باردار شدن دختر 13 ساله توسط داماد خانواده


خدا لعنتش کنه...

کامنت بزار و هرچی دوس داری بگو...نکیسا که یک ماما هست نوشته:


یه ماجرایی تو زایشگاه اتفاق افتاد که چند روزه که همه ی مارو درگیر کرده و اون مربوط میشه به یه فاجعه که


 چند روز پیش اتفاق افتاد


روز اول: