پست های شاخ تیکه دار و سنگین 97

پست های شاخ سنگین 97

پست تیکه دار جدید 97

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

پست های شاخ تیکه دار و سنگین 97

دلم تنگ است براےڪسے

ڪہ نمیشود اورا

خواست ؛

نمیشوداورا داشت ؛فقط

میشود سخت براے

او دلتنگ شد

*********

قُباد:
به جون امیدت قسم بخور که دیگه بهش فکر نمیکنی...
شَهرزاد:
خاطره ها که نِمیمیرَن،میمیرَن؟!

***********

مَــن بَـــرات چـــے بــودم قِـــصِـہ تِــــــڪراری

◈یِڪــے ڪِـہ بــاوَر ڪَــرد خیلـــے دوسِــش دارے

***************

همیشه هم کـــسی کــهـ از هـــمهـ قایــــمت میکــــنه لاشـــی نیســــت
نمــــیخواد کســــی تورو از اون بگــــیره...

************

دونہ دونہ شمردم صدایہ قدماتو

اوجہ خرابیہ حالم ،دیدم خوشیاتو

اگہ میدونستم اینقد برات تلخہ حرفام

خودم میرفتم دست نذارے رو نقطہ ضعفام

**********

حرف هایت بوی دروغ میدهد...

لب هایت طعمِ خیانت...

از نگاهت پیداست

"دارم تنها میشوم!"

***********

کاشـ عکاسـ بودمـ
و عکسـ میـ‌گرفتمـ از خیالمـ
آنجـا کهـ باد
ایستادهـ بـود در موهایتـ...

**********

- خسته شدم
+ از چی؟
- از آنلاین بودنِ الکی
+ چرا الکی آنلاینی خب؟
- منتظرم ایز تایپینگ شه
+ چرا باید ایز تایپینگ شه؟ بین شما که هیچوقت چیزی نبوده...
-باید یه چیزی به وجود بیاد باید از یه جا شروع کنه
+ چرا خودت شروع نمیکنی؟
- من دخترم ... من جنس غرورم فرق داره.اون اگه منو پس بزنه من تمومم -_- ولی اون از چی میترسه؟

**********

زن ڪہ شاعر مے‌شود...
یعنے
یڪ چیزے سر جایش نیست
شاید عشق
شاید زندگے
شاید تو... ‌

*************

ایـــــن روزهـــــا..

کـــــه هـــــوایم را نـــــداری.

خـــــفه نمیـــــشوی بـــــدون مـــــن..??

************

منـ اینجـا منتظرتـ هستمـ
با یکـ استکانـ چایِـ داغـ
طاقتـ منـ کمـ استــ
تا چایـ سرد نشدهـ برگرد
تا قلبمـ هنوز می‌تـپد
دستم را بگیـر...!

***********

گـاهــی نمـی دانــی

از دسـت داده ای ..

یـــا از دسـت رفـــتـه ای...

*************

بـــــــــــه هـــــــــَـــــم ریـخـتـــــَــس ذِهـنـــَـــــــــم
مِـــــــــثِ پـــــــــــآزِل
چـَنـــــــد هـِـــــــزآر تـیـکـــــس ذهـــنــــم

***********

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ⇣
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤــــــــــــــــــــــــــــﺾ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟـــــــــ♡ ـــش ﮐﻪ ﻫﯿﭻ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧــﯿﺴـــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ سراغت را میگیرد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧـــــــــــــــــــــــﺪﺍﺭﺩ!...

*************

#خـَندیــدم
حتئ اگــهـ #تـَلخ...
#بـخشیــدم
حتئ اگــهـ #رفـت...
#جـنـگیـدم
حتئ اگــهـ تـهش میدونسـتم #بـُرد نیستـ بآ من ...

*************

◈از کــسـے تَرسے نَـــــدارم

◈حَــرفـــامــو مـیـزَنــم رُک

◈یہ جـورے حَرف نِمے زَنــم

◈اشتبـــــاه بِگیرَن با جُــــــــک

**************

◈تو دریـــآیۍ و مڹ هَـــمَش فِڪڕِ آبـــــ

◈تو نَـــبآشۍ اقــــیآنوسَم مـــیشہ سَرآبــــــ

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

بــﮧ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے ''عـــّـــّـــّــﮧ؟

شمـآ همــونــے نیستی ڪﮧ هیـچ گوهـ ــ ـے'' نیـســـت؟

یـﮧ امضا میدے؟

**********

چرا میترسم از دستت بدم وقتی تو
ماله من نیستی؟!

************

نبایدمیخوابیدم،،،

اماخوابم برد،،،

حالاهم زمان راازدست دادم،،،

هم تورا

*************

امروز پُتــانسیـِـــل اینــۅ دارَم ڪــــــِه
حـــالَــــم اَز هَمـــــِه بِهــَـــم بُخــــــُــــوره

***********

از جِلــــو رویـــــٰاهـٰام بـٰا سَــــرِ پـٰاییـــــن رَد شُـــــدَم

کــــونِ لــــَق خـوبیـــام از الـٰان بَـــــد شــــــــدَم

************

قصه ما سادع بود...
تو منو نخواستیو نخواستیو بازم نخواستی

***********

از زِنـــــدگے
خَسـتهِ شُـدم اَز تمومِ رنگـاَش
حـاَجے تُـو اِمـروزش مونـدم چهِ بِـرسه به
فَـرداش
مـنٰ هنـوز هَمـونٰ ڪُـوهِ غرورم
کهٰ یع حِسـے ڪـمـہ تُـو تَـمومهِ درداَش

************

یه وقتایی هست انقد دلت واسه یکی تنگ میشه میخوای از مغزت بِکشیش بیرون تو دنیای واقعی بغلش کنیع...

***********

نیستَم اَز این بَچہ سوسولآے بآ ڪلآس➣

در عَوض تو مَعرفت دَرجَم اوטּ بآلاس➢

************

فهمیدن زن سخت نیست

فقط باید...

صدای ضربان قلبش را شنید

که عاشقانه می تپد ،

نه بی دلیل!

***********


چشم های تو
وقت زیادی از خدا گرفت!
اگر آفریده نمی شدی
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل می رسید...

***********

وقـــتــــے تـــو ڪـــنـــارمــــے

هــیـــچـــے غـــیـــر تـــو نـــیـــســتـــ

تـــو دنیــــــامــــ

************

وقـــتــــے تـــو ڪـــنـــارمــــے

هــیـــچـــے غـــیـــر تـــو نـــیـــســتـــ

تـــو دنیــــــامــــ

**********

قِیدِتــو میزَنَمـ

تـ ـا بِفَهمیـ

اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِھ نیستـ

***********

دلم تَنگ شُدِه ...

برای وقتایی ڪِه..!

میتونستم هروقت دلَم خواست ...

باهات حرف بزنم .

*************

چه لذتی داره

وقتی از همه جا بریــــدی و

کـــم آوردی عشقت بیاد زیر پُــستت بنویسه :

"من هنوزمـ میخوامتا

*************

حــــــــــیف که

حــــــــــرفای قشــــــــــنگ ...

فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

************

دو نــــــــــــوع ◁آرومــــــــــــ کَــــــــــــرْدَنْ▷ داریــــــــــم
کِــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنْ جَمــــــــــــــــــــاعَتـــــْ اُسْـــــکُل فَقَطْ ◁آرومــــــــــــ ، کَـــــــــــــرْدَنْ▷ رو خــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــ بَلَدَنْـــــــــــــ
مُلتَفِتی کِــــــــــــــــــــه...

**************

اشکـی کـه بِـه پِلکــ مَـرد مـی آویـزَد

قانـون غُـرور‌ را‌ بـر هَـم میـزَنـد

***********

خوابم میاد،
ولی نمیرم سمت تخت خواب!
اون لعنتی یه تله ست...
توش از خواب خبری نیست...
فقط فکر و خیال که انتظار ادمو میکشه.

**************

اگر دل بستی،

محکم نبند...

او می رود و تو می مانی و

یک گره کور...

***********

ﺍﻳـــﻨﺠﺎﻧِﺐ

ﺩﻳــــﮕﻪ ﻫﻴﭽــﮯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗـــــــﻮ

" ﺯﻧﺪﮔـــــــیم"

ﭼﻮﻥ ﺭﻓــــــــته ﺍﻭﻧﻴـــﮑﻪ

ﺑـــﺶ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ " ﺯﻧﺪﮔــــــــیم"

************

ما که
قسمتمون نشـــــد
ولی میگـــن
خیلی حسِ
قشنگیـــه
به اونیکـــه
دوسش داری برسی...

************

لبانم میان لبانت ....

بغض سالهای تنهایی را ....

فریاد میزند ....

پس بی پروا سیرابم کن ....

از شهد جـــانت ....

سراب احســاســاتـم را .....!!!

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

♧سیگار رو هم که ترک کردهـ
باشے

♧یه گوشه می شینے و از

♧روزگار می کشے

***********

حــاجــــے

مــــرد بــــاش
ولے

فـــقــط انــدامـــت

مـــردونــــہ نـــبــاشـــہ ...

************

چـه زیبـا گـره خُـــورد

بـخـت مــڹ با تــــو

خُـدایـا گـره اش را ڪور ڪن

ڪه با دست ڪه هـیـچ

با دنـدان هــــم باز نشــــود

**************

تیپامــوڹ همـــه شــــیڪ و
پیـــڪ زنــدگیـــامـــوڹ
هـــمهـ تــخمـــاتیڪ

*************

بعضی وَقتآ طرف مقآبلت
اِنقـدر【مُصَمَم】
⇇ گــــــُــهـ ⇉ میخوره
پیش خودت میگی
نکنه این داره
☜حرف حساب☞ میزنه
من دارم گـــــُـهـ میخورم

*************

♚سَلـــامَتی ایرانسِــــل

کِهـ بهـ آدَم میفَهــمونه:

قَـــبول کَردَن بَعضی ◢پیـــشنهآدهآ◣

فَقَط اَز اِعتِبــــار آدَم کَم مـــیکُنه♚

*************

♚نمے دانے چقدر خستـہ ام

در من زنے
تمام راههاے رسیدن بـہ تو را

یڪ نفس دویدہ است!... ♚

************

♚خُــــمْـــــاٰریْ هـــاٰیَــــمْ راٰ
کـِــــشــــــیـــــدِه اَم...

هَـــــرْ جــــــورْ
مــــیـــخــــواٰهـْـی
تَــــرْکََــــــمْ
کُــــنْ.♚

**************

شـنیده ام

مـوے بلند

دخـتران عاشق را زیباتر میکـند

براے همین است که

مـوهایم را کـوتاه کرده ام

ایـن وصله ها به آغـوش تنهایـی من

نمـی چـسبد...

*************

سلامتی بامراما مشتیا

سلامتی اونایی که معتادن

ولی نه به مواد

به پروفایل عشقشون ...

***********

در سرزمین من

هیچ کس گرسنه نیست

اینجا

همه سیرند

از زندگی...

*************

- یه ساعته داری
یه آهنگو گوش میدی
خسته نمیشی ازش؟!
[ چیزی ازش نمیفهمم !! ]
- یعنی چی ؟!
[ تا به خودم میام تکست اخرشه ]

**************

♚بَخشیدن
زمانے رَنگ و بویِ
بَـخـشـیـدن دارد کـه
مِـنّت گُـذاشتنی در کــار نَباشد .♚

*************

حـتـی دو شـنـبـه هـا....
تــو نـبـاشـی
بـرای مـن
دلـگـیـریش بـرابـر بـا عـصـر جـمـعـه هـاسـتـ...

**************

⇐ درگــــیریــاے ※ ذهنــــــم

⇐ کـــ↯ــم کـــ↯ــم داره ↓▩↑

⇐ ↲مــسلحــانــه ↳ مـــیشه ツ

*************

♚هــــــر دوے مـــــا
یڪـــــ نفــر را تنـہـا گڐاشـــــتیم ;
اۅل تــــــʘ͜͡ʘــــو مـــــږا
ۅ سپــــــس مـــــ ʘ͜͡ʘــن خ‌ـــــودم ږآ...♚

**************

ﮔﺎﻫـــﯽ …

ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !

************

تقدیر من این است ڪه
با درد بـــسازم
از این دل نامـــرد
دلی مرد بسازم
انگار قرار است که من
داغ دلم را
با گریـــه ی چشمان
خودم
ســــــرد بسازم

*****************

تمامی این متن ها برگرفته از کانال آچار فرانسه میباشد

لینک کانال : acharfran3@