جدیدترین متن های کوتاه و شاخ برای بیو تلگرام

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

جمله شاخ و جدید برای بیو تلگرام

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

جدیدترین متن های کوتاه و شاخ برای بیو تلگرام

متاسفانه چیزی ک داره این روزا ب بدترین شکل میگذره جوونیمه

*********** A4-Fran3 ***********
سه زن دردنیازیباترینن.اول مادرم، دوم سایه اش، سوم:انعکاس تصویرش دراینه

*********** A4-Fran3 ***********
ادما ها چقدر درمقابل کسی که دوستشون دارم ضعیفن

*********** A4-Fran3 ***********
برحذرباشیدازستم کردن برکسی که جزخدا کسی ندارد

*********** A4-Fran3 ***********
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوهی نبرند

*********** A4-Fran3 ***********
دلگیرم و با هیچکسم میل سخن نیست

*********** A4-Fran3 ***********
تنهایی بهترازگدایی محبت هست

****************

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

عکس نوشته جدید سنگین رفاقت هم مثل سبیل به بعضیا نمیاد

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه تو ام میرسه

*********** A4-Fran3 ***********
شهید عشق حسین ام کفن نمی خواهم . سرم به نیزه بلند است تن نمی خواهم

*********** A4-Fran3 ***********
چه خوشبختند آنانی که به پای هم پیر میشود نه به دست هم

*********** A4-Fran3 ***********
مایی و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

*********** A4-Fran3 ***********
معمولا از دروغی ک خوشم میاد باورش میکنم!!!!!

*********** A4-Fran3 ***********

ازدختری ک دوسش داریدفاصله نگیریداگه سردبشه خودتونوآتیشم بزنیدگرم نمیشه

*********** A4-Fran3 ***********
آنچه هرگز شرح نتوان کرد یعنی حال من …

*********** A4-Fran3 ***********
مثل دریا باش …اشغالا رو پس بزن.!!!

**************

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

عکس نوشته جدید رفیق اگه از آهنگ هم بودی تا حالا زنگ زده بودی

هیچ وقت هیچ کس تو نخواست دختره ی احمق

*********** A4-Fran3 ***********
پسری که درد داشت خیلی حرف داشت

*********** A4-Fran3 ***********
انقدر خوب باش که بزرگترین تنبیهت برا دیگران گرفتن خودت از اونا باشه

*********** A4-Fran3 ***********
خدایا ؛ادمو واسه دوروغایی که به خودشم میگه مجازات میکنی

*********** A4-Fran3 ***********
فکر کردن کار مشکلی است برای همین ، بیشتر مردم قضاوت می کنند

*********** A4-Fran3 ***********
کاش دنیایکبار هم ک شده ب ما میباخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری

*********** A4-Fran3 ***********

یادکردن دوست”جرم”نیست،تو یادکن…اگر” محکوم”شدی”حبسش”با من….!

*********** A4-Fran3 ***********

در نظربازی ما بی خبران حیرانند

**********

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

عکس نوشته های جدید پروفایل برای رفاقتی سنگین

اون که برات کف میکنه دلستره نه من

*********** A4-Fran3 ***********
اونقدر بی حوصله ام که فرمایش همه متینه

*********** A4-Fran3 ***********
خدایاپریشانم چه میخواهی تو از جانم مرا بی آنکه خودخواهم اسیرزندگی کردی

*********** A4-Fran3 ***********
«خدایا» به امید خودت….نه بنده های بی خودت

*********** A4-Fran3 ***********
اگرچه عشق وطن می کشد مرا اما، خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه منست…

*********** A4-Fran3 ***********
تو دورم زدی من نگران بودم سر گیجه نگیری ??

*********** A4-Fran3 ***********
گاهی مرگ بهتر اززندگی بیهوده اس

*********** A4-Fran3 ***********
آدم خوبى باش اما وقتت رو تلف نکن که بخواى اینو به همه ثابت کنى

*********** A4-Fran3 ***********

آرزو میکنم یه روز بزرگ بشین واسه هرکی کوچیکتون کرد ……

*********** A4-Fran3 ***********

خدایا یارانه را از ما بگیر ولی یار را نه

*********** A4-Fran3 ***********

ھرکے بھ ھرچے رسیدتقدیر خودشھ نھ تقصےرخداوند

*********** A4-Fran3 ***********

لعنت به دردی که با هیچی نمیشه دودش کرد

*********** A4-Fran3 ***********

خدایا من کسی که فک میکنی نیستم…

*********** A4-Fran3 ***********

کسی که برای نگه داشتنت هیچ کاری نمیکنه، منتظر رفتنته ، منتظرش نذار

*********** A4-Fran3 ***********

از خندیدن بدم نمیاد ولی دیگه هیچی برام خنده دار نیست

*********** A4-Fran3 ***********

هردومون روشن کردیم تورنگ موهاتومن سیگار بعدی

*********** A4-Fran3 ***********

اره لاشی بودن از عشق اول درست میشه خدااااااا چرااااااااا

*********** A4-Fran3 ***********

خانه قوم پرستان و تعصب گران ویران باد

*********** A4-Fran3 ***********

آرامش یعنی:داشتن من والا انگار ژلوفنم

*********** A4-Fran3 ***********

کفش هم اگر تنگ باشد،زخمی میکند،وای به حال روزی که دل،تنگ باشد

*********** A4-Fran3 ***********

جنازه ی اونایی ک میگفتن بدون تو میمیرم پیداا نشد؟؟

*********** A4-Fran3 ***********

الـمـاس هم ک باشى?? یه تیکه اى روى تاج من

*********** A4-Fran3 ***********

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

*********** A4-Fran3 ***********

هیچ چیز غیر قابل توضیح از ان نیست که انکه من بزرگش کردم کوچکم کرد

*********** A4-Fran3 ***********

اعصابم مِثله چشمام سگ داره بچه خشکل فاصله توحفظ تاتیکه پاره نشدی

*********** A4-Fran3 ***********

جنگجویی خسته ام بعد از نبردی نابرابر

*********** A4-Fran3 ***********

درد دارد اشتباه فهمیده شوی،اما دردی عظیم دارد بدون دادگاهی قضاوتت کنند

**************

متن های کوتاه شاخ و جدید مخصوص بیو تلگرام

عکس نوشته جدید مثل حوصله ای هیچوقت ندارمت

سفربسیارخواهدتاپخته شودخامی

*********** A4-Fran3 ***********

انسان بزرگ نمیشود ، جز به وسیله ی فکرش …

*********** A4-Fran3 ***********
تو دورم زدی من نگران بودم سر گیجه نگیری

*********** A4-Fran3 ***********
ما خاطره ها را میسازیم و.. . خاطره هااا مارا ویران میکند

*********** A4-Fran3 ***********
بعضی‌وقتا که ‌فرشته‌هابال‌ندار‌ن‌بهشون‌میگن‌دختر

*********** A4-Fran3 ***********

نگو قصه آخرش مرگ منه …!

*********** A4-Fran3 ***********
کسی دورو ورم نیاد خوش ندارم کسی پا پیچم شه افتاد…..

*********** A4-Fran3 ***********
در من انگار کسی در پی انکار من است…

*********** A4-Fran3 ***********
هر تجربه تلخی که تو زندگیم دارم، زیرش امضاء آدماییه که دوستشون دارم

*********** A4-Fran3 ***********
وقتی بالایی هست نیازی به این پایینی هانیست دلتوبده بهش تاته دنیاباهاته

*********** A4-Fran3 ***********

کسی ک جنگیدن بلدنباشه ب بدبختیای توزندگیش میگه قسمت

*********** A4-Fran3 ***********