تاریخ و زمان دقیق بازی نیمه نهایی جام جهانی 2018

تاریخ و زمان دقیق نیمه نهایی جام جهانی 2018

زمان دقیق بازی نیمه نهایی جام جهانی 2018

 تاریخ و زمان دقیق شروع و پایان جام جهانی روسیه 2018


دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، 10 جولای 2018 (19 تیرماه 97) برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 22:30
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیرماه 97) برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 22:30

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، 14 جولای 2018 (23 تیرماه 97) بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 18:30