پس جَـــو نَگیرتت..✘◀️✘
↘️↘️↘️
ب بعضیا باید گفت...
اونیکه توشدی عشقش
ما بش میگیم کشمش
↗️→ツ↗️↘️↘️↘️
 هَر وَقت حِس کَردى خیلى بالایى☜↑↑↑
✘✘✘بِگو دَستمال بِدم ←پَــــــــرچَــــــــمِ→ ما رو تَمیز کُنی......!✔️✔️✔️→
←♣️سقــــوطــ♣️↓
تــــاوانــ  پــــریــــدن بــــا✘ بعضــــی هـــاستــــ✘↓

 ✔️←✘←      پســـــ اعتمــــــــآد ممنــــــوع√✘✘Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

⇜بِســـــــــــلامَتی دُخــــــــتَریـ کــــــــــه واســـــــــه نِــــــگَـــه داشتَـــــــــــــِن عِــــــشقِـــــــش از سِـــــــکــــس کُـــــــمکـ گـــــرفــــــت تا عِـــــــشقِـــــــش لِــــــذت بـــِــــبرَه ولی بـــــعد از تَـــــــموم شُــــــدَنش فَــــــقَـــط هَـــــمیـــــنو شــــنیـــد⇝:✕✕ لاشـــــــی خانــــــــوم لِـــــــباستٓـــــــــو نَــــــــپوش یِـــــــکــــــی دیـــــــگـه دارِه میاد..... ✕✕

ایــــن (دُنیـــــــــآ) بــــــــــا کــــــی(خــــــوابیـــد)و(داد)؟؟؟
کـــــه ایــن هَمــــه (حَــــــرومـــزادِه) پَــــس داد؟؟؟؟
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
👑فـٰ؁ـاز ڶـٰ؁ـش👑

@bax_lash
☝️ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ ☝️
👤ﺧﯿﻠﮯ ⇜ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ👤 ⇝
💀ﻋﻠّــــﺖ ﺑـــﺪ ﺑـــــﻮﺩטּ💀
☜تــــــﻮ👎 ☞
ﻧﯿﺴـــــﺖ👍 . . .
👌ﺧﯿﻠﮯ⇜ 💔ﺧـــــــــــــــــﻮﺏ⇝ ﺑـــــــــــﻮﺩﻧﺘﮧ 💖. . .
ﺁﺩﻣـــــﺎﮮ ﺍﻣـــــــــــﺮﻭﺯﮮ ، ﺑـﺎ ♛ﺁﺩﻡ ﺧـــــــﻮﺑـﺎ ♛ﺣــــﺎﻝ
ﻧﻤﯿڪﻨـــــــــטּ ...👌👌👌👌
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
↙️دختر جون...
↯↯آویزه گوشت کن👂
⇜پسری ک ازت سوء استفاده کرد🚹
فرشته هم میخوای باشی باش👩
✘هیچوقت∅ با تو ازدواج نمیکنه💍 ✔️پسری ک براش مهم نیست چی می‌پوشی👗👚👠
کی میری ، کجا میری،باکیا دوستی شماره ت چرا اشغاله📲، هر. دو .سه ساعت اس نمیده↙️کجایی↘️
اون فقط برای 💏 --- میخوادت
---
✘پسری ک میذاره ←اسمتو→حتی یکی از دوستاش بفهمه👤،
،میذاره با ⇩دوستاش⇧ حرف بزنی📳
✘هیچوقت باهات ازدواج نمیکنه 💑
پس الکی 🌠رویاهاتونو🌠 با⬅️⬅️این پسرا➡️➡️ نسازید....💁Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
مشتی خاص باش

نخواست نباش

هست بهتر از ایناشIronically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

❥ مـــن دخــتریـــم❥
کـــه وقـــتــی مــیرم بـــیــرون
❥هـــندزفــری❥
خــیــلــی واســــش مـهــم تــر از
❥رژ لـــبــشــــــ��ــــه❥ ❌✔️ﻣــــ♂ــــﻦ ﺍﯾﻨَـــﻢ
⇝👑ﯾﻪ ﺩُﺧــــــ☆ــــﺘَﺮ👑⇠
↰ﺷﺎﯾَﺪ ﺣِﺠــﺎﺏ ﻣــﻮﻫﺎﻣـﻮ ﻧَﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷَﻢ
⇇ﻭﻟﯽ ﺣِﺠﺎﺏ ﭼِــــــﺸﺎﻣــﻮ ﺩﺍﺭَﻡ
↫ﺷﺎﯾَﺪ ﻣﺎﻧﺘـــــﻮﻡ ﮐــــــﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷِﻪ
↩️ﻭﻟﯽ ﺷــــــﻌﻮﺭَﻡ ﺑــــﺎﻻ‌ﺱ
⇜مَنـو از ظاهـِـرم قِضـاوت نَکُـ✘ـن❌
🚺🚺🚺من یه دخترم🚺🚺🚺
دقت کن ⬅️دخترم➡️
منو با اون⬅️ هرزه هایی➡️ که دنبالتن و اویزونتن اشتباه نگیر❌❌❌
⭐️⭐️⭐️روحم بزرگه⭐️⭐️⭐️
❌❌❌ازجنسه اونایی که دورت پره نیستم❌❌❌
♥️♥️♥️خاصم در نوع خودم♥️♥️♥️
✔️✔️✔️برای داشتن من باید تلاش کرد✔️✔️✔️
🌠🌠🌠چون نمیتونم واسه خودم قیمت تعیین کنم🌠🌠🌠
خستم اما باپولا ودروغایه تو شارژ نمیشم↪️↪️↪️
❎دنباله مخ زدنو ↔️تیغ زدنم نیستم.❎
ع♥️ا♥️ش♥️ق♥️ه ♥️⬅️کسی میشم که ارزشه ⬅️منو ➡️بفهمه
نه اینکه صرفا چون جنسه ماده ام بیاد سمتم..↪️↪️↪️
⛔️!?حالا فهمیدى چرا به همه میگم نه؟!
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
✔️من به خودم افتخارمیکنم✔️
که دست هرکسیو نگرفتم✘
⇜که هرهفته با یکی نیستم✘
⇜که گوشیم پر از میس کال ومسیج📲 نیست✘
⇜من با⚂خیلیا⚂فرق دارم
⇜حریم من ↞حرمت↠ داره✔️
⇜باید لیاقت داشته باشی تا واردش بشی
نه اینکه هر روز جای یکی باشه
مـن ☜به خودم افتخار میکنم☞ 
⇄من نمیگم بیخیال بعضیا پیش به سوی بعدیا⇄ 🔹 🔹

☜نمیگم بیخیال بعدیا بخاطره بعضیا☞

󾮃من میگم "خاک تو سر "بعضیا󾮈👈

 ✘"برن ب درک  " بعدیا

Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
👑فازلــــ✍ـــش👑
@bax_lash
دلخورم.... دلخورم از

اونیکـــــْْـْـْـْـــــــــہ
      
⇜⇙مَــــــــــــن⇘⇝ْ  رو داشـــــــــتـــــــ

امــــا دَرْ گــــــوشْ هَمــــــہ داد  میـــــــزد

تَنْہٰٰـٰـــــٰام (!)
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
سلامتی اون شب✔️

سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتن✔️

اما پسر خندید تا جشن خراب نشه✔️

سلامتی اون خنده ی زوری✔️

سلامتی عروسی که ماه شده بود✔️

سلامتی عاقدی که اومد✔️

سلامتی شناسنامه ها✔️

سلامتی بغض پسر✔️

 سلامتی بار اول✔️

سلامتی بغض پسر✔️

 سلامتی بار دوم✔️

سلامتی بغض پسر✔️

 سلامتی بارآخر✔️

سلامتی پلاک زنجیری✔️

 که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند✔️

سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد✔️

سلامتی اجازه بزرگترها✔️

سلامتی بله✔️

سلامتی بغض پسر✔️

سلامتی چشم خیس دوستان✔️

سلامتی اون حلقه که جایگزین حلقه پسر شد✔️

سلامتی ماشین عروس✔️

سلامتی سستی زانو✔️

سلامتی سیاهی چشم✔️

سلامتی اون شب✔️

سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد✔️

سلامتی چشمای خیس✔️

سلامتی یه عمر تنهایی✔️

سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی یه متن شد✔️

سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی آروم شه✔️

سلامتی امشب✔️

سلامتی همه ی عاشقایی که هر گز✔️

 به عشقشون نرسیدن✔️
 سلامتی هر چی عاشقه ✔️
ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﻻﻣﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻓﺖ ... ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻟﻌﻨﺘﯽ
ﻧﺮﻓﺘﻪ !!!!..... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩ ؛ ﺍﻣﯿﺪ
ﺑﻮﺩ ... ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺩ ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻮﺩ ... ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ...
ﻭﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﺪ ... ﺑﻐﺾ ﺷﺪ ... ﺩﺭﺩ ﺷﺪ ...
ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺷﺪ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ .....
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ
ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﻡ ﺳﯿﺮ
ﺷﺪﻩ ....... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﯿﺴﺖ .....
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻥ
ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ
سلامتی دلتنگا نه دلسنگا
سلامتی سربازا نه چتربازا
سلامتی رازدارا نه نازدارا
سلامتی تو دلیا نه تو مخیا
سلامتی رفقا نه رقبا
سلامتی زجر دیده ها
سلامتیه خودم و خودت !
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95← ِّقِّـِّـَّدِّیِّمِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّآ ِّعِّشِّقِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّآ ِّهِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّم ِّعِّشِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّق ِّبِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّوِّدטּ ِّاَّلِّاטּ ِّعِّـِّـِّـَّـِّـِّـِّوَّض ِّشُّـِّـِّـِّـِّـِّـِّدטּ !...
 
 ← ِّقِّیِّمِّتِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّش ِّبِّـِّـِّـَّـِّـِّـِّد ِّنِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّے ِّڪِّیِّلِّـِّـِّـِّـِّـِّـِّو ✘ِّهِّـََـِّـِّـِّـِّـِّوِّس✘ ِّتِّـِّـِّـُّـِّـِّوِّمِّـِّـَّـِّـِّـِّـِّـטּ !
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

👑فـٰ؁ـاز ڶـٰ؁ـش👑
@bax_lash
بــِـ◎ـہ بَـــعــ◎ـضیا بــ♨️ـاسـ گـــُفـ◎ـت:
 نــَـنـــَ♨️ـہ بـ◦ـابـ↔️ـات حـالِـ❦ـشو بُــ♨️ـردَن
حـ◎ـالا آدَمــ➹ـ کَــ♨️ـردَنـت
                            اُفــ◎ـتاد گَــ♨️ـردَنـ مـ♀ـا
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
بِــــــه سَلامَتــــــــــــــ😞ـــــی روزی کــــــه

      هَمْه چْــــــیم ْ off باشِـــــــــه حَتــــــــــــیٰ     

                        
قَلبَـــــــــــــ💔ـــــــــم.
Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
☜◈هِہِ....

☜◆یِکی دُکتُرشُد◆◆

☜◇یِکی مُهَندِس◇◇

☜◈ماهَم تو این دیار شُدیم↯↯↯

⇩✔️فقَط✔️⇩
✘✘دَرسِ ◈عِبرَتی◈ بَرای دیگران✘✘Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95
⇦هــــــــــ↯↯↯ــــــــــه⇨
دلــــــــــم واســـــه اون نجـــار بیچــــــــــاره میسوزه
نمیدونه داره↻ واســــه↯↯↯کــــــــــی تختـــ ✔️درســـــت میکنه↯↯↯
حــــــــــاجے ↯↯زحمـــــت نکـــــش↻ الان دیــــــــــگه همـــــه چے↯↯ســــــــــر پاے شـــــده✖️Ironically specific content heavy horn particular piece New 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94 95

مطلب خاص سنگین شاخ ویژه تیکه دار جدید طعنه دار 94