۱

پست های شاخ تیکه دار و سنگین 97

پست جدید

پست های شاخ تیکه دار و سنگین 97

پست های شاخ سنگین 97

پست تیکه دار جدید 97

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

پست های شاخ تیکه دار و سنگین 97

دلم تنگ است براےڪسے

ڪہ نمیشود اورا

خواست ؛

نمیشوداورا داشت ؛فقط

میشود سخت براے

او دلتنگ شد

*********

قُباد:
به جون امیدت قسم بخور که دیگه بهش فکر نمیکنی...
شَهرزاد:
خاطره ها که نِمیمیرَن،میمیرَن؟!

***********

مَــن بَـــرات چـــے بــودم قِـــصِـہ تِــــــڪراری

◈یِڪــے ڪِـہ بــاوَر ڪَــرد خیلـــے دوسِــش دارے

***************

همیشه هم کـــسی کــهـ از هـــمهـ قایــــمت میکــــنه لاشـــی نیســــت
نمــــیخواد کســــی تورو از اون بگــــیره...

************

دونہ دونہ شمردم صدایہ قدماتو

اوجہ خرابیہ حالم ،دیدم خوشیاتو

اگہ میدونستم اینقد برات تلخہ حرفام

خودم میرفتم دست نذارے رو نقطہ ضعفام

**********

حرف هایت بوی دروغ میدهد...

لب هایت طعمِ خیانت...

از نگاهت پیداست

"دارم تنها میشوم!"

***********

کاشـ عکاسـ بودمـ
و عکسـ میـ‌گرفتمـ از خیالمـ
آنجـا کهـ باد
ایستادهـ بـود در موهایتـ...

**********

- خسته شدم
+ از چی؟
- از آنلاین بودنِ الکی
+ چرا الکی آنلاینی خب؟
- منتظرم ایز تایپینگ شه
+ چرا باید ایز تایپینگ شه؟ بین شما که هیچوقت چیزی نبوده...
-باید یه چیزی به وجود بیاد باید از یه جا شروع کنه
+ چرا خودت شروع نمیکنی؟
- من دخترم ... من جنس غرورم فرق داره.اون اگه منو پس بزنه من تمومم -_- ولی اون از چی میترسه؟

**********

زن ڪہ شاعر مے‌شود...
یعنے
یڪ چیزے سر جایش نیست
شاید عشق
شاید زندگے
شاید تو... ‌

*************

ایـــــن روزهـــــا..

کـــــه هـــــوایم را نـــــداری.

خـــــفه نمیـــــشوی بـــــدون مـــــن..??

************

منـ اینجـا منتظرتـ هستمـ
با یکـ استکانـ چایِـ داغـ
طاقتـ منـ کمـ استــ
تا چایـ سرد نشدهـ برگرد
تا قلبمـ هنوز می‌تـپد
دستم را بگیـر...!

***********

گـاهــی نمـی دانــی

از دسـت داده ای ..

یـــا از دسـت رفـــتـه ای...

*************

بـــــــــــه هـــــــــَـــــم ریـخـتـــــَــس ذِهـنـــَـــــــــم
مِـــــــــثِ پـــــــــــآزِل
چـَنـــــــد هـِـــــــزآر تـیـکـــــس ذهـــنــــم

***********

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ⇣
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤــــــــــــــــــــــــــــﺾ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟـــــــــ♡ ـــش ﮐﻪ ﻫﯿﭻ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧــﯿﺴـــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ سراغت را میگیرد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧـــــــــــــــــــــــﺪﺍﺭﺩ!...

*************

#خـَندیــدم
حتئ اگــهـ #تـَلخ...
#بـخشیــدم
حتئ اگــهـ #رفـت...
#جـنـگیـدم
حتئ اگــهـ تـهش میدونسـتم #بـُرد نیستـ بآ من ...

*************

◈از کــسـے تَرسے نَـــــدارم

◈حَــرفـــامــو مـیـزَنــم رُک

◈یہ جـورے حَرف نِمے زَنــم

◈اشتبـــــاه بِگیرَن با جُــــــــک

**************

◈تو دریـــآیۍ و مڹ هَـــمَش فِڪڕِ آبـــــ

◈تو نَـــبآشۍ اقــــیآنوسَم مـــیشہ سَرآبــــــ

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

بــﮧ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے ''عـــّـــّـــّــﮧ؟

شمـآ همــونــے نیستی ڪﮧ هیـچ گوهـ ــ ـے'' نیـســـت؟

یـﮧ امضا میدے؟

**********

چرا میترسم از دستت بدم وقتی تو
ماله من نیستی؟!

************

نبایدمیخوابیدم،،،

اماخوابم برد،،،

حالاهم زمان راازدست دادم،،،

هم تورا

*************

امروز پُتــانسیـِـــل اینــۅ دارَم ڪــــــِه
حـــالَــــم اَز هَمـــــِه بِهــَـــم بُخــــــُــــوره

***********

از جِلــــو رویـــــٰاهـٰام بـٰا سَــــرِ پـٰاییـــــن رَد شُـــــدَم

کــــونِ لــــَق خـوبیـــام از الـٰان بَـــــد شــــــــدَم

************

قصه ما سادع بود...
تو منو نخواستیو نخواستیو بازم نخواستی

***********

از زِنـــــدگے
خَسـتهِ شُـدم اَز تمومِ رنگـاَش
حـاَجے تُـو اِمـروزش مونـدم چهِ بِـرسه به
فَـرداش
مـنٰ هنـوز هَمـونٰ ڪُـوهِ غرورم
کهٰ یع حِسـے ڪـمـہ تُـو تَـمومهِ درداَش

************

یه وقتایی هست انقد دلت واسه یکی تنگ میشه میخوای از مغزت بِکشیش بیرون تو دنیای واقعی بغلش کنیع...

***********

نیستَم اَز این بَچہ سوسولآے بآ ڪلآس➣

در عَوض تو مَعرفت دَرجَم اوטּ بآلاس➢

************

فهمیدن زن سخت نیست

فقط باید...

صدای ضربان قلبش را شنید

که عاشقانه می تپد ،

نه بی دلیل!

***********


چشم های تو
وقت زیادی از خدا گرفت!
اگر آفریده نمی شدی
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل می رسید...

***********

وقـــتــــے تـــو ڪـــنـــارمــــے

هــیـــچـــے غـــیـــر تـــو نـــیـــســتـــ

تـــو دنیــــــامــــ

************

وقـــتــــے تـــو ڪـــنـــارمــــے

هــیـــچـــے غـــیـــر تـــو نـــیـــســتـــ

تـــو دنیــــــامــــ

**********

قِیدِتــو میزَنَمـ

تـ ـا بِفَهمیـ

اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِھ نیستـ

***********

دلم تَنگ شُدِه ...

برای وقتایی ڪِه..!

میتونستم هروقت دلَم خواست ...

باهات حرف بزنم .

*************

چه لذتی داره

وقتی از همه جا بریــــدی و

کـــم آوردی عشقت بیاد زیر پُــستت بنویسه :

"من هنوزمـ میخوامتا

*************

حــــــــــیف که

حــــــــــرفای قشــــــــــنگ ...

فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

************

دو نــــــــــــوع ◁آرومــــــــــــ کَــــــــــــرْدَنْ▷ داریــــــــــم
کِــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنْ جَمــــــــــــــــــــاعَتـــــْ اُسْـــــکُل فَقَطْ ◁آرومــــــــــــ ، کَـــــــــــــرْدَنْ▷ رو خــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــ بَلَدَنْـــــــــــــ
مُلتَفِتی کِــــــــــــــــــــه...

**************

اشکـی کـه بِـه پِلکــ مَـرد مـی آویـزَد

قانـون غُـرور‌ را‌ بـر هَـم میـزَنـد

***********

خوابم میاد،
ولی نمیرم سمت تخت خواب!
اون لعنتی یه تله ست...
توش از خواب خبری نیست...
فقط فکر و خیال که انتظار ادمو میکشه.

**************

اگر دل بستی،

محکم نبند...

او می رود و تو می مانی و

یک گره کور...

***********

ﺍﻳـــﻨﺠﺎﻧِﺐ

ﺩﻳــــﮕﻪ ﻫﻴﭽــﮯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗـــــــﻮ

" ﺯﻧﺪﮔـــــــیم"

ﭼﻮﻥ ﺭﻓــــــــته ﺍﻭﻧﻴـــﮑﻪ

ﺑـــﺶ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ " ﺯﻧﺪﮔــــــــیم"

************

ما که
قسمتمون نشـــــد
ولی میگـــن
خیلی حسِ
قشنگیـــه
به اونیکـــه
دوسش داری برسی...

************

لبانم میان لبانت ....

بغض سالهای تنهایی را ....

فریاد میزند ....

پس بی پروا سیرابم کن ....

از شهد جـــانت ....

سراب احســاســاتـم را .....!!!

پست های شاخ سنگین و تیکه دار 97

♧سیگار رو هم که ترک کردهـ
باشے

♧یه گوشه می شینے و از

♧روزگار می کشے

***********

حــاجــــے

مــــرد بــــاش
ولے

فـــقــط انــدامـــت

مـــردونــــہ نـــبــاشـــہ ...

************

چـه زیبـا گـره خُـــورد

بـخـت مــڹ با تــــو

خُـدایـا گـره اش را ڪور ڪن

ڪه با دست ڪه هـیـچ

با دنـدان هــــم باز نشــــود

**************

تیپامــوڹ همـــه شــــیڪ و
پیـــڪ زنــدگیـــامـــوڹ
هـــمهـ تــخمـــاتیڪ

*************

بعضی وَقتآ طرف مقآبلت
اِنقـدر【مُصَمَم】
⇇ گــــــُــهـ ⇉ میخوره
پیش خودت میگی
نکنه این داره
☜حرف حساب☞ میزنه
من دارم گـــــُـهـ میخورم

*************

♚سَلـــامَتی ایرانسِــــل

کِهـ بهـ آدَم میفَهــمونه:

قَـــبول کَردَن بَعضی ◢پیـــشنهآدهآ◣

فَقَط اَز اِعتِبــــار آدَم کَم مـــیکُنه♚

*************

♚نمے دانے چقدر خستـہ ام

در من زنے
تمام راههاے رسیدن بـہ تو را

یڪ نفس دویدہ است!... ♚

************

♚خُــــمْـــــاٰریْ هـــاٰیَــــمْ راٰ
کـِــــشــــــیـــــدِه اَم...

هَـــــرْ جــــــورْ
مــــیـــخــــواٰهـْـی
تَــــرْکََــــــمْ
کُــــنْ.♚

**************

شـنیده ام

مـوے بلند

دخـتران عاشق را زیباتر میکـند

براے همین است که

مـوهایم را کـوتاه کرده ام

ایـن وصله ها به آغـوش تنهایـی من

نمـی چـسبد...

*************

سلامتی بامراما مشتیا

سلامتی اونایی که معتادن

ولی نه به مواد

به پروفایل عشقشون ...

***********

در سرزمین من

هیچ کس گرسنه نیست

اینجا

همه سیرند

از زندگی...

*************

- یه ساعته داری
یه آهنگو گوش میدی
خسته نمیشی ازش؟!
[ چیزی ازش نمیفهمم !! ]
- یعنی چی ؟!
[ تا به خودم میام تکست اخرشه ]

**************

♚بَخشیدن
زمانے رَنگ و بویِ
بَـخـشـیـدن دارد کـه
مِـنّت گُـذاشتنی در کــار نَباشد .♚

*************

حـتـی دو شـنـبـه هـا....
تــو نـبـاشـی
بـرای مـن
دلـگـیـریش بـرابـر بـا عـصـر جـمـعـه هـاسـتـ...

**************

⇐ درگــــیریــاے ※ ذهنــــــم

⇐ کـــ↯ــم کـــ↯ــم داره ↓▩↑

⇐ ↲مــسلحــانــه ↳ مـــیشه ツ

*************

♚هــــــر دوے مـــــا
یڪـــــ نفــر را تنـہـا گڐاشـــــتیم ;
اۅل تــــــʘ͜͡ʘــــو مـــــږا
ۅ سپــــــس مـــــ ʘ͜͡ʘــن خ‌ـــــودم ږآ...♚

**************

ﮔﺎﻫـــﯽ …

ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !

************

تقدیر من این است ڪه
با درد بـــسازم
از این دل نامـــرد
دلی مرد بسازم
انگار قرار است که من
داغ دلم را
با گریـــه ی چشمان
خودم
ســــــرد بسازم

*****************

تمامی این متن ها برگرفته از کانال آچار فرانسه میباشد

لینک کانال : acharfran3@

 


نظرات (۱)

  1. ساندویچ پانل

    در زمینه ای که فعالیت می کنید جزء بهترین سایت ها هستید موفق باشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">