جمله سنگین تیکه ای خاص هات 95

جمله سنگین تیکه ای خاص هات 95

╋ نــــــه سنگــــــــ دِلــَم. ╋
         ╋   نــــــه بـــــــے رَحمَمــ. ╋....

                       ╋   نــــــــه کینــــــه ایــَم.  ╋
╋ فقطـ یـــه ســـــری چیـــزا هستـــــ کـــــه.  ╋
          ╋ بخشیـــدنـــے نیستــــــــ. ╋
                           ╋    هَمیـــــــــن.   ╋اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ👉👇
🔚ﻣﺜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ👐
ﻋﮑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ✌
ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻨـــــــــــــــــﺪ🔜
ﺑﺰﺭﮔﺸــــــــــــﻮﻥ🔶
ﮐﻪ ﮐﻨـــــــﯽ♦️
ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﻮﻥ👐
ﭘﺎﯾﯿـــﻦ👋
👈ﻣﯿﺎد.........


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


بــہ بعضـــًٍـًٍـًٍــًٍــًٌــًٍـٍیام باس گفــٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓت

 لاشــٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓے بودنـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓت ذاتـیـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓہ یــــا(!)

 ( ڪلاس رفتـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓے(!!!)

 〖هـــًٍـًٍـًٍ☆ًٍــًٍ✍ــًٌ☆ًُــًٍہ〗اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن↯↯↯↯↯↯↯ بہ بعضیـــــام ↯↯↯↯↯↯↯


باس گفـــــــــــت ●○•

تا حالـــــا ڪلمہ وفـــــارو ⇨⇨⇨


از نزدیڪ دیــــــــــدے ؟؟؟؟

↯ درســــــــتـــه ↯
⇄بعضــــے جاها
 ••◀️غـــرورم خـــــــــم شــــده
☜ ولــــــــے ...     
 ••◀️به ذات ِ  پاکــ√ــم قســـم↘️
✓ نمیــــذارم بشکنـــــــه
شــــــــــک نکــــــــــن
❌رفیــــــــــق♚
ْ
♚ کــــــــــاشْ ⇨میدونِستــــــــــے ♂اَگــــــــــه❌

❌هنــــــــــوزْ 彡میــــــــــخَندَمシ واسِــــــــــه اینه که تــــــــو⇨♚

♚ نـــــاراحَتْ نَشے❌

❌وگَــــــــــرنه خیلــــــــــے وقْتـــــه که دیـْــــگه حسِ ♚
ِ
♚ زِنـْـــــــــدگے نیسْ...❌

❌دیــــــــــگه هیچ↯ خَنـــــْـــــده ای↯ اَز تــــــــــه دِلْ نیـــــس♚اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفنﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :
"ﻓﻌﻞ ﺭﻓـــــــــــــــــﺖ" ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ڪُﻦ ...
ﮔﻔﺘﻢ : رفتم , رفتی , رفت
سڪوتے ڪلاﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩ ...
سڪوﺕ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺩلے ﺭﺍ شڪست ﻭ ﺭﻓﺖ
ﻏﺮﻭﺭے ﺭﺍ لہ ڪرﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
عشقے ﺭﺍ بےﺭﺣﻤﺎنہ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ
احساسات را گرفت و رفت
لبخندامو گرفت و رفت
زندگیمو گرفت و رفت
دنیامو گرفت و رفت
شادےهامو گرفت و رفت
"رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مــــــــــرد باش...
کاش بهت فهمونده بودم:::
زَمـیــن بـِـه مَـرد بــودَنـَـت نــیــآز دآرِه ،
مــَـرد بــآش
مــَـردونــِـه حـَـرفـــ بــِـزَن ...
مــَـردونــِـه:بــِـخـَـنــد ....
مــَـردونــِـه عــِـشـــق بــِـوَرز ...
مــَـردونــِـه گــِـریــِه کــُن ،
مــَـردونــِـه بــِـبــَخــش ...
مـَـرد بـآش،
 نـَـه فــَـقــَط بــآجـِـســمـِـت ، بــآنـِـگــآهــِـت ،
 بــآ اِحــســآســِـت ،
 بــآ آغــوشــِـت
مــَـردبـــآش
وَ هــیــچـــوَقـــت نــآمــَـردے نـَـکــُـن...
مـَـخــصـوصــآ بـَـرآےکـَســےکـِـه بـِـه مـَـردونـِـگـیت تـِـکـیـِـه کـَـردِه
وَبــآوَرِت کـَـردِه
مــــــــــرد بــــــآشـــــــ. . .اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن
هیچے نیستَم
حَتے اونقدَر 'خانوم' نیستَم
ڪِھ عاشِقمَ بشہ
امّا ڪاش میفَهمید
مَن دَر بَرابر 'هَرزھِ های' بے اِحساسِ این شَهر شُلوغ
فَقَط یھ " دختر " سادِھ ام …!!
ﻣٰﺎ ﺍﺯ ﻫَــﻤـہ ﺧــُﻮﺭﺩﯾﻤـــْـــــ🔪
ﭼـَـــﭙــُـــ ﻭ ﺭٰﺍﺳﺘـــْـــ☞☜
ﮐَــــﻤــُﻮ ﮐٰﺎﺳﺘــــْـــ✔️
زٰٰﯾـــــــٰاﺩ ﺩٰﺍﺭﯾﻤـــــ✋
ﻭَﻟـــــے ﮐــَـــﻢ ﻧـَـﺪﺍٰﺭﯾﻤــْــ❌
 ﺍٰرْﻩ ﺣَـﺮﻓـــــ ﺯﯾـــــاد داریــــمـ👉
وَلــــــے حَـــرفــــــ نَــداریـــــــم✌️

نفس هاے آخرم را مےڪشم...📴

نمےدانم فردایے برایم هسٺ ...⁉️

🔙ٺمام عمرم رفٺ...🔚

بہ ڪجا نمےدانم...😢

بہ زانودرآمدم✖️دلــــــ💔ــــگیرم✖️ازدنیا...✖️ازآدمهــــــــــا...😔

ازخــــــــــودم✖️ازسایہ ام...✖️ازسرنوشٺ...✖️😖

وَازٺــــــــــو...اے خُــــــــــدا...🙋اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


ﺧﯿــــــــﺮﻩ ﺑﻪ ﻣــــــــﺮﺩﻡ ....
 ﺗﻨﻬـــﺎﯼ ﺗﻨﻬـــﺎ .....
ﻧــــﻪ ﮐﺴﯽ ﺣــــــﺎﻟـــﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ....
ﻧـــــﻪ ﮐﺴﯽ ﻫـــــــﻮﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !....
ﻋﯿـــــﺐ ﻧــــﺪﺍﺭﺩ ....
ﺳـــﺎﻟﻬـــﺎﺳﺖ ﺑـــــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺯﻧــــﺪﮔــﯽ ﻋـــــﺎﺩﺕ ﮐــــــﺮﺩﻩ
ﺍﻡ ....
ﺁﺷـــــﻨﺎﻫﺎﯾﻢ : ﻏــــﺮﯾــﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫـــــﺴـــﺘﻨﺪ ....
ﮐــــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍنند

یِـکے اِنْفِرادی شُـده زِنْدِگْیْش ♣️
یِـکْے باخْت داده پـای سـآدِگْیْش ♣️
یِـکْے هر چـے هَـستْ بــا دلشْ صادقِـہْ♣️
یِکـے عـاشقہْ عِـشْقـِـشَم عـاشقہ ♣️
خُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـدآ
 چوبْ لای چَرخْ کـارم نکُنْ♣️
خُــدا
خَـستہ ام  صبْـحْ بیـدآرَم نـکُنْ✔️


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


تَـ ـنـ ـهـ ـآیـــی✘

حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـی➻
 اَسـ ــت کـ ـه 󾮜
خـ ـیــــآنَـ ـت مـ ـیــــکـ ُُــنَد❢
اَمـ ـــآ󾮜
نَـ ـصیـــبـــ کَســـی ➭
مـــیـ ـشَـــوَد کـ ــه ➘
وَفـ ــــآدآراَسـ ــت❢
هـــــ󾬎ــــــه
🔛به بـَــعـضیــام باس بگی ✖️
مــامــانـِـت نــَـتـونست
دَردِ زایــِــمـآُن تـَـحـمُــل کـُـنــه✖️         
نــارِس به دنــیـا اومـَـدی ➰         
نـَـه قـَـلـب داری 🔛
       
نـه وجـدان 🔝⁉️اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


دَردهـــــــــای مَـــــــــــــــــــــــــرا....
اَگـــــــر بخــــــواهـــــی هَـــــم نمـــیـــتــوانـــــی بِـــــخـــــوانــــــــی...
اینجـا دَردهـــــــــای مَـــــــــرا بـــا خـــــــــــودکــــار ســـــــــفــــیـــد نِــــوشــــتــه انـــد...!
بــــــایَـــــــد روزگــــــــــــــــارت ســـــیـــــاه بــــاشَــــــــد کــه؛هَـــــــمــــــــدرد مَــــــــــــــن بـــاشــــــــــــــــــی...اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


تَهِہ قــــــــــِصِہ

مــــــــــیدونے ڪُجآس؟

جــــــــــآے ڪِہ

                  بــــــــــِہ خودِه خُــــــــــدآم بِــــــــــڱے

                 تُرُو خُــــــــــــــــــــدآ.......
برای دلم دعا کنید ...
دلم خواب بی کـابوس
میخواهـد ...

دلـم کمی خـــدا می خواهـد ...
کمی سکـوت ...
کمی اشــک ...
کمـی بُهت ...
کمـی آغوش آسمـانـی ...
کمـی مــــــــــــرگ...!


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفنﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ..

 ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ..

ﻓﺮﻭﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻐﺾ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ
        
            ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ؟؟

  از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . .

دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . .

تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .

مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!
اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن