۰

طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

بازاریابی شبکه ای

طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

تعاریف


۱-قیمت مصرف کننده: قیمت مندرج در فروشگاه بادران (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) میباشد . قیمت دریافتی از خریدار نهایی باید قیمت مصرف کننده + مالیات بر ارزش افزوده باشد.

۲-سود خرده فروشی: سود حاصل از فروش کالا که هر مشاور بابت خرید کالا از شرکت و فروش آن به مصرف کننده نهایی کسب می کند.

۳-گروه زیر مجموعه: مشاوران دیگری که یک مشاور معرفی می کند و تحت حمایت و سرپرستی وی قرارمی گیرند و اقدام به فروش محصولات شرکت می نماید.

۴-مشاور حامی: هر مشاور که مشاور جدیدی را به همکاری دعوت میکند و او را در زیر مجموعه خود قرار میدهد نقش مشاور حامی یا اسپانسر مشاور جدید را خواهد داشت ومسئولیت حمایت و آموزش مشاور جدید به عهده وی می باشد.

۵-گروه فروش مستقل : هرگاه یک مشاور و زیر مجموعه هایش به مجموع فروش ماهانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برسند (با احتساب امتیاز کالا) گروه فروش مستقل تشکیل می دهند.

۶-گروه فروش شخصی: به تمام فروش گروه زیر مجموعه یک مشاور بعلاوه فروش خود مشاور به غیر از فروش گروه های مستقل مشاور،گفته می شود.

۷-مشاور واجد صلاحیت : هر مشاور برای اینکه بتواند از فروش زیر مجموعه خود در آمد کسب کند می بایست حداقل ۱۰۰۰۰۰ تومان خرید و یا فروش شخصی در هر ماه شمسی (با احتساب امتیاز کالا) داشته باشد.

نکته: این مورد به منظور رعایت موازین قانونی و شرعی و اطمینان از فعال بودن یک مشاور و گسترش خرده فروشی کالا و تلاش مشاور برای کسب درآمد می باشد .

۸-پورسانت: به کارمزد پرداختی به هر مشاور بابت تلاش وی در جهت فروش محصولات شرکت گفته می شود.

۹- پاداش: به جوایز و مشوق هایی که شرکت برای افزایش حجم فروش طبق طرح تجاری خود به مشاوران پرداخت می کند گفته می شود.

نکته مهم اول : مشاور کالا را از شرکت بصورت عمده خریداری میکند و به صورت خرده فروشی می فروشد و یا شخصا مصرف می نماید.

نکته مهم دوم : مدت زمان قرارداد با یک بازاریاب مطابق با دستورالعمل کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای یکسال می باشد که در صورت رعایت مفاد قرارداد و عدم وجود منع قانونی توسط مراجع ذیصلاح قابل تمدید می باشد.

نکته مهم سوم : در صورتیکه بازاریابی سه ماه متوالی واجد صلاحیت پرداخت پورسانت نگردد. میز کارش کلاً حذف و از لیست بازاریابان شرکت حذف می شود .

بطور خلاصه طرح درآمدی شرکت بادران مشتمل بر بخش های زیر می باشد:

 

عنوان کلی

عنوان طرح پرداخت

میزان پرداختی

۱- پورسانت ها

۱- پورسانت خرده فروشی محصولات (فروش مستقیم)

۱۰-۲۰ %

۲- پاداشها

۲- پاداش خرده فروشان برتر

۱ %

۳- پاداش جداشونده برای گروه های مستقل

۱۱ %

۴- پاداش باشگاه بادران

۱۳-۲۳ %

۵- پاداش راهبردی (مشارکت)

۰٫۷۵-۳ %

جمع پاداش و پورسانت پرداختی

۵۸ %

 

توجه: درصد های فوق براساس قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد.

 طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران


امتیاز کالایی


– کالاهای ارائه شده در شرکت دارای امتیاز می باشد که بر اساس آن درصد پورسانت و پاداش پرداختی به بازاریابان مشخص می گردد.

مبنای امتیاز در محاسبات امتیاز کالایی عدد یک بوده که جمع پورسانت و پاداش پرداختی در این حالت برای آن کالا معادل ۵۸ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد.

مثال۱) کالای x دارای امتیاز  ۱ میباشد که براساس آن جمع پورسانت و پاداش پرداختی معادل ۵۸ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد .
مثال۲) کالای Y دارای امتیاز  ۰٫۷۵ میباشد که براساس آن جمع پورسانت و پاداش پرداختی معادل ۴۳٫۵ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد .
مثال۳) کالای Z دارای امتیاز  ۱٫۴ میباشد که براساس آن جمع پورسانت و پاداش پرداختی معادل ۸۱٫۲ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد .
مثال۴) کالای W دارای امتیاز  ۰٫۲ میباشد که براساس آن جمع پورسانت و پاداش پرداختی معادل ۱۱٫۶ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد .
مثال۵) کالای K دارای ۰٫۵ امتیاز میباشد که براساس آن جمع پورسانت و پاداش پرداختی معادل ۲۹ درصد قیمت مصرف کننده کالا می باشد .

نکته : امتیاز کالاهای شرکت بین ۰٫۲ تا ۱٫۴ می باشد به عبارتی کالاهای شرکت در حال حاضر بین ۱۱٫۶ الی ۸۱٫۲ درصد پورسانت و پاداش پرداخت می کند.


مشروح طرح درآمدی بادران


امتیاز کالاهای این شرکت بین ۰٫۲تا ۱٫۴ می باشد که جمع پورسانت و پاداش پرداختی آن معادل ۱۱٫۶ الی ۸۱٫۲  درصد قیمت مصرف کننده کالا پس از اعمال امتیاز کالا ها می باشد . با توجه به اینکه قیمت کالاهای قابل عرضه باید متعادل و طبق عرف بازار باشد اکثر کالاهای این شرکت دارای امتیاز یک می باشند .

کل پورسانت و پاداش شرکت بادران در ۵ پلن به صورت هیبرید طراحی گردیده که نحوه تقسیم آن به شرح زیر می باشد :

۱- پورسانت خرده فروشی : معادل ۱۰% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد که این میزان تا ۲۰% با شش شرط متفاوت قابل افزایش می باشد.

۲- پاداش خرده فروشان برتر : معادل ۱% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد که بین خرده فروشان برتر هر ماه تقسیم می شود.

۳- پاداش جدا شونده برای گروههای مستقل  :  معادل ۱۱ % قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد.

۴- پاداش باشگاه بادران : معادل ۱۳% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا برای کلیه افراد می باشد به این پلن دو استخر ۴ و  ۶ درصد برای بازاریابان جدیدتر و با فروشهای کمتر به شرح پیوست اضافه می شود.

۵- پاداش راهبردی (مشارکت) : معادل ۰٫۷۵% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا است که تا ۳% قابل افزایش میباشد.

نکته اول: ساختار اصلی پلن شرکت بادران بر مبنای طرح باز پرداخت پلکانی و مشارکتی می باشد ولی به منظور حمایت بیشتر از بازاریابان و توزیع درصد بیشتر از سود شرکت در بین بازاریابان پرتلاش و با انگیزه ، پاداش های حجمی دیگری به طرح افزوده شده است .
نکته دوم: کل پورسانت ها و پاداش های در نظر گرفته شده بر اساس قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز هر کالا در نظر گرفته شده است .


پورسانت خرده فروشیحداکثر در این پلن۲۰% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا به بازاریابی که کالا را بفروش می رساند در پایان هر ماه با توجه به جمع حجم فروش پایان ماه پرداخت میشود.

چنانچه جمع فروش پایان هر ماه پس اعمال امتیاز کالا کمتر از ۱۵۰ هزار تومان باشد ۱۰% و اگر در پایان ماه جمع فروش شخصی بازاریابی بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان باشد ۱۲% و بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان ۱۴% و بین ۶۰۰ الی ۱٫۲ میلیون تومان ۱۶% و بین ۱٫۲ الی ۲ میلیون تومان ۱۸% و برای فروشهای بیش از دو میلیون تومان ۲۰ % پرداخت می شود .

مثال) بازاریابی کالایی ۱ امتیازی را با قیمت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان را از شرکت خریداری کرده و به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان به مصرف کننده میفروشد. پورسانت دریافتی وی به شرح زیر خواهد بود:

۱,۰۰۰,۰۰۰*۱=۱,۰۰۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰*۱۶%=۱۶۰,۰۰۰


پاداش برترین خرده فروشانیک درصد از فروش شرکت بصورت مساوی به حداقل صد نفر اولی که بیشترین فروش شخصی را در هر ماه داشته باشند تعلق می گیرد.
۱ – این پاداش برای افرادیکه از تاریخ ثبت نامشان بیش از ۶۰ روز گذشته باشد محاسبه خواهد شد.
۲ – سقف این پاداش برای هر نفر پنج میلیون ریال می باشد و در صورت وجود فروش بیشتر تا صفر شدن یک درصد به نفرات مازاد بر صد نفر پرداخت انجام خواهد شد.

توضیحات : برای دریافت این پاداش کافیست که در زمان انجام محاسبات ، ۶۰ روز از ثبت نام شخص گذشته باشد ، در این صورت کل فروش شخصی ماهانه وی در آن ماه ، در محاسبه پورسانت برترین خرده فروشان در نظر گرفته خواهد شد.


پاداش جدا شونده


طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران طرح و پلن در آمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

در این پلن ، مبلغ کل پرداختی معادل ۱۱% قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد .

زمانی که هر کدام از اعضا زیر مجموعه یک بازاریاب تبدیل به یک گروه فروش مستقل شوند ، بازاریاب حامی او از پاداش جدا شونده مطابق با جدول شماره یک برخوردار خواهد شد

شرایط برخورداری:

۱- حداقل فروش در گروه شخصی شما ماهانه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان (با احتساب امتیاز کالا)  باشد .

۲- حداقل فروش شخصی شما در همان ماه یکصد هزار تومان (با احتساب امتیاز کالا) باشد .

۳- جهت برخورداری از پاداش از سطح ۶به بالا ، علاوه بر شرایط گفته شده در بالا باید حداقل دو دست ۱۰ میلیون تومانی داشته باشید.

۴- برای برخورداری از پاداش از سطح ۱۰ شرط اول از ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

شرکت به منظور دستیابی آسان تر شما به این پاداش مزایایی به شرح زیر را در نظر گرفته است:

مزیت اول : چنانچه بازاریابی حداکثر در مدت ۳ ماه از شروع فعالیت خود واجد شرایط برخورداری از این پلن گردد حداقل فروش ماهانه در گروه شخصی او ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان (با احتساب امتیاز کالا) در نظر گرفته خواهد شد.

مزیت دوم: چنانچه بازاریابی با آموزش وحمایت از بازاریابان مستقیم خود موفق به ایجاد ۲ گروه مستقل در سطح اول خود گردد شرط حداقل فروش ماهانه در گروه شخصی برای وی در نظر گرفته نخواهد شد

نکته ۱ : در صورت تکرار افراد جدا شونده (گروه های مستقل ) در یک شاخه ، پرداخت پاداش جدا شونده ازمحل فروش گروه های شخصی افراد واجد شرایط به یک شاخه محدود می گردد.

نکته ۲ : این پاداش در هر ماه شمسی براساس میزان فروش هر بازاریاب و زیر مجموعه هایش در پایان همان ماه محاسبه و پرداخت می گردد و میزان فروش هر ماه به ماه بعد منتقل نمی شود

 

پاداش از هر گروه مستقل

سطح

۱ %

۱

۱ %

۲

۱ %

۳

۱ %

۴

۱ %

۵

۱ %

۶

۱.۲۵ %

۷

۱.۲۵ %

۸

۱.۲۵ %

۹

۱.۲۵ %

۱۰

 

به مثالی که در ادامه آمده توجه کنید:

در این مثال درآمد مشاور A را بر اساس پاداش جداشونده محاسبه می کنیم.

 

شرایط برخورداری

نوع گروه

مجموع فروش گروه شخصی

فروش شخصی

مشاور

برخودار

مستقل

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

A

غیر برخوردار

مستقل

۲۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

B

غیر برخوردار

شخصی

۹,۰۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

C

غیر برخودار

شخصی

۳,۷۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

D

برخودار

مستقل

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

E

غیر برخودار

شخصی

۷۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

F

غیر برخوردار

مستقل

۱۰,۶۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

G

غیر برخودار

شخصی

۴,۸۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

H

غیر برخوردار

شخصی

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

I

غیر برخودار

شخصی

۶,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

J

 

قیمت ها براساس قیمت مصرف کننده و به تومان می باشد

میزان درآمد مشاور A براساس پاداش جدا شونده

الف- جمع فروش هایی که در لایه اول پاداش جدا شونده برای مشاور A محاسبه می شود: (فروش های گروه شخصی B و E در اینجا برایش محاسبه میشود)

۲۰۰,۰۰۰ + ۱۴,۰۰ ۰,۰۰۰ = ۱۴,۲۰۰,۰۰۰

ب- محاسبه پاداش جدا شونده در لایه اول مشاور A :

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ * ۱ = ۱۴۲,۵۰۰

ج- محاسبه پاداش جدا شونده در لایه دوم مشاور A (بازاریاب G) :

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ * ۱ = ۱۰۶,۰۰۰

د- جمع پاداش جدا شونده در خصوص مشاور A :

۱۴۲,۵۰۰ + ۱۰۶,۰۰۰ = ۲۴۸,۵۰۰


پاداش باشگاه بادرانبه منظور ایجاد همدلی و مشارکت هر چه بیشتر بین مشاوران پاداش باشگاه بادران در نظر گرفته شده که در آن پاداش پرداختی ۲۳% از قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد.

در این پلن سه استخر وجود دارد .

۱- استخر شماره یک (استخر عمومی ) پاداش پرداختی معادل ۱۳ % از قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد. این استخر برای کلیه افرادی است که جمع فروش پس از اعمال امتیاز کالا حداقل دارای دو کانال ۵۰۰ هزار تومانی باشد خواهد بود.
۲- استخر شماره دو( بدنه و کف ) پاداش پرداختی معادل ۴ % از قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد  این استخر برای افرادی است که در دو کانال امتیازشان کمتر از  ۴۰۰ هزار امتیاز و یا در سه کانال امتیازشان کمتر از ۸۵۰ هزار باشد و یا در چهارکانال امتیازشان کمتر از ۱٫۴۰۰ هزار باشد و یا در پنج کانال امتیازشان کمتر از  ۲٫۰۵۰ هزار  باشد.  ( توضیح اینکه افرادی که از پاداش استخر شماره دو استفاده می کنند پاداش استخر یک را نیز دریافت می کنند )
۳- استخر شماره سه (کف ) پاداش پرداختی معادل ۶ % از قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا می باشد. این استخر برای افرادی است که در دو کانال امتیازشان کمتر از ۴۰ هزار باشد و یا در سه کانال امتیازشان کمتر از ۸۵ هزار باشد و یا در چهارکانال امتیازشان کمتر از ۱۴۰ هزار باشد و یا در پنج کانال امتیازشان کمتر از ۲۰۵ هزار باشد. ( این افراد از پاداش هر سه استخر استفاده می کنند )

نکته : منظور از شاخه در عبارات فوق ، همان Leg می باشد که با کانال متفاوت است.

نحوه محاسبه پاداش باشگاه بادران به چهار روش زیر می باشد:

۱- روش برنز – دو کانال فروش : در صورت انتخاب این روش جمع امتیازات دو کانال پس از اعمال فرمول مربوطه بعنوان جمع نهایی امتیاز شما بدست می آید .حداقل فروش در هر کانال ۵۰۰ هزار تومان است و سقف پرداخت پاداش در این روش ۱۰ میلیون تومان می باشد .

۲-  روش نقره – سه کانال فروش  : در صورت انتخاب این روش جمع امتیازات سه کانال پس از اعمال فرمول مربوطه بعنوان جمع نهایی امتیاز شما بدست می آید .حداقل فروش در هر کانال ۳ میلیون تومان است و سقف پرداخت پاداش در این روش ۵۰ میلیون تومان می باشد .

۳-  روش طلا – چهار کانال فروش : اگر شما روش چهار کاناله را انتخاب نمایید جمع امتیازات چهارکانال پس از اعمال فرمول مربوطه بعنوان جمع نهایی امتیاز شما بدست می آید .حداقل فروش در هر کانال ۶ میلیون تومان است و سقف پرداخت پاداش در این روش ۱۰۰ میلیون تومان می باشد .

۴-  روش الماس – پنج کانال فروش  : در صورت انتخاب این روش جمع امتیازات پنج کانال پس از اعمال فرمول مربوطه بعنوان جمع نهایی امتیاز شما بدست می آید .حداقل فروش در هر کانال ۱۲ میلیون تومان است و سقف پرداخت پاداش در این روش ۲۰۰ میلیون تومان می باشد .

نکات قابل توجه در این پاداش :

۱- جمع فروش شخصی شما بعنوان فروش یک نفر برای شما محسوب می شود و می تواند به تنهایی و یا با فروش یک یا چند مشاور مستقیم در یک کانال محاسبه گردد.

۲- شما می توانید تا ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد بعد از پایان آخرین روز هر ماه شمسی اقدام به انتقال میزان فروش همان ماه خود یا مشاوران مستقیم تان با تمام فروش افراد زیر مجموعه آنها را به کانال دلخواه خود نماید .

۳– PV محاسبه شده برای شما در هر کانال براساس ۵ برابر ضعیف ترین کانال برای دو کانال ، ۷ برابر برای سه کانال ، ۸ برابر برای چهار کانال و ۹ برابر برای پنج کانال ، محاسبه می گردد و مازاد بر آن قابل محاسبه نمی باشد.

۴- چنانچه میزان فروش مشاوران مستقیم شما به حدی برسد که پنج نفر از آنان و یا زیر مجموعه های آنان( هر یک در یک کانال ) به سقف دریافت پاداش این پلن در روش پنج کاناله برسند، سقف دریافت پاداش برای شما حذف می شود.

نحوه نهایی محاسبه پاداش باشگاه بادران

برای هر استخر در پایان هر ماه pv هر فرد محاسبه می گردد و pv کلیه واجدین شرایط جمع می گردد.

برای واجدین شرایط هر یک از استخر ها کل فروش شرکت بر مبنای قیمت مصرف کننده پس از اعمال امتیاز کالا محاسبه و مبلغ بدست آمده تقسیم بر جمع pv کلیه بازاریابان می شود و بر این اساس ارزش ریالی به ازاء هر pv در آن ماه بدست می آید . برای پرداخت پاداش هر بازاریاب pv وی در ارزش ریالی هر pv در آن ماه ضرب شده و مبلغ پرداختی پاداش آن بازاریاب در آن ماه بدست می آید . مشاورانی که مشمول دریافت پاداش از بیش از یک استخر میشوند ، پاداش مربوط به هر یک از استخر ها با هم جمع شده و برای ایشان منظور خواهد شد.

شرایط برخورداری:

۱- حداقل فروش در هر کانال در روش برنز ۵۰۰ هزار تومان، در روش نقره سه میلیون تومان ، در روش طلا شش میلیون تومان ، در روش الماس دوازده میلیون تومان می باشد

۲- داشتن حداقل فروش شخصی ۱۰۰.۰۰۰ تومان در همان ماه


پاداش راهبردی (مشارکت)شرکت بادران به منظور قدرانی از تلاش راهبران اصلی خود که با مشارکت در فروش محصولات و همچنین حمایت و مدیریت سازمان فروش شرکت نقش موثری در افزایش حجم کلی فروش شرکت داشته اند ،‌آنان را در ۳% از کل فروش شرکت پس از اعمال امتیاز هر کالا طبق جدول زیر در ۴ سطح مشارکت خواهد داد .

 

سطح یک مشارکت برای مدیران یک ستاره – ۰٫۷۵% از کل فروش شرکت

داشتن سه کانال که هیچ کانالی نباید از ۱۰میلیون تومان کمتر فروش داشته باشد و جمع کل فروش سه کانال از ۵۰ میلیون تومان کمتر نباشد

سطح دو مشارکت برای مدیران دو ستاره – ۰٫۷۵% از کل فروش شرکت

داشتن سه کانال که هیچ کانالی نباید از ۵۰ میلیون تومان کمتر فروش داشته باشد و جمع کل فروش سه کانال از ۲۰۰ میلیون تومان کمتر نباشد

سطح سه مشارکت برای مدیران سه ستاره – ۰٫۷۵% از کل فروش شرکت

داشتن چهار کانال که هیچ کانالی نباید از ۸۰ میلیون تومان کمتر فروش داشته باشد و جمع کل فروش چهار کانال از ۵۰۰ میلیون تومان کمتر نباشد

سطح چهار مشارکت برای مدیران چهار ستاره – ۰٫۷۵% از کل فروش شرکت

داشتن چهارکانال که هیچ کانالی نباید از ۳۰۰ میلیون تومان کمتر فروش داشته باشد و جمع کل فروش چهار کانال از ۲ میلیارد تومان کمتر نباشد

 

نکات قابل توجه :

۱- مفهوم کانال در این پلن عینا همان توضیحات گفته شده در پلن پاداش باشگاه بادران است و نکات اول الی چهارم آن عینا در این پلن رعایت می گردد .

۲- در صورتی که شما واجد شرایط دریافت سطح بالاتری از مشارکت شوید همزمان سطح یا سطوح قبلی مشارکت را نیز دریافت می کنید .

۳- هر یک از سطوح مشارکت از مدیران یک ستاره تا مدیران چهار ستاره ۰٫۷۵ % از کل فروش شرکت پس از اعمال امتیاز کالا را شامل می شود که عدد بدست آمده در هر ماه در تعداد افراد واجد شرایط در آن سطح مشارکت تقسیم و مبلغ پاداش هر فرد محاسبه می شود..

۴- مبنای رسیدن به هر یک از سطوح این پاداش در این پلن میزان فروش شما و کل افراد زیر مجموعه تان از تاریخ ثبت نام می باشد . اما مبلغ پاداش پرداختی هر سطح از مشارکت بر مبنای (۰٫۷۵ درصد) کل فروش شرکت در همان ماه خواهد بود .

شرایط برخورداری

۱- حداقل فروش شخصی ماهانه ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

۲- در سطح یک مشارکت در هر ماه حداقل ۲ میلیون تومان و سطح دو مشارکت در هر ماه حداقل پنج میلیون تومان فروش در زیر مجموعه افراد باید وجود داشته باشد.

امیدواریم طرح درآمدی قدرتمند و متفاوت بادران شما مشاور گرامی را در دستیابی به اهداف و آرزوهایتان یاری نموده و در کنار هم با تلاش و اشتیاق به سوی آرمان بادران یعنی تحقق آرزوها گام برداریم و همواره به خاطر داشته باشید که :

امروز کار متفاوتی انجام دهید تا فردا زندگی متفاوتی داشته باشید


نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">