زمان دقیق انتخابات مجلس 98

تاریخ دقیق انتخابات مجلس 98


تاریخ و زمان دقیق انتخابات مجلس 98


انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ برگزار خواهد شد


انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور در اسفند 1398 و اردیبهشت 1399 برگزار خواهد شد