تاریخ و زمان دقیق محرم سال 98

زمان دقیق محرم سال 98

تاریخ دقیق محرم سال 98

تاریخ و زمان دقیق محرم سال 98

یکشنبه 10 شهریور 1398

1 September 2019

1 محرم 1441


*************

شروع یا روز اول (یکم) ماه محرم سال 1441 قمری برابر با روز یکشنبه 10 شهریور 1398 خورشیدی و مصادف با 1  سپتامبر 2019 میلادی میباشد.

پایان یا روز آخر (بیست و نهم) ماه محرم سال 1441 قمری برابر با روز چهارشنبه 8 مهر 1398 خورشیدی و مصادف با 01 اکتبر 2018 میلادی میباشد.


*************

تاسوعا 17 شهریور یکشنبه

عاشورا 18 شهریور دوشنبه