بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم انرژی مثبت جدید 94 95

پست جدید

بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم

بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم

بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم

بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم

ze (1)

بعضی آدم‌ها ناخواسته همیشه متهم‌اند…!

به خاطر ...

سکوت‌شان ، کاری به کار کسی نداشتن‌شان ، خلوت‌شان ،
اتاق‌شان ، استراحت‌شان ، روی پای خود ایستادن‌شان ، دوست داشتنشان !
گویی جان میدهند برای اتهام بستن
و از همه بدتر این‌ که :
زود فراموش می شود خوبی هایشان …
(اما همیشه خوب باشین ؛ یکی هست که همشون رو میبینه و هیچوقت فراموش نمیکنه)

ze (2)

گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایی
بہ کجـا رسـیدی
و بہ کجـا نرسـیدی
گـاهی وَقتـا فَـقـط زنـدگـی کـن
یاد قولهایی کـه به خودِت دادی نَبـاش
یہ وقتایی شَرمنده خودِت نَبـاش
«دِ آخه مَشتے تَقصیر تو نیست کِه
تو تلاشتو کردی امــــــا نَشـــد »
یہ وقتایی جَواب خودِتو نَده
هَر کی اَزت پُرسید چرا اینجایی زندگی گیر کردی
“لـــبـــخَـــنـــد بــزن “و بگو:
کـم نَذاشتَــــم حاجّی
امـّــــا نــشــد
یہ وقتایی فَقط از زِنده بودَنِت لِّذت بِـبَر
درُستہ سَخته ولی تو تلاشِتو بُکن

ze (3)

وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛
زمین هم نمیخوری واین ” زمین نخوردن ” محصول سکون است نه مهارت !
وقتی که تصمیمی نمیگیری، کاری نمیکنی ؛
اشتباه هم نمیکنی و این ” اشتباه نکردن” محصول انفعال است نه انتخاب !
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی . . .
خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند . . .

ze (4)

می خواهم برگردم به روزهای کودکی
آن زمان ها که :
پدر تنها قهرمان بود
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود…!

ze (5)

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند …
و رفتنش چیزی از آن کم …!
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند
آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود …
نیامده ایم تا جمع کنیم
آمده ایم تا ببخشیم
آمده ایم تا عشق را ؛
ایمان را ؛
دوستی را ؛
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم
آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس !
بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت
آمده یم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم …*****

نظرات (۱۱۵)

 1. ممممن کلا خووووبم... توووو هم نبااااید زهرررامو اذیت کنیااااا افریییین داداااااش گلم.... 
  • پاسخ:

   خوب حالا ... حواسم هست ...
  • پاسخ:

   مرسی ...تو خوبی ؟؟؟ بارون بابت امروز ...

   بخدا نمیدونستم مادرم میخاد بیاد ...
 2. بخیییی خررره... ناراحت نباش... بخند مثه من خخخخخخخ...مثه دیوووونه هاااااااا 
  • پاسخ:

   بهش سلام برسون بگو مهدی گف اون چیزایی که میخاست بهت بگه ..هیچی بگو پشیمون شده..مراقب باشین


   ..من برم رو درس..خییلی فدایی داری اجی ..کار مار داشتی بیا پیشم ...خدافظی...
 3. اااااامروووز خییییییلی ب قیافت خندیدم خیییییییییییییلی باحال بوووووود...
  • پاسخ:

   خخخ مرض خوب استرس داشتم ..
  • پاسخ:

   خو میدونم .. اونطوری که مشکلی ندارم با مادرم ..
  • پاسخ:

   یعنی میدونه شیطونم ..اما خوب تو جمع دوس نداره ضایع بازی کنم ..همین ..
  • پاسخ:

   من چرا باید ناراحت باشم ؟؟ بخدا واجبه 2 روز کامل باهاش حرف بزنم ..قاطی ...بغران این شفت شوره !!
 4. من قاااطی کردم ی بار میگی بهش بگو حرفی ندااااری... باز میگی 2روز حرف دارم  مثه ادم بگووو چته دردت چیه هااااااا؟؟!!
  • پاسخ:

   من دردی ندارم ..ی سری حرف ها هست که اینجا نمیشه زد ..

   نمیخام همه بخونن...بازم خبر خوبیه ...ن بد ...من نمیدونم اون چشه ...
 5. یکی هس هر وثت ک میاییم اووونجا خیلی بد خعلللللی بد نگاامون میکنه اینققاار خلااف کردیم..ادم ب خودش شک میکنه 
  شمااها کاری کریدن چیزی اخه چراا اونجوری میکنن
  • پاسخ:

   کی ؟؟؟ گوه میخوره ..هر کسی هست ..ایندفه بیا بهم بگو کی بود ..مادرشو من ...

   واسه این ناراحت بودی ؟؟
  • پاسخ:

   میشه زنگ بزنی ؟؟
  • پاسخ:

   بگو کیه ..بیا همین جا بگو کیه ...جلو خودت میدونم بهش چی بگم ..
  • پاسخ:

   پس نیمشه بزنگی ..
 6. زهرااا جووون

  مهدی اگ واقعا دوس نداری بام حرف بزنی نزن مهدی اجبارت نمیکنم...من واس خاطر خودت میگم
  • پاسخ:

   خره مشتری بود ...صبر کن !! اوففف توله !! تشریف خرتو بیار پیشم بهت میگم ..
  • پاسخ:

   اگه منم بخوام نمیای ؟؟
  • پاسخ:

   خوب بگو کیه اجی ..من که دارم گیج میشم بخدا ..
  • پاسخ:

   زهراااااااااااااااااااااااا....برو جملک ... ی کامنت بزار جیگرم حال بیادا ..بقران ضد حال باشی قهر میکنم ..
  • پاسخ:

   برو اخرین پست منو بخون ...بعدش کامنت بزار ...بدوووووووووووووووو توله
 7. هه همه زورشون ب من میرسه بخداا میخواان تبلتو بگیرن ازم...
  واای خداا منو ببر دیگ. اوففف
  • پاسخ:

   جون مهدی ؟؟ ن ن ن ن ...
 8. ممممممن نمیدونم کیو میگه.... ززهررااام زنگ بزن کااااارت داااارم سسسسریع.....
  • پاسخ:

   زهرا ..باران ...بقران سر درد شدم .. من فقط فردا هسم مغازه..اگه دوست دارین بیاین..

   اگه ن که خوب :( ...من دیگه نیسم باز تا هفته بعد ..مراقب باشین...
  • پاسخ:

   زهرا ..باران ...بقران سر درد شدم .. من فقط فردا هسم مغازه..اگه دوست دارین بیاین..

   اگه ن که خوب :( ...من دیگه نیسم باز تا هفته بعد ..مراقب باشین...
 9. ی هفته نیستی ؟؟
  منم سرم درد میکنه سه تا استامینوفن کودئین خوردم خوب میشه..

  • پاسخ:

   ظهر ها دیگه نیسم مغازه ...تا هفته بعد ..اگه خودت بخوای فردا میای ...بهانه هم قبول نیست..
  • پاسخ:

   کسی نیست که چپ ببینتت..بخدا جرش میدم ..باشه نمیای دیگه ...کاشکی میومدی ...اخر حرفامو نگفتم ...
  • پاسخ:

   میخام زودتر بهت بگم ...
  • پاسخ:

   اصلا حوصله شوخی ندارم...کاری نداری ؟؟من برم ..خسته شدم ...اه
 10. جووون کسی ک دوسش دااری جون ماامانت بیا جملک بگوو کسی نمیبینه بخداا نمیبینه بیاا و بگوو مهدی 

  بیاا دیگ اشکموو دراوردی عوووضی
  • پاسخ:

   گریه نکن ..باشه ؟؟
 11. عوضی مگ میزااااری هااا 
  مهدی خیلی بدی روااانی
  اشک ادمو در میااره بعد میگ گریه نکن.. همش میزاااری تو خمااری 

 12. اجییت بمیییییره... زهررااااا ما امروز یاسین خوندیم براااات؟؟!!گریه هامو ندیدی.... خییییلی لووووسسسسی....دااادااششی ببخشید ک سسسرتووو درد اوردیممممم...
  • پاسخ:

   هوای زهرارو داشته باشیا ؟؟
  • پاسخ:

   میشی ؟؟؟؟ ی خاستگاری رمانتیک ...اووووفففف خودوووووووووووو
  • پاسخ:

   جون زهرا ..جون مهدی... جدی بخدا ...
 13. مهدی ی کااری کن بت اعتمااد کنم نمیدونم چطوووری 
  ی کااری کن چمیدونم ی جووری ک بااورت کنم همین..
  • پاسخ:

   تو بگو چطوری راحت تری ؟؟؟
  • پاسخ:

   حالا که فهمیدی قضیه چیه فردا بیا پشم میخام باهات درست و حسابی بگپم...خوب ؟؟
 14. اینقدر ک هواششششو داشتم خوووودم بی هووووااااا شششششششدم..... ووولی..................
  • پاسخ:

   ولی چی ؟؟؟ بازم مرسی اجی ..
  • پاسخ:

   باشه ..باشه ..هععععی...خداحافظ ....
 15. خوووودش میدونه چی میخواااستم بگممممم.... عجب ..... پسسسره خل و چل زووود تر میگفتی خب .... کااار سختی بوود  عاااایاااا؟؟!!! 
  • پاسخ:

   چرا حرفتو قشنگ نمیزنی ؟؟ خوب بگو نمیخامت دیگه ..چرا بهونه میاری ....
  • پاسخ:

   من حرفام جدی بود...بقران از سر درد دارم میمیرم ...نامرد ...ی خبرمو بگیر حداقل ...
  • پاسخ:

   زهرا .... حالم خوب نبس...لامصب میخام باهات بگپم ...
 16. داداشی ی چی میگم ناراحت نشو... این حرفت  پیشنهاد دوسسستی بوود خواستگاری ینی مثه ادم با مامانت بری خونشون البته باباتم باشه هااابا گل وشرینی باید برررری.... اررررره اقاهه..
  • پاسخ:

   معلومه چی میگی ؟؟ ی اشنایی هم نیاز نیست ؟؟ بخدا تو شفتی ...
  • پاسخ:

   باشه ..مراقب باش ....بوس ...اگه دوباره اومدی بهم بزنگ تا بیام....بازم هر جور راحتی ...
  • پاسخ:

   نچ...تکلیف من چیه ؟؟ ی کلمه زهرا ...ی کلمه ..ج اون درخوساتمو بده ...حرفارو بعدا میزنیم ...ج بده
  • پاسخ:

   دیوونت شدم خره ..من که ولت نمیکنم ..!!!! بهتره قبول کنی !! توسه سگ ..ج بده ..منتظرم..
 17. زهرااا جووون

  احتمال دیگ نیام فردا تبلتمو مامانم میگیره ازم قاچاقی تا ظهرر داشته باشممش خیلیه
  • پاسخ:

   12 میای پیشم ...هیچ کسی نیست بخدا ..حسینم دانشگاه ...نیای بخدا جوگی بازی میکنم
  • پاسخ:

   ج بدهههههههههههههههههههههههههههه اه 
  • پاسخ:

   فردا که اومدم دم در مدرست حالیت میکنم ...
  • پاسخ:

   یک کلمه ..اره یا ن ؟؟ ج ندی به جون مادرم...عزیز ترین کسم ..دیگه ج نمیدم ...
  • پاسخ:

   جواب بده توله...
  • پاسخ:

   انقدر بی شخصیت نیسم که ... اره یا ن ؟؟ زهرا بار اخر بودا ....دیگه سوال نمیکنم ...نزار دلسرد شم ...
  • پاسخ:

   یعنی نمیخای...باشه عزیزم ...خداکنه گشیمون نشی ...من رفتم ...موفق باشی ...
  • پاسخ:

   چطوری ؟
  • پاسخ:

   اگه دلت جای دیگس من اجبار نمیکنم ..فقط بقران اولین نفری هستی که دارم درخواست میدم ...بقران جدی گفتم ....
  • پاسخ:

   پس بله....!!!! اوخی ...فردا باید بیای پیشم ...باید ..5 مین ..تنها ...هیچ کسی هم نیست بخدا ...
  • پاسخ:

   کجا راحت تری ؟؟
  • پاسخ:

   ب جهنم...
  • پاسخ:

   برو به کارت برس ... مزاحم نمیشم ..بابای..نمیخای ببینی دیگه ...اوکی ...به هم میرسیم ...
  • پاسخ:

   انقدر شخصیت دارم که دم در مدرسه دخترا نایستم ...خیالت جمع ...ولکن اصلا ..زیادی درخواست دادم بهت ... مراقب باش ...بای
 18. باااارااااان پدرررررمو درمیااااااااااره فرررررداااا..

  بگو خودم کار دارم دیگ منو بهونه نکن
  • پاسخ:

   اتفاقا بیکارم ...دوس ندارم سر بار باشم...عادت ندارم رو مخ کسی باشم ..
  • پاسخ:

   خا..خدافظ...مغرور ...بدم میاد از غرور بیجات ...
  • پاسخ:

   چون سر بالا جواب میدی ...سرد ج میدی ...همین ...دلیلی نداره چون واقعا دوست دارم همینطوری ج سر بالا بدی که ...
  • پاسخ:

   بخدا با غرور بیجات همرو از خودن دور میکنی ..تو اولین کسی هستی که دارم بهش میگم مال من شو ...تا اخرش برو یگه ...
 19. نمیتوووونم حرف کسیو بااور کنم نارحت نشوووو
  باشه 
  واس همین اون حرفو زدم....
  • پاسخ:

   همین خوبه ..همین که به هر کسی زود پا نمیدی خیلی خوشحالم میکنه بخدا ...یعنی این که واس خودت ارزش قاولی ...اما ن این که بد بحرفی ...بخدا من تا حالا از کسی انقدر خواهش نکردم ...

   بسه دیگه ...باور کن دلم پیشت ...میخای باور نکنی بگو دیگه مزاحمت نشم ...
  • پاسخ:

   بگو ....
  • پاسخ:

   عزیز من ..من چرا میگم بیا باهات بگپم ..؟؟ بخدا بقران تموم شد ..کسی بود که ارزش نداشت ..من به خاطر ی انتخاب اشتباه تا ابد بسوزم ؟؟ هه...نترس عزیز ...هر سوالی داری بگو ..
  • پاسخ:

   اره ...خوب ک چی ؟؟
  • پاسخ:

   بگو ... فقط با عقل جور در بیاد ...
  • پاسخ:

   نمیدونم ... اما خدایی حرفام همش جدی بود ..
  • پاسخ:

   فداسرت ...برنامه ریزی کن که کی بهم اس بدیم ....همین ..به درستم برس ..به تبلت هم برس ..باید بیای پیشم بهت بگم چیکار کنی و ...

   اوففففففففففف رو مخی ...بیا دیگه ...میخام از این وضعیت درت بیارم والا ...اعتماد خانواده رو خراب نکن...باید ی کاری بگم که انجام بدی ...
  • پاسخ:

   بخدا باها هستم ..یا باهم ...یا هیچی ...نترس ..بقران باهات بحرفم همه چی متوجه میشی ....
  • پاسخ:

   باشه ؟؟ 11.45 باش ...بخدا تنهام ..کسی نیست ...ی چیزایی بهت میگم تو خونواده عملی کن ...همین ...
 20. میفهمی نمیشه نمیتونم
  بخدا نمیشه بیااام امروز مامانمو پیچوندم ...
  بزار ی وقت ذیگ
  • پاسخ:

   باشه ... زهرا ؟؟
  • پاسخ:

   اگه برام مهم نبودی انقدر برات وقت نمیزاشتم ..همه ی چیزا گفتنی نیست ....باید بفهمی ..
  • پاسخ:

   فدا ... ی چیزایی بگم ؟؟ اینجا نمیشه ..نچ ..
  • پاسخ:

   برو ...مراقب باش ..فردا میبینمت ...سعی کن بیا ...شب بخیر ...
  • پاسخ:

   مرگ !!
  • پاسخ:

   ولکن دیگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه...اااااااااااااااااااااااااه..کیرم تو این زندگی بیاد....
  • پاسخ:

   سلام....:(...
  • پاسخ:

   مهم نیست ...
  • پاسخ:

   باشه.....
  • پاسخ:

   وقتی میدونی دیگه سوال نکن ....
  • پاسخ:

   ببین ؟؟ مهم نیست...اصلا مهم نیست ...حرفای دیشبم کلا فراموش کن ...

   بعد 19 سال ی اشتباهی کردم که نباید میکردم ..هه ...من رفتم..خدافظ...
  • پاسخ:

   سلام...مرسی...
  • پاسخ:

   نمیدونم ...
  • پاسخ:

   مهم نیست...
 21. فراموش شده

  مهدی جونم؟عزیز؟توروخدا.
  نمیتونم.بخدا نمیتونم بدون تو باشم.بسکن دیگه لعنتی.غلط کردم.
  تازه از خواب بیدار شدم.2 روزه غذا نمیخورم.ببخشید دیگه.بخدا جبران میکنم.سرتم که شلوغه.!!!
  • پاسخ:

   به جون خودم به قران قسم یک بار دیگه اسم نجست رو سایت بیفته کاری میکنم که از زنده بودنت پشیمون شی.
   من سرم شلوغ نیست.اما لاشی هم نیستم همزمان با دو نفر باشم.برو با همونا باش.بزن به چاک.حروم زاده.بای
  • پاسخ:

   هه...ی لاشی ..که فکر کرد من خرم ...همین جا میگم ....ی لاشی ...
 22. فراموش شده

  من لاشی هستم دیگه اره؟
  باشه.دیگه نمیدونم چیکاری انجام بدم
  مراقب خودت باش...............................................
  • پاسخ:

   اره لاشی هستی.خفشو.چکار هایی که انجام ندادی.خفشو بینم عوضی.با خداحافظیت خیلی خوشحالم کردی.بزن به چاک.بای
 23. از نظرمن نباید اینجوری باهاش حرف میزدی... وقتی اینجوری جواااب میدی خییییییییلی بد میشی.
  • پاسخ:

   من با کی بد حرف زدم ؟؟
  • پاسخ:

   جواب های میدونی چیه ؟؟ هوی ...

   دوس ندارم کسی از مهربونی و خوش برخوردیم سو استفاده کنه ...حالا یا خانواده من باشن.یا دوسام.یا هر کسی...

   به هر کسی هم نباید بیش تر ارزشش بها بدی...پر رو میشه ...یادت باشه ...
 24. خب ارره حرفاات منطقیه....ووولی حرفی ک بهش گفتی سنگین بوود.... البته ب من ربطی نداررره....
  • پاسخ:

   بیخیال باو...اگه خودش مقصر نبود که لال نمیشد ..دوباره کامنت میزاشت ...

   بعد 1 سال میگه بیا دوباره ...من انکار اینجا کشته مرده ی دخترام .من هر کسی رو که بخوام میرم طرفش..ن هر کسی که از روی مجبوری و تنهایی منو بخواد ....
  • پاسخ:

   ن بابا...قبل زینب ... !!!! مهم اینه که الان همرو سیکتیر دادم ...من برم مبارک باد ...اخر شب میام ...مراقب باش ..خدافظ
  • پاسخ:

   خوب دارم رو سایت کار میکنم ..ج تورو هم میدم ..چیه مگه ؟؟ ناراحتی ج ندم ...خخ
 25. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ مگه قبل زینب کسی دیگه هم بود.؟!!!خخخخخخخخخخخخخخخخ خداااااایااا
  • پاسخ:

   اره...بودن ...
  • پاسخ:

   سلام مرسی.تو خوبی ؟
  • پاسخ:

   سلام مرسی..خوبی ؟؟
  • پاسخ:

   یعنی بدی ؟؟ چی شده ؟؟
  • پاسخ:

   خو بگو چی شده ؟؟؟؟؟
  • پاسخ:

   باز بود...فقط 10 مین بسته بود ..ساعت 2 تا 2.10 چطور ؟؟؟
  • پاسخ:

   شما که 2 مدرس این ..چطوری فهمیدین بسته ؟؟ چرا ؟؟ از من کمکی بر میاد ؟؟
  • پاسخ:

   نمیدونم والا ...
 26. ممن خییییییییییییییییلی خییییییییییییییییییییییلی خوووووابممم مییییییاد ....رفتمممم بخوووابمممممم .... ششششب بخیییییر..... فعلا خدااااااافسسسسسسس
  • پاسخ:

   سلام خوش اومدی
 27. مهههههههههههههههههههددددی ؟؟!!کجاااااااااااااااااااااااااااایی؟؟!!!!!!!!!!
  • پاسخ:

   هستم ..هستم ...تاره اومدم ...
  • پاسخ:

   فدات شم ..عالی ..همه چی خوبه ...
 28. واااای تووووهم ک ن اووومدنت معلومه ن رفتنت..... من فعلاااا رفتممممممم.... خداااافسسسسسسس
  • پاسخ:

   برو خره ..خدافظ....

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">