جمله سنگین تیکه ای خاص هات 95

پست جدید

جمله سنگین تیکه ای خاص هات 95

جمله سنگین تیکه ای خاص هات 95

╋ نــــــه سنگــــــــ دِلــَم. ╋
         ╋   نــــــه بـــــــے رَحمَمــ. ╋....

                       ╋   نــــــــه کینــــــه ایــَم.  ╋
╋ فقطـ یـــه ســـــری چیـــزا هستـــــ کـــــه.  ╋
          ╋ بخشیـــدنـــے نیستــــــــ. ╋
                           ╋    هَمیـــــــــن.   ╋اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ👉👇
🔚ﻣﺜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ👐
ﻋﮑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ✌
ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻨـــــــــــــــــﺪ🔜
ﺑﺰﺭﮔﺸــــــــــــﻮﻥ🔶
ﮐﻪ ﮐﻨـــــــﯽ♦️
ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﻮﻥ👐
ﭘﺎﯾﯿـــﻦ👋
👈ﻣﯿﺎد.........


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


بــہ بعضـــًٍـًٍـًٍــًٍــًٌــًٍـٍیام باس گفــٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓت

 لاشــٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓے بودنـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓت ذاتـیـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓہ یــــا(!)

 ( ڪلاس رفتـٍـٰٓـٰٓـٰٓـٍٓـٰٓے(!!!)

 〖هـــًٍـًٍـًٍ☆ًٍــًٍ✍ــًٌ☆ًُــًٍہ〗اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن↯↯↯↯↯↯↯ بہ بعضیـــــام ↯↯↯↯↯↯↯


باس گفـــــــــــت ●○•

تا حالـــــا ڪلمہ وفـــــارو ⇨⇨⇨


از نزدیڪ دیــــــــــدے ؟؟؟؟

↯ درســــــــتـــه ↯
⇄بعضــــے جاها
 ••◀️غـــرورم خـــــــــم شــــده
☜ ولــــــــے ...     
 ••◀️به ذات ِ  پاکــ√ــم قســـم↘️
✓ نمیــــذارم بشکنـــــــه
شــــــــــک نکــــــــــن
❌رفیــــــــــق♚
ْ
♚ کــــــــــاشْ ⇨میدونِستــــــــــے ♂اَگــــــــــه❌

❌هنــــــــــوزْ 彡میــــــــــخَندَمシ واسِــــــــــه اینه که تــــــــو⇨♚

♚ نـــــاراحَتْ نَشے❌

❌وگَــــــــــرنه خیلــــــــــے وقْتـــــه که دیـْــــگه حسِ ♚
ِ
♚ زِنـْـــــــــدگے نیسْ...❌

❌دیــــــــــگه هیچ↯ خَنـــــْـــــده ای↯ اَز تــــــــــه دِلْ نیـــــس♚اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفنﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :
"ﻓﻌﻞ ﺭﻓـــــــــــــــــﺖ" ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ڪُﻦ ...
ﮔﻔﺘﻢ : رفتم , رفتی , رفت
سڪوتے ڪلاﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩ ...
سڪوﺕ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺩلے ﺭﺍ شڪست ﻭ ﺭﻓﺖ
ﻏﺮﻭﺭے ﺭﺍ لہ ڪرﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
عشقے ﺭﺍ بےﺭﺣﻤﺎنہ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ
احساسات را گرفت و رفت
لبخندامو گرفت و رفت
زندگیمو گرفت و رفت
دنیامو گرفت و رفت
شادےهامو گرفت و رفت
"رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مــــــــــرد باش...
کاش بهت فهمونده بودم:::
زَمـیــن بـِـه مَـرد بــودَنـَـت نــیــآز دآرِه ،
مــَـرد بــآش
مــَـردونــِـه حـَـرفـــ بــِـزَن ...
مــَـردونــِـه:بــِـخـَـنــد ....
مــَـردونــِـه عــِـشـــق بــِـوَرز ...
مــَـردونــِـه گــِـریــِه کــُن ،
مــَـردونــِـه بــِـبــَخــش ...
مـَـرد بـآش،
 نـَـه فــَـقــَط بــآجـِـســمـِـت ، بــآنـِـگــآهــِـت ،
 بــآ اِحــســآســِـت ،
 بــآ آغــوشــِـت
مــَـردبـــآش
وَ هــیــچـــوَقـــت نــآمــَـردے نـَـکــُـن...
مـَـخــصـوصــآ بـَـرآےکـَســےکـِـه بـِـه مـَـردونـِـگـیت تـِـکـیـِـه کـَـردِه
وَبــآوَرِت کـَـردِه
مــــــــــرد بــــــآشـــــــ. . .اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن
هیچے نیستَم
حَتے اونقدَر 'خانوم' نیستَم
ڪِھ عاشِقمَ بشہ
امّا ڪاش میفَهمید
مَن دَر بَرابر 'هَرزھِ های' بے اِحساسِ این شَهر شُلوغ
فَقَط یھ " دختر " سادِھ ام …!!
ﻣٰﺎ ﺍﺯ ﻫَــﻤـہ ﺧــُﻮﺭﺩﯾﻤـــْـــــ🔪
ﭼـَـــﭙــُـــ ﻭ ﺭٰﺍﺳﺘـــْـــ☞☜
ﮐَــــﻤــُﻮ ﮐٰﺎﺳﺘــــْـــ✔️
زٰٰﯾـــــــٰاﺩ ﺩٰﺍﺭﯾﻤـــــ✋
ﻭَﻟـــــے ﮐــَـــﻢ ﻧـَـﺪﺍٰﺭﯾﻤــْــ❌
 ﺍٰرْﻩ ﺣَـﺮﻓـــــ ﺯﯾـــــاد داریــــمـ👉
وَلــــــے حَـــرفــــــ نَــداریـــــــم✌️

نفس هاے آخرم را مےڪشم...📴

نمےدانم فردایے برایم هسٺ ...⁉️

🔙ٺمام عمرم رفٺ...🔚

بہ ڪجا نمےدانم...😢

بہ زانودرآمدم✖️دلــــــ💔ــــگیرم✖️ازدنیا...✖️ازآدمهــــــــــا...😔

ازخــــــــــودم✖️ازسایہ ام...✖️ازسرنوشٺ...✖️😖

وَازٺــــــــــو...اے خُــــــــــدا...🙋اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


ﺧﯿــــــــﺮﻩ ﺑﻪ ﻣــــــــﺮﺩﻡ ....
 ﺗﻨﻬـــﺎﯼ ﺗﻨﻬـــﺎ .....
ﻧــــﻪ ﮐﺴﯽ ﺣــــــﺎﻟـــﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ....
ﻧـــــﻪ ﮐﺴﯽ ﻫـــــــﻮﺍﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !....
ﻋﯿـــــﺐ ﻧــــﺪﺍﺭﺩ ....
ﺳـــﺎﻟﻬـــﺎﺳﺖ ﺑـــــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺯﻧــــﺪﮔــﯽ ﻋـــــﺎﺩﺕ ﮐــــــﺮﺩﻩ
ﺍﻡ ....
ﺁﺷـــــﻨﺎﻫﺎﯾﻢ : ﻏــــﺮﯾــﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫـــــﺴـــﺘﻨﺪ ....
ﮐــــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍنند

یِـکے اِنْفِرادی شُـده زِنْدِگْیْش ♣️
یِـکْے باخْت داده پـای سـآدِگْیْش ♣️
یِـکْے هر چـے هَـستْ بــا دلشْ صادقِـہْ♣️
یِکـے عـاشقہْ عِـشْقـِـشَم عـاشقہ ♣️
خُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـدآ
 چوبْ لای چَرخْ کـارم نکُنْ♣️
خُــدا
خَـستہ ام  صبْـحْ بیـدآرَم نـکُنْ✔️


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


تَـ ـنـ ـهـ ـآیـــی✘

حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـی➻
 اَسـ ــت کـ ـه 󾮜
خـ ـیــــآنَـ ـت مـ ـیــــکـ ُُــنَد❢
اَمـ ـــآ󾮜
نَـ ـصیـــبـــ کَســـی ➭
مـــیـ ـشَـــوَد کـ ــه ➘
وَفـ ــــآدآراَسـ ــت❢
هـــــ󾬎ــــــه
🔛به بـَــعـضیــام باس بگی ✖️
مــامــانـِـت نــَـتـونست
دَردِ زایــِــمـآُن تـَـحـمُــل کـُـنــه✖️         
نــارِس به دنــیـا اومـَـدی ➰         
نـَـه قـَـلـب داری 🔛
       
نـه وجـدان 🔝⁉️اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


دَردهـــــــــای مَـــــــــــــــــــــــــرا....
اَگـــــــر بخــــــواهـــــی هَـــــم نمـــیـــتــوانـــــی بِـــــخـــــوانــــــــی...
اینجـا دَردهـــــــــای مَـــــــــرا بـــا خـــــــــــودکــــار ســـــــــفــــیـــد نِــــوشــــتــه انـــد...!
بــــــایَـــــــد روزگــــــــــــــــارت ســـــیـــــاه بــــاشَــــــــد کــه؛هَـــــــمــــــــدرد مَــــــــــــــن بـــاشــــــــــــــــــی...اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


تَهِہ قــــــــــِصِہ

مــــــــــیدونے ڪُجآس؟

جــــــــــآے ڪِہ

                  بــــــــــِہ خودِه خُــــــــــدآم بِــــــــــڱے

                 تُرُو خُــــــــــــــــــــدآ.......
برای دلم دعا کنید ...
دلم خواب بی کـابوس
میخواهـد ...

دلـم کمی خـــدا می خواهـد ...
کمی سکـوت ...
کمی اشــک ...
کمـی بُهت ...
کمـی آغوش آسمـانـی ...
کمـی مــــــــــــرگ...!


اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفنﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ..

 ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ..

ﻓﺮﻭﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻐﺾ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ
        
            ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ؟؟

  از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . .

دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . .

تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .

مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!
اس ام اس و جملات تیکه دار خفن
اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه
اس ام اس های خیلی سنگین و خاص
مجموعه اس ام اس و جملات خاص و تیکه دار جدید و خفن


نظرات (۱۴۲)

 1. فراموش شدم ن ؟؟

  مهدی؟؟جواب منم نمیدی :@ بلاکمم که کردی :|

  ببخشید.توروخدا یک فرصت دیگه بده.

  لامصصب تایید کن دیگه.جوابم بده.
  • پاسخ:

   خفشو بینم.کامنتتو تایید میکنم فقط برای این که امار کامنت وبم بره بالا.

   وگرنه هیچ ارزشی نداری.

   ضر نزن جون مادرت.گمشو گمشو رو مخم راه نرو.خدافظی.
 2. مهدی به جون مادرم دیگه اشتباه نمیکنم.
  جون من.جون عزیزت.گوه خوردم.فقط جواب زنگ های منو بده.همین.
  مدرسه نرفتم عزیز.
  • پاسخ:

   تو شروع کردی .من تموم کردم.به رفیقاتم بگو یک بار دیگه شمارشون رو گوشیم بیفته مادرشونو...

   دیگه نمیخام با تو و رفیقای جندت باشم.بای.
  • پاسخ:

   :|
  • پاسخ:

   قربونت ... مرسی ...تو خوبی ؟؟ تازه اومدم خونه ..
 3. اررررره دااااداااشششی منم خووووبم...  دااداششی واسه ازمون تیزهوشان ثبت نام میکنین؟؟!!!بهمون گفتن برین کافی نت ثبت نام کنین...
  • پاسخ:

   اره ..امروز 3 4 نفر اومدن ...اره ..
  • پاسخ:

   ی دونه عکس حتما بیار ..4*3 با شناسنامه ...
  • پاسخ:

   صبح تا 12 بیاین ...حسین هست ...یا 5 به بعد بیاین ... هسیم دانشگاه ...
  • پاسخ:

   ن ...دارم روش برنامه ریزی میکنم ...
  • پاسخ:

   خخخخخ مرسی خره ...!!!!
  • پاسخ:

   نمیدونم....جطور ؟؟
 4. خخخخخخخخخخ دیوووونه شدم دیگه میخوووام برم خودمووو تحویل بدم....خخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   خدا تورو شفا بده ...من رفتم بخوابم ..صبح کلاس دارم ..شب شیک...
  • پاسخ:

   سلام ...حالت چطوره ؟؟ خوبی ؟؟
  • پاسخ:

   مرسی ...راسی ثبت نام کردین ؟؟ من فقط 6 تا 7 بودم موسسه...
  • پاسخ:

   خری دیگه ...میدونی چقدر مزیت داره ..میدونی واسه کنکورت چقدر پیشرفت میکنی ...خریت منو شما انجام ندید....

   بازم خود دانی ...
 5. از محیطش خوشم نمیاد از رقابت خوشم نمیاد..... من از مزیت  ی چی دیگه استفاده میکنمممممم....
  • پاسخ:

   هر جور راحتی
  • پاسخ:

   من منم حسین حسین دیگه .... خریا .... تو منو حسین تشخیص نمیدی ؟؟ 
  • پاسخ:

   هر راهی به ذهنت میرسه بگو ...من نمیدونم ...حسین مدیر نکاموزیک ...من نکافان .... چ ربطی داره ..نمیتونه اینجا بیاد که ....دسترسی به وب من نداره ...
  • پاسخ:

   سلام اره هستم ...تا 8 ...چطور ؟؟
 6. هیچی .. یکی از دوستام میخواست ثبت نام کنه  گفتم بیاد اونجاااااا...
  • پاسخ:

   اوکی اجی ..مرسی ... بیاد.... هستم ..
  • پاسخ:

   اوهوم خیلی ...تو چی ؟؟
  • پاسخ:

   اخی چرا ؟؟ چ مرگته دختر ؟؟
 7. بااااور کن خووودمم نمیدونم چه مرگمه...فقط بعضی اوقاات یهویی دلم میگیررررره...
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخ  بابا بیخیال دنیا ..هر کی ذلش میگره میاد پیش من ...مسخل بازی کن یادت میره !! والا ...


  • پاسخ:

   اره
  • پاسخ:

   ای ن بابا !! پاره شدم از خستگی !! والا !! خوشی کجا بود !! خخخخخخخ شوخی اره ...خوبه ..جای شما خالی
  • پاسخ:

   ما اینجا همه کار انجام میدیم ..اره ..خیلی از بچه های رجایی پاور پوینت هاشونو اینجا میرن ..
  • پاسخ:

   بگو !! انتقاد پذیرم !!
  • پاسخ:

   اخه من درست نکرده بودم ... حتما داداشم مهران بودد...

   بخدا ی روزی فقط من نبودم ...بودم دانشگاه...دیگه شرمنده..این دفعه بیار برات خوشگل درست میکنم ..فقط ی موضوع خوب بدین ...که بشه مثل ادم دربارش مطلب جمع کنم ...

   بعدشم ی چیز حرفه ای برات میزنم ...
  • پاسخ:

   قربونت ...
  • پاسخ:

   خخخ خوش اومدی ... خیلی خری
   اصلا اونطرف نشینین .... اونطرف مشتریای من حق ندارن بشینن ...مدیر ناراحت میشه ...

   بعدشم چقدر تغییرکرده اون دیوس !؟!؟ خخخ والا ..اول نشناختمش


  • پاسخ:

   زشت شده بود ! خخخخخ
  • پاسخ:

   اره اره تو پاره کردی منو ...
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخ میدونم ... شوخی کردم ...
  • پاسخ:

   saaaaaaaaaaaaaaaaghf !! الکی نگو سگ کاته !!!
 8. ب جووووووووووووون توو راااااس میییگمممممممممممم.... حالاا اااازت تعریف کررررردممم پر رو نششششششوووو افرررررین
  • پاسخ:

   خا خا خا !! من لنگ تعریف توام !! دیوس !!!
  • پاسخ:

   بخوره تو سرت !! انتر !!
  • پاسخ:

   مرسی..تازه از دانشگاه اومدم دیدم اسم نجست اینجاست !!! خخخخخخخخخخخخخخخ فدات تو خوبی ؟
 9. بااااروون...

  هی میخوام چیزی نگممممم نمیشه.... مگه میزااااااااری ادم خوووووووب باشه...؟!!!!
  • پاسخ:

   شوخی کردم خره .. حواست باشه ! بزرگ ترم ازت !! بی ادبی نکن !!
 10. ی جووووووری میگه بزرگتر ک انگاررررر بیس ساااال بزرگترررررره.... 
 11. همین الان زهراااام زنگ زد ازم پرسید کارت ورود ب ازمون رو از کجا باید بگیرم؟؟!! چی بهش بگمممم؟!!
  • پاسخ:

   14 فروردین میاد خره
 12. ی باااااار دیگه بگی خرررررره مییاااااااام اونجااااااا نصفت میکنماااااااا... از کجااا بگیره؟!!!
  • پاسخ:

   از 14 فروردین کارت ها صادر میشه ..از حموم !! اینجا دیگه !!
  • پاسخ:

   اره !! چطور !؟! ها دوست پسرته !؟!؟!؟
  • پاسخ:

   ن بابا ..ادم باحالیه ... خری تو !؟!؟ بی ادب !! بار اخرت باشه ها از دوستام بد میگی !! بیشعور !!! تو اخه از کی


   خوشت میاد ؟؟!
  • پاسخ:

   چرا اخه ؟؟ مگه چی شده ؟؟
  • پاسخ:

   اوکی ...
  • پاسخ:

   خخخخخخخخ هیچی بابا !! همینطوری !!!
  • پاسخ:

   ن چطور ؟!
  • پاسخ:

   من؟؟
  • پاسخ:

   نمیدونم بخدا ... خره من برم خونه ..اگه کاری داری من دوباره بیام ..اگه نداری بگو من برم درس بخونم..
  • پاسخ:

   فدات مراقب باش...فعلا
 13. زهراااام پاور درست کرد.. بهش گفتم بیایم اونجاااا سی دی بزنیییم.. بزور میخواااام بیااارمش... بهم گفت اگه ناراحت میشه نرررریمممم...
  • پاسخ:

   سلام اجی .چطوری ؟؟ خوبی ؟؟ بخدا نبودم ... خوب بیاین ..چرا باید ناراحت شم ؟؟ باشه به زهرام بگو بیاد ... صبح بیاین کارتونو برسم ...
 14. خوووبم دااداششششششم... تو خوبی..؟میگم توووووو فروردین هم هسسسسستی؟؟!!!!!!اینجااااا روو میگم ..
  • پاسخ:

   مرسی منم خوبم...فروردین ؟؟ اینجا ؟؟ یعنی چی ؟؟ اره بابا ..اگه منظورت سایت که همیشه من هستم اگه موسسه منظورت بازم هستم ... جز روز اول عید...
  • پاسخ:

   خلی و چلی دیگه !! ن بابا ..چرا بد ؟؟ 
 15. من فردااا بیااااام اونجااااااا میکشمت.... حسسسسسس میکنم خیییییییییلی بدمممم..
  • پاسخ:

   سقف !! خوب بیا من دارم برات !! توله سگ !!!
  • پاسخ:

   سلام انتر تو کار و زندگی نداری ؟؟ خواب و خوراک نداری ؟؟ بی شرف !! صبح بخیر
 16. خخخخخخ .....نه کارو زندگی کجا بوووود... همینجاااااا خوووش میگذره دیگه...
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخ انتر ...توله سگی دیگه بهت چی بگم ...
 17. هی اقاهه سایتت منو معتاااااد کرررررد ... همش تقصیرر توووووئه.. انتررررررم خووووودتی..
  • پاسخ:

   جدی ؟؟؟ خوب خودت اومدی!! من که زورت نکردم !! زشت !! اخ من ی جا باشم تنها دسم بهت برسه !!!
  • پاسخ:

   هیچی کلا دارم برات ...بی شرف !!
  • پاسخ:

   باشه باو ..شوخی کردم...ب دل نگیری ی وقت ..
 18. نه دااادااشی ... من برم اماده شم برم دنبال زهرااااا بیااااییم اونجا ... مواظب خودت بااااش ... فعلااااااا
  • پاسخ:

   باش اجی ..برو..فعلا
 19. مههههههههههههههههههههههههههههههههههدددددددددددددددددددددددی مییییییییییییییییییییییییکششششششششمت...😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
  • پاسخ:

   تو سگ کاته مگه مدرسه نیسی ؟؟؟ چطوری کامنت میزاری ....؟؟

   کوفت چیه ؟؟ شانس و بخدا ..هر روقت میاین شلوغ ... هی میخام باهاتون بگپم نمیشه ...اااااااااااااااااااااه
  • پاسخ:

   الهی بمیرم ...بخدا شرمندم ...ببخشید 
  • پاسخ:

   بمیری ایشالله ...گمشو ...
  • پاسخ:

   دوس پسرت بمیره !! توله !
  • پاسخ:

   ضر نزن !! گمشو !! بای 
 20. مههههههههههدی سلاااام.... خانومممممم مزاااااااااااحم اوووووومممممممدد.......
  • پاسخ:

   سلام چطوری ؟؟ ولش کن بابا ...
 21. مهههههههههههههدی کامنتای امروزو زهرا گذاشت... فقط اولیش از طرف من بووووود...خوووبم توو خوبی.؟؟!!
  • پاسخ:

   خو چرا با اسم بارون فقط کامنت میزارین ؟!؟!؟

   انفد مغرور اون رفیقت ...بخدا ...خاکی باشین ...
 22. .چون فقط  من کامنت میزااارم امروز بودم پیش زهرااااا بهش گفتم بگوووو ممههههدی میکشمت... بقیه رو خوودش گفت ...
  • پاسخ:

   خو یواش تر !! جو نگیرتت !! دیوس راه رفتن بلد نیست میخاد ادم بکشه ...خخخ اینارو اون فلک زده میخونه زار زار گریه میکنه ...خخخخخخخخخخخخخخ
 23. ی چیزی میگمممم ناراحت نشووو ....امروز وقتی امیر علی رو دیدم دلممم خواست بیااام خفش کنممممم..
  • پاسخ:

   اینجا ک اومدی وقتی من تنهام فرق داره ....وقتی بچه ها هستن تو فقط ی مشتری هستی...این همیشه یادت باشه ..هم واسه من خوبه اینطوری ..هم واسه تو ...
 24. کاری نکن بیاااااام اونجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  • پاسخ:

   بیای نیای مهم نیست !!! خودتو نشون دادی !!!
 25. باورکن اگ اینوووو نمیگفتی اصن کام نمیذااااااااشتم.

  عجب..........................................

  خودت بلد نیستی راه ری
  • پاسخ:

   مگه من گفتم تو کامنت بزاری ؟!!؟ خیلی هم خوب بلدم !
 26. کی میخونه؟؟!! ااااااخه خیییلی لوسه من موندم اون رفیق بیچاااارم چجوری تحملش میکنه...
 27. اونوقت چجوری خودمو نشون داااااااادم؟؟؟؟؟؟؟؟

  نه نگفتی ریدین تو اعصابم منم کام گذاشتم...
  • پاسخ:

   بیخی بابا ..درگیر نباش ...
  • پاسخ:

   ای ن بابا ... ما هیچی نیسیم بخدا ... هرکسی مارو قبول داشت چاکرشم هسیم ..هر کسی هم قبول نداشت ---> ... ننش !!!! والا بخدا
  • پاسخ:

   خخخخخ باشه دیگه !! سگ خور به حرفت گوش میدم !!
  • پاسخ:

   ن ن ن اصلا وقت ندارم !
  • پاسخ:

   چاکرتیم با مرام..فقط یادت باشه هر وقت مشتری هست ی جور دیگه برخورد کن..واسه هردومون بهتره ...من واسم

    مهم نیست..شما بحثتون فرق داره ..بخدا واسه خودتون میگم ..نمیخام کسی پشتتون ضر بزنه ..

   من برم رو یکی دیگه سایت.فعلا..
  • پاسخ:

   حال نمیکنم...هم با ادماش ..هم با محیطش...
 28. ممممهههههههههههههههههههدی....نررررررررو..راستی کدوم سایت؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
  • پاسخ:

   این سایت از این سایت های قشنگ نیست ..واسه ی چیز دیگس....
  • پاسخ:

   خره ؟؟ اجی گل من ..بخدا سایتی مثل این نیست..

   فقط توش متن ..اسپمریه..

   نمیدونی چیه ..بخدا فقط رو همین قشنگ کار میکنم.
 29. اهاااااااااا اوکی اقاههههه.
  خدافظ..
  .............................................
  عزززززیززززمن خدافظ.....
  • پاسخ:

   خدافظ
  • پاسخ:

   خخخخخ بیا بیا ..dlnew.ir بین خودت
  • پاسخ:

   خواهش عزیزم..
 30. مهههدی اگه ی وقتی مثه امروز گفتم عزیزم ناراحت نشو خب دااداشی... ی جورایی عادت دارم بگم عزیزم....
  • پاسخ:

   حالت خوبه دختر ؟؟ ن بابا چرا ناراحت شم ...؟ باشه خره....امروز واسه ی دانشجو پاور درست کردم 80 اسلاید از

   10 گرفت 10 ...امشب میخاد بهم شام بده...ژووووووووووووووووووووون. تعجب کردم گفتی بد درست میکنی..
  • پاسخ:

   چرا ؟؟ چی شده ؟؟ از دست من کاری بر میاد ؟؟ اره ؟؟
 31. خخخخخ ن بابا.. من دییییووونم یهو حالم بد میشه یهووو خوووب میشه....
  • پاسخ:

   الهی ..خدایا این بنده حقیرت ذلیلت ضعیفت رو شفا بده !!!
  • پاسخ:

   من برم خونه ...مراقب باش ...فعلا...
 32. اقاهه خونه بری باز مییای دیگه؟؟! مامانم میگه این کیه واسششش کامنت میزاااری خسته نمیشه از دستت....
  • پاسخ:

   خخخخخخخ کوفت ..بگو ی پسر با شخصیت که من الاغ هی مزاحمش میشم !! خخخخخ
  • پاسخ:

   ای گمشو شفت !! میام میام پارم کردی !! شام زهر مار کنم میام..نیومدم بزنگ میام.فعلا
  • پاسخ:

   اومدم توله سگ افغانی !! اومدم !!!
  • پاسخ:

   خوب نخور منو !! توله !! من برم درس ... گمشین عزیزان من !! خوشحال شدیم دوستان !! تا فردا صبح امید وارم اسم کثیفتون تو وب نیاد !
   خخخخخ شوخی ... من برم اگه نیومدم باز بهم فحش نده ...فعلا .... 
 33. برررروگمشو کثاااافت... بمیری اصن دیگه نووووموووخووامممم بییییای.... انتررررررر
  • پاسخ:

   باشه !! دیگه ج تو نمیدم توله سگ ! حالا خودتو پاره کن !!!
 34. مهههههههدی جووووووونم داااااداششی عزییییییییز اجی.... خووووووبی؟؟!!
  • پاسخ:

   کوفت !! شما ؟!! 
  • پاسخ:

   اوخودوووووووووووو باشه اجی گلم ..باشه ...راسی سگ کاته اسم bfت چیه ؟؟ها ؟؟
  • پاسخ:

   ن جدی ؟؟ کیه ؟؟ چند سالش ؟؟
  • پاسخ:

   منو سگ نکن...حرف بزن.اه
  • پاسخ:

   ج سوالمو ..اسم دوست پسرت ...
 35. خررررره من دوس ندارم با ی پسر رفیق شم.. دوستیمم ندارم ک بخوام اسمشوووب تووو بگممم...
  • پاسخ:

   اوهوم ... پارت میکنم با کسی دوست شی ... بخدا ...
  • پاسخ:

   بی احساس ..بیخیال ...
  • پاسخ:

   باورت میشه تو اولین دختر کوچیک تر از خودم هسی که انقدر باهاش صمیمی ام ؟؟ من تا حالا همه دوسام هم سن یا بزرگ تر بودن...خخخخخ ...

   منو بگو چرا به این وروجک ها رو میدی ...برو بخواب ..برو ..خوبی به شما نیومده ..
  • پاسخ:

   به راحتی...من بخوابم .. صبح درس بخونم...ظهر برم موسسه ...گمشو بخواب انتر !! 
  • پاسخ:

   ای بمیریییییییییییییییییییییییییی من راحت شم !!!!
  • پاسخ:

   اره خره زنده ام !!
  • پاسخ:

   خدانکنه .. شوخی کردم. 1.30 میام.فعلا ..
  • پاسخ:

   صبر کن الان میرم موسسه ...
  • پاسخ:

   سلام خوبی ؟؟ رسیدم..اره چشت کور بشه !! سالمم !!
  • پاسخ:

   اره چطور ؟؟
 36. وااااای مههههدی... خووااابی ..؟!مردی؟!زنده ای؟! کجااااااایی خب؟؟!!!
  • پاسخ:

   سلام و مرگ !! خوبی ؟؟ چ خبر ؟؟ من مگه بیکارم همیشه باشم پای سایت ؟؟ توله سگ زشت...هسم موسسه ...
  • پاسخ:

   ننت بمیره ... چ خبر ؟؟؟
 37. هیچی خبر خاصی نیس فقط ی پسره هس اسمش مهدی از دیشب براش کامنت گذاشتم امرووز جوااااب داد... دلم میخواد بکشمش ووولی نمیتوونم...
  • پاسخ:

   اخیییییییییی.....مهدی ام بخدا دلش میخاد باهات حرف بزنه .اما وقت نمیشه ..همیش که نمیتونه تو سایت باشه ..
  • پاسخ:

   قررررررررررربونش ... سگ کاته بیا ی سر بزن دیگه ... هر وقت کار داره میاد ...
  • پاسخ:

   خا خا حالا چوسی نیا ...
  • پاسخ:

   خخخخخخ ن !!
  • پاسخ:

   مشتری دارم فعلا
 38. چه جالب اینجا کامنتش چته  اما چتی که خ شو همه  میخونن
  چه بخوای چه نخوای
  با حال بود
  • پاسخ:

   ما اینجا چیزی به اسم خصوصی نداریم دوست عزیز .... همه با هم صمیمی هستیم و از همه چی خبر داریم ..


   موفق باشی
 39. سلام داش مهدی . استاتوس و پستات و در کل وبلاگت حرف نداره . انشاالله که به اون چیزی که دوس داری برسی . مشتی کلی خندیدم . همه کامنتارو خوندم . مخصوصا اونجا که برگشتی به دختره گفتی تو منو پاره کردی . خخخخخخ . کلی خندیدم . خدا بهت صبر بده داداش
 40. بعضی از انسانها هم هستند که به حرفهایی که میزنند عمل میکنند و شبیه حرفهایشان هستند.
  • پاسخ:

   سلام
  • پاسخ:

   سلام
   جملات و مطالب جدید در صفحات دیگه هر هفته قرار میگیرد
   لطفا چک کنید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">