۰

پست متن تکست سنگین اس ام اس جدید تیکه دار معنی دار طعنه دار دردناک 94 2016

پست جدیدﺑﻌضے ﺁﺩﻡﻫﺎ...
ﻧﺎﺧﻮاستہ...
ﻫﻤﯿﺸـــہ متهم ﺍﻧﺪ ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳڪوﺗﺸﺎڹ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺸﺎڹ ...
ﮔﺬﺷﺘﺸﺎڹ ...
بے ڪینہ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎڹ ...
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎڹ ...
ﮔﻮیے ﺟـــــﺎڹ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍے ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺴﺘڹ ...
ﻭ ﺍﺯ همہ ﺑﺪﺗﺮ ﺍینڪہ ...
ﺧﻮﺑے ﻫﺎﯾـــﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ مے ﺷﻮﺩ...!!!

هوای قلب من امشب...

 هوای سرد تنهاییست...
 
دل من یاد تو افتاد...

 چقدر جای دلت خالیست...
 
حضورت گر کنارم نیست...
 
نگاهت گر به سویم نیست...

 ولی جای قدمهایت هنوزم...

 در دلم باقیست...

☜اَخــلاقَـم اینطــوریــه☞✔️

                تــا جایــی بـاهـات راه 👟 مــیام ✔️
 
✔️کــِه بــاهـام روراســت بــاشـی✔️ 

            ✔️اگــه نـَباشــی اِدامــِه مـَسیـرو✔️ 

✔️از روت رَد مــیـشَـم.....👢✔️

                ⇜شــــَــک نــــــَکُن...⇝🔚

آنچه ویرانمان می کند
روزگار نیست..
حوصله های کوچک
و خاطرات ماندگار است...

برسایه ی این قامت بلند 
بر دیوار دست می کشم

تورا که کم می آورم
پهلو به عشق میزنم

آدمیزاد است دیگر
توان سینه به سینه ایستادن با معشوقش نباشد...
شانه به شانه می رود
خوشحال کسی نیست
که دغدغه ندارد
و همه چیز بر وفق مراد اوست

خوشحال کسی است که
توانایی رویارویی با مشکلات
و دشواریها را در خود بالا برده
و در همه حال تحقق هدف را تجسم
و از شکر داشته هایش لذت می برد.انشایم که تمام شد
معلم با خط کش چوبی اش زد پشتِ دستم
و گفت جمله هایت زیباست ...
گفتم اجازه آقا ...
پس چرا میزنید؟؟؟
نگاهم کرد ...
پوزخندِ تلخی زدو گفت:
میزنم تا همیشه یادت بماند
خوب نوشتن و زیبا فکر کردن در این دنیا
تاوان دارد!

             "احمد شاملو"
✘ێـــــۿ آڈمــِ مـعـمــۆڶیـــمـــ ۈ بـــــے ځــــــآڜێــــــۿ✘
✘ڪـــۿ ڊٶړمــ مثڸِ څــێڷــــېٲ پــــڑ ٲز ۯفیڨــــٲے لٱڜېـــۿ✘
⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩
    
  ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟⌛️ 

↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره            بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩
                     اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨

✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے ♨️ انـــــــرژے ♨️ داشـــــــــت.∝∝
✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧


✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم ♛مـــــَــــــــــن♛ هَنــــــــــوزم ✔️هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم✔️
    
        •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○•

پـــــــَـــــــــس⇩⇦
                   ↻  بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیــــــــــــــــــــــم ↻➣➣➣➣

ﺁﻧﮑـــــــــﺲ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨـــــﯿﺴﺖﺑﮕـــــــــــﺬﺍﺭ ﺑﺮﻭﺩ
ﺍﻟﺘـــــــــــــﻤﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﻧﮑﻦ
ﺑﻮﺩﻧــــــــﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺒــــــﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧــــــﺞ ﺩﺍﺭﺩ!!!

➣ """ ﻣﺤـــــــﺎﻝ ↯↯
 ﺍﺳـــــــــﺖ↯↯
 بـﺒﺨـﺸــم↯↯
ﮐســـــے↯↯
 ﺭﺍ ﮐـــــہ↯↯ ...
ﻭﺳـــــﻂ ↯↯
 ﺧﻨـــﺪﻩ ﻫﺎﯾـﻢ,
 """""""""""
↯↯ﻭﻗﺘـــے ♡ ﺑﯿـــﺎﺩﺵ↯↯
➣ """ ﻣے ﺍﻓﺘــﻢ""""➣
 ــــــــــ
↯"ﮔﺮﯾــہ ﺍﻡ ♡ﻣے ﮕﯿﺮﺩ"↯

⇦خــیابون یــڪ طــرفـہ هم ⇨

♚ڪـہ بـــاشه ...♚

✘باز چَــپُ و راسـتَمُ مےپام ...!!! ✘

چون هم از دوســت

هم از دشــــــمن خوردمـ...!!

.ﺧـــــــﺪﺍﯾــــــــــــﺎ . . .
ﺻﺒﺮﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﺩﻡ ﻧﻤـــﯽ ﺧــــــﻮﺍﻧـــــﺩ
ﺻـــﺒـــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﻤــــــﺎﻡ ﺷـــــﺪ
ﺍﻣــــــــــﺎ
ﺩﺭﺩﻡ ﻫﻤﭽـــــﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﯿﺴــﺘـــــــــ . . .
🐾تـازه فهمیـدم
چـرا پشـت سـر مـُـــرده هـا آب نمـی ریـزنـد …
چــون ایـن دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ارزش بـرگشتـن نـدارد …!!!
 از↲ ادعــــاے↱ بـعــضـیــا 
✘⇣ کــــم ⇣✘ کـنــــه 󾫺➠➟
بــــه قیــافــــشـــــون . . . 
✧⇪ اضــافـــه ⇪✧ کــنــــه ツ

✍ مـــــَن خِیـــــْلے وقتـــــه ✘
           
                ــڪِـــــه  نـــــَدیـدَم ✘
         
                     ڪِـــــسی  نـِگـــــرانَم ْ بـاشـــــه ✘
                
                                       ــعــادَتْ ــڪــردم ✘ 
                   
                                                  بـــــه مـــــُهِم نبـــــۅدَن  ↻

⇜ حــــاجــــے
⇜ مـا صــب کــہ
⇜ بیـدار مـــے شــیــم
⇜ تـا شــــب
⇜ دنبـال زندگـیـــو 
⇜ تلاشــیـــم
⇜ تـــو چــــے ... هــہ
⇜ بیـس چـارے
⇜ تـو مـجــازے پلاســـے
⇜ مــیـگـــے
⇜ این یکــــے نشد
⇜ بــا اون یکــــے دیگــہ
⇜ مــے لاســــے
ﺳــٓــﻼﻣـــٓٓـــﺘــــﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــِــﻪ ﻭﺍﺳــِـــﻪ ﺩﯾــــﺪٓﻧـــٓــﻢ ﺑﺎﯾـــــــٓـــﺪ ﺟـــــﺎﺩﻩ قبرستــــِــــون
ﺭﻭ طـــی کنـــی رفــیـق😭 ✘
دیــــــــوص هــــــــے میپـــــَــــره بــــــآ اینـــــــو اَون میگـــــﮧ خـــُـــب چیــــــــــﮧ مـــَــــــن ورُوجـَڪـــَـــــــم
نـــَـــــﮧ عزیـــــــــزَم شُمـــــــــآ هـــــــــے رُو جـَڪـــــــــــــــــــے
ههـــــــــــــــــ
هــَــــــــــر رآهــــــــــــــے ڪــــــــــــــــہ مـیــــــــــــــــرَم تـَهــــــش بـُـــــــــــن بـَسـتـــــــــــہ
مـِثــــــــــہ آدَمـــــــــــے اَم ڪــــــــــہ بــــــہ خـــــــــودِش ✘بـُمــــــب✘ بـَسـتــــــــــــہ


نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">